Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Region / Gospodarka i ekonomia / Burmistrz Rybiński u Prezydenta Komorowskiego

Burmistrz Rybiński u Prezydenta Komorowskiego

Burmistrz Radomyśla Wielkiego Józef Rybiński został zaproszony przez Prezydenta RP do Pałacu Prezydenckiego, a tym samym doceniony przez parę prezydencką za szereg działań jakie Gmina podejmuje względem rodzin, zwłaszcza tych wielodzietnych. Spotkanie odbyło się podczas Gali finałowej konkursu dla samorządów „Dobry Klimat dla Rodziny”, 15 maja 2014 r. 

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin ONZ odbyła się finałowa Gala konkursu dla samorządów „Dobry Klimat dla Rodziny” z udziałem pary prezydenckiej. Konkurs, w którym udział wzięła również Gmina Radomyśl Wielki jest jednym z elementów strategicznego Programu Polityki Rodzinnej Prezydenta RP.

Prezydent Bronisław Komorowski podziękował samorządom wszystkim szczebli, które działają, wspólnie pracują nad systemem adresowanym do dużych rodzin. 

– Gdy przystępowaliśmy do realizacji pomysłu konkursu nie spodziewaliśmy się, że tyle dobrego dzieje się w Polsce – mówiła Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Irena Wóycicka . Do tegorocznej, drugiej edycji konkursu samorządy miast, gmin, powiatów i województw zgłosiły 253 inicjatywy. 

 

Gmina w działaniu

Działania samorządu gminy Radomyśla Wielkiego od lat są skierowane do rodzin wielodzietnych, będących także w trudnej sytuacji życiowej.

W 2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił wsparcia 687 rodzinom.

Z poradnictwa prawnego w ubiegłym roku skorzystały 92 osoby, 80 przyszło po porady do psychologa, a 153 do pedagoga. W treningach kompetencji życiowych uczestniczyło 40 osób, tyle samo uczyło się jak poszukiwać pracy.

 

Mniejsze opłaty

Gmina już wprowadzając nowe zasady gospodarki odpadami pomyślała o rodzinach wielodzietnych. Opłaty za odbiór odpadów są elastyczne, a ich konstruowanie było podyktowane dobrem rodzinnych budżetów. 

Rodziny, w których jest 5 i więcej osób, obowiązuje opłata 26 zł miesięcznie.

Gmina natomiast dopłaca 4 zł do 3 i każdego kolejnego dziecka do 18 roku życia lub do 25  jeśli studiuje i nie pracuje. Oznacza to, że dla rodziny 2+4 gmina dopłaca w sumie 8 zł miesięcznie, a więc opłata za odbiór śmieci wynosi 18 zł, jest to mniej niż w rodzinie 4 osobowej. 

 

Nowe przedszkola

Ponadto od 1 września 2013 r. uruchomione zostało 5 przedszkoli samorządowych, w których bezpłatna opiekę ma w sumie 115 dzieci. Jest to ukłon w stronę rodziców pracujących oraz chcących edukować swoje dzieci od ich najmłodszych lat w tego rodzaju placówkach.

Kolejne inwestycje gminy wykonywane są z myślą o rodzinach, ich integracji i aktywności, to wybudowane w latach 2012-2013 place zabaw w Radomyślu Wielkim, w 2014 plac zabaw w Zgórsku oraz 5 boisk wielofunkcyjnych z siłowniami w Rudzie, Żarówce, Dulczy Wielkiej, Partyni i Radomyślu Wielkim.  

 

Edukacja ze wsparciem

Co roku z budżetu Gminy są wygospodarowywane pieniądze dla zdolnych uczniów, a także dla tych najbardziej potrzebujących. Tego rodzaju pomoc z Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół, pomaga najzdolniejszym w realizacji pasji i zdobywaniu dodatkowej wiedzy. Natomiast uczniowie pochodzący z biedniejszych rodzin mają dodatkowe pieniądze na pokrycie kosztów związanych z nauką. W 2013 r. ze stypendiów szkolnych korzystało 617 uczniów, a na ten cel przeznaczono 533 205,30 zł.

Co roku przyznawane są też zasiłki szkolne dla osób w trudnej sytuacji. 16 uczniów skorzystało z nich w 2013 r., a kwota przeznaczona na ten cel to 8 480 zł.

Początek roku szkolnego zawsze wiąże się z kumulacją wydatków związanych z zakupem podręczników, zeszytów i pomocy szkolnych, aby odciążyć domowe budżety mnie zamożnych rodzin Gmina wsparła 309 uczniów, którzy spełniali kryteria ministerialne. Łączna suma 72 780,87 zł pomogła w skompletowaniu wyprawki szkolnej.

Od kilku lat, najzdolniejszym uczniom przyznawane są także stypendia za wyniki w nauce. Na rok szkolny 2013/2014 zaplanowano sumę 12 tys. zł dla 14 uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w dziedzinie nauki, kultury i sportu. To forma mobilizacji do dalszego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności.

 

Anna Bratek

Rzeczniczka prasowa

Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim

Sprawdź również

Wizja lepszej przyszłości regionalnych lotnisk

Komisja COTER ds. polityki spójności terytorialnej i budżetu UE Europejskiego Komitetu Regionów przyjęła opinię dotyczącą …