Portal promocja.mielec.pl prezentuje informacje i relacje - zapraszamy do współpracy: ogłoszenia - reklama w internecie i gazecie, grafika i skład komputerowy, zdjęcia reklamowe, foto i wideo reportaże
Strona główna / Antykwariat wydawnictwa / Twórcy / Gąsiewski Włodzimierz

Gąsiewski Włodzimierz

Włodzimierz Gąsiewski urodził się 27 V 1953 r. w Pułtusku na Mazowszu. Mieszkaniec Mielca. Ukończył Szkołę Podstawową nr 1 i Technikum Mechaniczne w Pułtusku. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (1978) oraz Studiów Podyplomowych na Wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2003). Ukończył trzyletnie Studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydział Nauk Historycznych i Społecznych (2005-2008). Obronił rozprawę doktorską pt. ,,Kolonizacja niemiecka na Ziemi Mieleckiej” i uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii (3 III 2008 r.).
Podczas studiów w Krakowie działacz kulturalny, m.in. kierownik programowy i kierownik Klubu Uczelnianego „Bakałarz” Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Debiutował w 1977 r. jako poeta w konkursach ,,O Jaszczurowy Laur” w Studenckim Centrum Kultury ,,Pod Jaszczurami’’ w Krakowie oraz jako autor scenariuszy kabaretowych i tekstów piosenek.
Od 1979 r. nauczyciel w Borowej k. Mielca, a od 1986 r. I–go Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu (nauczyciel dyplomowany). Nauczyciel akademicki (2009-2011, Politechnika Rzeszowska, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (wydziały zamiejscowe: Zakopane, Tarnów).  Na początku lat 90. założyciel niezależnej prasy lokalnej. Od 1990 wydawca i redaktor naczelny Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego ,,Wieści z gminy’’, a później ,,Wieści Regionalne” wydawanych do chwili obecnej. Wydawca ,,Magazynu Prasowego Strefa” (od 1994 r.). Wydawca i redaktor naczelny Kwartalnika ,,Nadwisłocze” (od 2003 r.). Wydawca rocznika naukowego ,,Studia Regionalne” (od 2007 r.) oraz od 2016 r. Rocznika „Eksplorator Regionalny”.
Od jesieni 1980 r. członek NSZZ ,,Solidarność”. Członek Komisji Rejonowej NSZZ ,,Solidarność” Oświaty i Wychowania w Mielcu (1980-1981). Wiceprzewodniczący Komisji Rejonowej NSZZ ,,Solidarność” Oświaty i Wychowania w Mielcu (1989-1991). Od początku lat 90. działacz samorządowy, m.in. członek komisji oświaty przy Radzie Gminy w Borowej (1990–96) oraz przy Radzie Miejskiej w Mielcu (1998–2002). Członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera.
Od 2001 r. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Rzeszowie oraz International Federation of Journalists. Od 2002 r. członek Związku Literatów Polskich.

Jest redaktorem naczelnym portalu zarejestrowanego jako tytuł prasowy: www.promocja.mielec.pl

prowadzi strony i grupy społecznościowe:

https://www.facebook.com/gasiewski.wlodek

Nadwisłocze – kwartalnik i rocznik społeczno-kulturalny

Promocja Mielec

Antykwariat – galeria – pracownia Ikon

Net arte – Włodek Gąsiewski prezentuje

Sprawiedliwi i nie tylko – The Righteous and the others

Pułtusk – historia i wspomnienia

Promocja Mielec – Podkarpacie i okolice, wydarzenia-ogłoszenia

Portal historii i kultur

net arte – grupa otwarta

100. rocznica odzyskania niepodległości – grupa otwarta

Pułtuskie wrota kultur

Autor i współautor książek i publikacji:

