Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Grid / Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Gminie Wadowice Górne WIDEO

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Gminie Wadowice Górne WIDEO

DCIM103MEDIADJI_0004.JPG

Trwa rozbudowa i przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 800 m3 /dobę w miejscowości Izbiska.

Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo i wypowiedzi Wójta Gminy Wadowice Górne Michała Deptuły.

Zadanie finansowane będzie z budżetu Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka Ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Gminy Wadowice Górne.

Koszt inwestycji: 13 681 150,30 zł

Dofinansowanie: 5 531 473,60 zł

Wkład własny Gminy: 8 149 676,70 zł

Zakres budowy obejmuje rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków, w której skład wejdą:

 1. Punkt zlewowy ścieków dowożonych * Separator zanieczyszczeń stałych z szybkozłączem do odbioru ścieków * Pomiar przepływu ścieków dowożonych * Moduł rejestracyjny z wydrukiem danych
 2. Zbiorniki uśredniające ścieków dowożonych * Układ napowietrzania/mieszania * Porcjowe dozowanie ścieków
 3. Wstępne podczyszczenie ścieków * Kratka hakowa praso-płuczką skratek
 4. Pompownia ścieków surowych * stacja pomp zatapialnych
 5. Oczyszczanie mechaniczne ścieków * Automatyczne sito skratkowe z praską i płukaniem skratek * Automatyczny piaskownik poziomy * Separator – płuczka piasku
 6. Oczyszczanie biologiczne ścieków: * Separator zawiesiny łatwo opadalnej * Selektor – warunki niedotlenione stosowane dla procesu * Komora denitryfikacji/nitryfkacji * Osadnik wtórny pionowy – separacja osadu od ścieków
 7. Pomieszczenie dmuchaw * Stacja dmuchaw * Układ dystrybucji powietrza
 8. Pomiar ilości ścieków oczyszczonych * Przepływomierz elektromagnetyczny
 9. Zbiornik retencyjny wód deszczowych – adaptacja komory istniejącego reaktora * Układ napowietrzania/mieszania zbiornika * Równomierne podawanie ścieków do ciągu technologicznego
 10. Zbiornik osadu – dwukomorowy * układ napowietrzania * Układ zagęszczania osadu i odprowadzenia wód nadosadowych
 11. Mechaniczne odwadnianie osadu nadmiernego * Prasa taśmowa z zagęszczaczem bębnowym * Stacja przygotowania i dozowania flokulantu * Przenośnik śrubowy osadu
 12. Stacja wapnowania osadu odwodnionego * Silos wapna * Przenośnik śrubowy wapna
 13. Sterowanie procesem technologicznym – działanie oczyszczalni będzie całkowicie zautomatyzowane poprzez zastosowanie sterowania z możliwością zdalnej kontroli pracy poprzez złącze telefoniczne systemu SMS. Dodatkowo obiekt wyposażono w wizualizację pracy urządzeń.

Info. Gmina Wadowice Górne

 

Sprawdź również

Najlepsi z ortografii

Maja Falarz, Damian Kukulski, Norbert Sypek i Wiktoria Wyzga to zwycięzcy XIII Gminnego Konkursu Ortograficzny, …