Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Grid / 12 zasłużonych

12 zasłużonych

Władze radomyskiej gminy uhonorowały 12 osób Medalami za Zasługi dla Miasta i Gminy Radomyśl Wielki.

Stosowne uchwały w tej sprawie podjęła Rada Miejska w Radomyślu Wielkim. Wręczenia medali podczas tradycyjnego samorządowego spotkania opłatkowego, które odbyło się 28 grudnia, dokonali burmistrz Józef Rybiński i przewodniczący Rady Miejskiej Jan Miękoś.

Medale otrzymali: Kazimierz Czaja, Michał Sypek, Anna Krasoń, Alicja Krużel, Aleksander Mróz, Marek Wolak, Eugeniusz Ryba, Józef Dubiel i Bogusław Zaskalski. Pośmiertnie Medale Rada Miejska przyznała również trzem radnym: Edwardowi Rysiowi, Czesławowi Stopie i Tadeuszowi Zbochowi. Medale odebrały żony uhonorowanych.

Z-ca burmistrza Stanisław Lonczak przypomniał, że na przestrzeni wielu lat wyróżnieni mocno angażowali się w różne przedsięwzięcia na rzecz mieszkańców gminy. Pan Kazimierz Czaja, jako kierownik referatu inwestycji miał ogromny wpływ na to, w jaki sposób były realizowane największe inwestycje ostatnich dwóch dekad w gminie. Michał Sypek jako sekretarz gminy nie tylko sprawnie kierował Urzędem Miejskim, ale pomagał w różnych sprawach mieszkańcom gminy. Panie dyrektorki Anna Krasoń i Alicja Krużel miały wkład w rozwój szkół, którymi kierowały. Marek Wolak to sołtys z najdłuższym stażem w gminie. Pełni tę funkcję od 1990 r., a Dulcza Wielka w tym czasie zmieniła swoje oblicze. Z kolei Aleksander Mróz to sołtys, który swoją pasję do koni przekuł w Paradę Konną, imprezę o ponadwojewódzkim charakterze, do tego angażował się w wiele inwestycji. Eugeniusz Ryba, jako prezes gminny OSP ma swój udział w rozwoju jednostek OSP z naszej gminy. Do tego jako długoletni radny powiatowy dbał o interes gminy w powiecie. Panowie Józef Dubiel i Bogusław Zaskalski to zasłużeni przedstawiciele biznesu i spółdzielczości. Pierwszy to wieloletni prezes Spółdzielni Usług Wytwórczych z Partyni, drugi Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Radomyślu Wielkim. Pośmiertnie Medale zostały przyznane także trzem radnym miejskim. Każdy z nich dbał o sprawy mieszkańców swoich wsi. Byli oni też inicjatorami wielu inwestycji.

– W imieniu wszystkich wyróżnionych dziękuję, że zostaliśmy zauważeni. Dziękuję, że nasza praca została doceniona przez Kapitułę tego honorowego wyróżnienia na czele z panem burmistrzem Rybińskim – powiedział Eugeniusz Ryba.

Krzysztof Babiarz
Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim

Sprawdź również

Rusza nabór wystawców na Powiatowy Jarmark Świąteczny

Od 8 października do 9 grudnia br. potrwa nabór wystawców na kolejną edycję Powiatowego Jarmarku …