Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Najnowsze wiadomości / Adriana Miłoś i Paweł Pazdan – nowi wiceprezydenci miasta Mielca
Od lewej: Adriana Miłoś, Jacek Wiśniewski, Paweł Pazdan

Adriana Miłoś i Paweł Pazdan – nowi wiceprezydenci miasta Mielca

3 grudnia 2018 r. podczas konferencji prasowej prezydent Mielca Jacek Wiśniewski oficjalnie przedstawił powołanych przez siebie z dniem 1 grudnia 2018 r. nowych wiceprezydentów, którymi zostali Adriana Miłoś i Paweł Pazdan.

Paweł Pazdan, jako I zastępca prezydenta Mielca będzie odpowiedzialny za infrastrukturę, drogi, inwestycje i za pozyskiwanie środków finansowych. Jak powiedział nowo mianowany wiceprezydent, z samorządem jest związany od ok. 30 lat. Podczas pełnionych przez siebie wcześniej funkcji zajmował się także sprawami inwestycyjnymi, jak chociażby przy rozbudowie szpitala mieleckiego czy pogotowia ratunkowego w Mielcu. Ostatnio zajmował się wielomilionową inwestycją w szpitalu w Staszowie gdzie był koordynatorem inwestycji. Powiedział także, że zadań i wyzwań inwestycyjnych przed miastem Mielec jest bardzo dużo, zarówno tych bieżących, jak też i tych, które muszą rozpocząć się w przyszłości, gdzie trzeba podjąć decyzje jak również pozyskać zewnętrzne środki finansowe. Ważne są także zadania o charakterze strategicznym jeśli chodzi o przyszły rozwój miasta. Wiceprezydent Pazdan zaczął pracę na roboczo od narady z kierownikami wydziałów, odbyły się też rozmowy z innymi pracownikami i zaplanowane są działania na dni następne. Powiedział też, że jest przygotowany że jego codzienna praca będzie trwać znacząco dłużej niż oficjalne godziny urzędowania.

Adriana Miłoś, jako II zastępca prezydenta Mielca będzie odpowiadać za sprawy społeczne, wydział edukacji, za kulturę i sport. Pani wiceprezydent w swojej wypowiedzi podziękowała za kredyt zaufania wyrażając nadzieję, że po 5 latach kadencji nie będzie to już kredyt, a samo zaufanie. Powiedziała także, że tak jest nauczona w domu, że dla ludzi trzeba być dobrym i trzeba pomagać słabszym. Stwierdziła, że w życiu trzeba się bardzo wiele napracować aby osiągnąć sukces, uznanie w oczach innych i realizować stawiane sobie cele. Jest osobą otwartą na współpracę. Liczy, że wspólnie z prezydentem oraz pracownikami Urzędu Miasta będą stanowić jeden zespół, który będzie dbał o dobro mieszkańców miasta.

Inf. i fot. Włodzimierz Gąsiewski

Prezentujemy sylwetki wiceprezydentów Mielca:

ADRIANA MIŁOŚ – Mielczanka, urodzona 9 kwietnia 1976r.

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej filia w Rzeszowie.        Tytuł magistra uzyskała w 2000r. W 2003r. ukończyła Studium Pedagogiczne na Politechnice Rzeszowskiej. Posiada również świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego z zakresu Organizacji i Marketingu w Instytucjach Finansowych i Ubezpieczeniowych. W 2008r. otrzymała zaświadczenie ukończenia Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych w Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys w Krakowie. Posiada również certyfikat ukończenia szkolenia pt. „Menedżer Lider” organizowanego w 2011r. w ramach projektu „Podkarpacka Akademia Zarządzania” w Rzeszowie. W latach 2011-2012 uczestniczyła w kursie z zakresu projektowania i prowadzenia coachingu, organizowanym w ramach Instytutu Psychoedukacji  i Rozwoju Integralnego w Krakowie. W 2015r. uzyskała tytuł „The Practitioner Coach” uczestnicząc w projekcie współfinansowanym przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Noble Manhattan and IBD Business School. W 2017r. uzyskała zaświadczenie o ukończeniu kursu   e-learningowego „Organizacja i zarządzanie domem – ośrodkiem kultury” zorganizowanego przez Studium Prawa Europejskiego.  W tym samym roku ukończyła Szkołę Liderów Miasta Mielca.

