Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Historia i Kultura / Życie kulturalne / Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego działa coraz prężniej

Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego działa coraz prężniej

Organizacje pozarządowe, stanowiące trzeci – obok publicznego i prywatnego – sektor społeczeństwa, są znaczącą częścią każdego efektywnie i demokratycznie funkcjonującego państwa i społeczeństwa. Dostarczają one obywatelom usług, nierzadko wypełniając lukę, której nie zapełniają sektor publiczny i rynkowy. Realizują one zadania, które wynikają z polityki państwa lub te, których mimo istniejącego zapotrzebowania, ani podmioty publiczne, ani prywatne zorientowane na zysk nie podejmują. Potencjał ludzkich serc gotowych pomagać innym jest w powiecie mieleckim, podobnie jak w całym kraju, duży i wymaga pobudzenia i wsparcia. Stąd, utworzone z inicjatywy prezesów organizacji pozarządowych Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego, które od kilku lat niesie pomoc organizacjom pozarządowym działającym w naszym powiecie, a które zrzesza już 33 organizacje pozarządowe.

 

 

Dzięki staraniom zarządu, Forum uzyskało status organizacji pożytku publicznego, a tym samym będzie mogło korzystać w latach następnych z 1% podatku od osób fizycznych.

Podsumowaniu ubiegłorocznej działalności Forum poświęcone było walne zebranie członków FOPPM, które odbyło się 3 czerwca br. Jak podkreśla prezes zarządu Forum Józef SmacznyZ dużą satysfakcją informuję, że w ubiegłym roku do naszego Forum przystąpiło osiem kolejnych organizacji pozarządowych, takich jak Akademia Piłkarska Piłkarskie Nadzieje, Fundacja Przekarpacie, Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Iryda” przy Szkole Podstawowej nr 1, Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych, Stowarzyszenie „Razem dla Ziemi Mieleckiej”, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Specjalna Strefa Ekologiczna”, Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej. Są to z reguły stowarzyszenia wyróżniające się aktywnością w działaniach, które sprawiają, że życie coraz większej liczby osób w naszym mieście i powiecie zmienia się na lepsze.

Jedną z najcenniejszych dla środowiska inicjatyw Forum, podjętą we współpracy ze stowarzyszeniami lotniczymi PROMLOT, AVIA SPLOT i Klubem Miłośników Lotnictwa, działającym przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej było zainicjowane i mające się odbywać corocznie wyróżnianie statuetką „DEDALA” ludzi i firm, uzyskujących wybitne osiągnięcia w przemyśle lotniczym i jego promocji oraz w organizacji imprez nazwanych „Spotkania Lotniczych Pokoleń”.

Podejmujemy wiele rozmaitych inicjatyw – mówi Józef Smaczny. Jedną z nich, szczególnie wartą wspomnienia ze względu na jej przydatność dla organizacji pozarządowych i samorządów terytorialnych, była organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Realizacja zadań publicznych zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego – wybrane aspekty prawne i finansowe”. Szkolenie to przeprowadziliśmy współpracując ze starostą powiatu, który z budżetu powiatu pokrył jego koszty. W ramach szkolenia, w pierwszej części przekazano wiedzę pracownikom urzędów miast i gmin – zajmującym się problematyką współpracy z organizacjami pozarządowymi, a w drugiej części licznym przedstawicielom stowarzyszeń i organizacji z naszego powiatu – dodaje J. Smaczny. Jako niewątpliwy sukces Zarządu Forum OPPM przytacza także fakt przyznania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego i Zarząd Powiatu Mieleckiego pomocy finansowej dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, na sfinansowanie wydania książki K. Królikowskiego pt. „Fabryka, która zmieniła miasto” oraz „Mieleckich zapisków”.

W podsumowaniu walnego zebrania członków FOPPM uzgodniono, że Forum podejmie starania w celu powołania zespołu eksperckiego, mającego zajmować się przygotowywaniem oraz pisaniem profesjonalnych wniosków, aby pozyskiwać środki unijne dla organizacji pozarządowych – między innymi dla Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na wniosek Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gawłuszowickiej, Forum zajmie się także powołaniem Gminnych Rad Seniora oraz stworzy zespół doradców Inkubatora organizacji pozarządowych. Zwrócono się również z wnioskiem, by Forum OPPM wystąpiło jako mediator w połączeniu istniejących organizacji Sokoła. Na koniec, idąc za wnioskiem Komisji Rewizyjnej – członkowie Forum w głosowaniu jawnym udzielili jednogłośnego absolutorium dla Zarządu za działalność w roku 2013.

 

Bogusław Miga – Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego w Mielcu

Sprawdź również

Wystawa „Przez okno” – Galeria, ul. Kusocińskiego 2

Przez okno… adres z widokiem na obrazy  „Przez okno…”– wystawa twórczości Haliny Saj zagościła w …