Portal promocja.mielec.pl prezentuje informacje i relacje - zapraszamy do współpracy: ogłoszenia - reklama w internecie i gazecie, grafika i skład komputerowy, zdjęcia reklamowe, foto i wideo reportaże
Strona główna / Najnowsze wiadomości / Apel ws. Szpitala Powiatowego w Mielcu

Apel ws. Szpitala Powiatowego w Mielcu

Obrady XVI sesji Rady Powiatu Mieleckiego zdominowała tematyka związana z kondycją finansowa mieleckiego Szpitala Specjalistycznego im. E. Biernackiego.

Po blisko czterogodzinnej dyskusji Radni przyjęli zaproponowany przez dyrekcję szpitala Plan naprawczy. Za jego przyjęciem głosowało 12 radnych, 10 było przeciw.

Nieoczekiwanie, już po przyjęciu planu naprawczego swoją rezygnację ze stanowiska zapowiedział dyrektor szpitala Jarosław Kolendo.

Zarząd Powiatu Mieleckiego zapowiedział zwołanie w tej kwestii konferencji prasowej na dzień 22 listopada.

W trakcie sesji Starosta Powiatu Mieleckiego – Stanisław Lonczak zaproponował w imieniu Zarządu wstępną treść dokumentu – apelu do decydentów politycznych mających na finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. To robocza wersja dokumentu, który miałby być procedowany na kolejnej sesji Rady Powiatu.

Poniżej publikujemy zaproponowana treść apelu:

Apel

w sprawie wsparcia szpitala w Mielcu

Rada Powiatu Mieleckiego zwraca uwagę na  pogarszającą się od kilku lat sytuację finansową Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu  a także innych polskich szpitali,co szczególnie uwidacznia się w 2022 roku.   Wzrost kosztów energii, mediów, wysoka inflacja, spowodowała znaczny wzrost kosztów zakupu środków medycznych niezbędnych do świadczenia usług opieki medycznej przez mielecki szpital.

Duża jest presja na wzrost wynagrodzeń personelu  szpitala, co skutkować będzie w przyszłości dalszym wzrostem kosztów funkcjonowania szpitala.

Działania w zakresie optymalizacji kosztów i przychodów, plan naprawczy na lata 2023 – 2025, zmniejszają  stratę finansową mieleckiego szpitala, ale nie na tyle, żeby malało zadłużenie szpitala.

Największy wpływ na finanse szpitala mają przychody szpitala za usługi medyczne, których poziom nie pokrywa całości kosztów usług medycznych. Wycena jednostkowa usług medycznych proponowana przez  Narodowy Fundusz Zdrowia jest za mała w porównaniu do znacznego wzrostu kosztów w 2022 roku.

Utrzymujące się dłużej zjawisko braku finansowania w pełnym zakresie kosztów usług medycznych przez NFZ może doprowadzić do straty finansowej na poziomie, który spowoduje niebezpieczną dla mieszkańców konieczność wstrzymania bądź ograniczania  zakresu usług medycznych.

Mając na uwadze powyższe , zwracamy się z pilnym apelem do wszystkim mających wpływ na finansowanie ochrony zdrowia w Polsce o;

  1. Zwiększenie wyceny procedur medycznych dla szpitali.
  2. Wdrożenie  mechanizmu oddłużania szpitali.
  3. Przeznaczenie środków finansowych na: doposażenie szpitali w nowoczesny sprzęt,  inwestycje i remonty szpitali podnoszące standardy opieki i obniżające koszty bieżącego funkcjonowania.

Radni Rady

                                                                                                          Powiatu Mieleckiego

Sprawdź również

Wieczór z operetką i musicalem

Arie operetkowe, hity musicalowe i piosenki z repertuaru Franka Sinatry rozbrzmiewały przez dwie godziny podczas …