Od kilkunastu lat zawodowo związana jest z sektorem bankowym. Ostatnio pracowała na stanowisku Dyrektora Oddziału Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Mielcu. Na przestrzeni kilku lat była inicjatorką organizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych w Mielcu i w Kolbuszowej, konkursów dla młodzieży z wiedzy o bankowości i finansach. Posiada również kilkuletnie doświadczenie trenerskie.    Jest autorką szkoleń, które prowadziła dla instytucji oświatowych, pomocy społecznej i dla biznesu.  W latach 2013-2017 była koordynatorem działalności Mieleckiego Uniwersytetu Dziecięcego funkcjonującego w ramach Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu. W latach 2017-2018 prowadziła zajęcia ze studentami Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Mielcu z zakresu wiedzy o finansach  i bankowości. W roku szkolnym 2017/2018 pracowała jako nauczyciel podstaw przedsiębiorczości   w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Bł. Romana Sitki w Mielcu. Aktualnie jest członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Bł. Romana Sitki  w Mielcu – Ekonomik Mielec.

Jest mamą dwóch synów Mikołaja i Jana.

PAWEŁ PAZDAN – 49 lat, rodowity mielczanin.

Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. S. Konarskiego w Mielcu. W latach 1987-1989 pracował w jednym z magazynów WSK „PZL-Mielec”. W 1991 r. ukończył (z wynikiem celującym) Medyczne Studium Zawodowe nr 7 w Krakowie i uzyskał tytuł dyplomowanego pracownika socjalnego. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i w 1998 r. uzyskał tytuł magistra socjologii. Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie; Studium Pedagogiczne na Politechnice Rzeszowskiej;  studia podyplomowe w Polskiej Akademii Nauk – Instytucie Nauk Prawnych w Warszawie w zakresie europejskiego prawa samorządowego: problematyka prawa europejskiego, stosunków międzynarodowych i prawnych zasad samorządu terytorialnego w Europie; a następnie na  Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie studia podyplomowe:  Zarządzanie w służbie zdrowia oraz studia podyplomowe: Wsparcie menedżerskie dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Ponadto ukończył kilkadziesiąt kursów specjalistycznych związanych z problemami opieki społecznej i służby zdrowia, zarządzania kryzysowego, zagadnień ekonomicznych w tym finansów publicznych, przedsiębiorczości, zarządzania, zarządzania jakością, ochrony danych osobowych itd.

W latach 1991-2000 pracował w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu jako pracownik socjalny, st. pracownik socjalny i st. specjalista pracy socjalnej. Pełnił także funkcję członka Zespołu ds. Analiz. W latach 2000 – 2012 pracował jako dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Mielcu. W tym czasie był też szefem Grupy Opieki Zdrowotnej i Pomocy Socjalno-Bytowej w Powiatowym Zespole Reagowania Kryzysowego, sekretarzem Zespołu Opiniująco-Doradczego i zastępcą pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2001. Uczestniczył w reformowaniu służby zdrowia i rozbudowie Szpitala Powiatowego w Mielcu. Był współorganizatorem Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Mielcu i jednym z inicjatorów powstania Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego, pracował jako ekspert Ministerstwa Zdrowia dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Działania 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym,  a także Akredytowany Asesor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie POKL w Obszarach Integracja Społeczna i Adaptacyjność Pracowników i Przedsiębiorstw.  W latach 2012 -2018 pełnił funkcję Dyrektora Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu. W tym czasie prowadzone były w stacji szerokie zadania inwestycyjne, w tym budowa na bazie  pozyskanego od powiatu budynku pralni nowej siedziby, budowa wielkoobszarowej łączności radiowej, budowa podstacji w Padwi Narodowej, remont podstacji w Borowej, utworzenie Zintegrowanej Dyspozytorni Medycznej. W latach 2012 – 2018 zadania inwestycyjne na budynki, łączność, maszyny, urządzenia i aparaty, przyrządy i wyposażenie opiewały na kwotę około 11 mln zł. Po zakończeniu pracy w stacji pogotowia ratunkowego do końca listopada 2018 pracował jako Koordynator Inwestycji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, gdzie prowadził zadania inwestycyjne obejmujące budowę pięciopiętrowego budynku stanowiącego nowe skrzydło szpitala, budowę i modernizację SOR w tym układ dojazdu i wyjazdu, budowę przyłączy zewnętrznych, budowę kanalizacji deszczowej, wymianę dźwigu osobowego, modernizację i remont istniejących oddziałów itp.

Jednocześnie angażuje się do różnych dziedzin działalności społecznej. Przez szereg lat grał w piłkę ręczną w SPR BRW „Stal” Mielec i przyczynił się do jej awansu do I ligi. W latach 1994-2000 był kuratorem społecznym w Sądzie Rejonowym w Mielcu, a w latach 2000-2003 pełnił funkcję ławnika w tymże Sądzie. Działa charytatywnie w stowarzyszeniach na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży oraz sportu. Ponadto jest członkiem Teatru Rozmaitości w Domu Kultury SCK w Mielcu. Żonaty, dwoje dzieci.

CV UM Mielec

Sprawdź również

Podczas burzy pomnik pamięci Żydów mieleckich ocalał

26 maja 2020 r. w godzinach popołudniowych przeszła wiosenna burza nad Mielcem, która choć trwała …