1. Scenariusz Kabaretu „Chwila” pt. „Dzwony”, pod pseudonimem Andrzej Hetman. Ocenzurowany maszynopis z poprawkami cenzury, opatrzony pieczęcią: „Główny Urząd Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk Delegatura w Krakowie”. (26 V 1977 r.);
2. „Za bramą wiecznej ciszy” (1992), autor 47 zdjęć w publikacji;
3. ,,Mielec. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu” Tom III (1994) – współautor artykułu: „Z działalności NSZZ „Solidarność” i stowarzyszeń społecznych po roku 1980”;
4. ,,Nad Narwią Pułtuski Alamanach Poezji’’ (1999) zbiór wierszy, autor 10 utworów;

5. ,,Powiat Mielecki Przewodnik’’ (1999);
6. ,,Jaszczurowe laury’’ zbiór wierszy (1999)

7. ,,Borowa Mała Ojczyzna’’ tom I – wspomnienia (2000) – autor jednego ze wspomnień.
8. ,,Mieleckie Spacery’’ przewodnik (2000);
9. ,,Arytmetyka miłości’’ – zbiór wierszy (2000)

10. „Polacy i Niemcy dalecy i bliscy” Lublin 2001, zbiór opowiadań autorów polskich i niemieckich, autor opowiadania: „Wypędzani i wypędzeni”;

11. „Listy za Ocean” – zbiór wierszy wydanie internetowe: http://www.awprom.com.pl/wydawnictwa/listy oraz na płycie CD (2001);
12. „24 godziny do Golgoty” opowiadania i reportaże (2001);
13. „Borowa Mała Ojczyzna” tom III (2002) – autor rozdziału: „Wrzesień 1939 r. w parafii Borowa”. 14. „Art. eco” zbiór wierszy (2002).
15. ,,Przewodnik Mielecki” (2002)
16. ,,Szopki Swojskie” poetycki zbiór szopek (2003)
17. ,,Władysław Żurawski – przyczynek do biografii artysty zapomnianego”, w: ,,Księga Jubileuszowa 100 rocznicy Gimnazjum i Liceum w Mielcu” (2005)
18. ,,Przyczynek do biografii Władysława Żurawskiego”, w: ,,Mieleckie Zapiski” 5-6, 2002-2003, Mielec 2005.

19. ,,Trzy dni później” tryptyk poetycki (2005). Nagrodzyny ,,Złotym Piórem Związku Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie.
20. „I Ogólnopolski Turniej Poetycki o ”Srebrne Pióro” Prezydenta Miasta Mielca”. (redakcja) Mielec 2005.

21. ,,Leksykon Ziemi Mieleckiej. Przewodnik historyczno-turystyczny.” (2006)

22. ,,II Ogólnopolski Turniej Poetycki o ”Srebrne Pióro” Prezydenta Miasta Mielca”. (redakcja) Mielec 2006.
23. ,,40 lat wspólnej obecności” ZLP Rzeszów 1967-2007. Almanach Rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Rzeszów 2007.
24. ,,Z podróży na wyspy słowa”. Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera. Pierwszy Almanach Twórców Grupy Literackiej ,,Słowo”. Mielec 2007.
25. ,,Tri dni kasnie’ (”Trzy dni później tłumaczone na język serbski) W 2007 r. Tłumaczyła Olga lalić-Krowicka. Belgrad 2007.
26. ,,III Ogólnopolski Turniej Poetycki o ”Srebrne Pióro” Prezydenta Miasta Mielca”. (redakcja) Mielec 2007.

27. ,,Od ”Łosia” do ”Blac Hawka” From the ”Moose” to the ”Black Hawk”. 70 lat przemysłu lotniczego w Mielcu. 7 Years of Aviation Industry in Mielec. (2008)

28. ,,Gmina Czermin nad Wisłą. Szkic monograficzny. Czermin 2008.

29. „IV Ogólnopolski i Polonijny Turniej Poetycki o ”Srebrne Pióro” Prezydenta Miasta Mielca”. (redakcja) Mielec 2008.

30. ,,Godni Pamięci”. Żołnierze Wojska Polskiego polegli w czasie I i II wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej, partyzanci oraz osoby represjonowane w okresie okupacji niemieckiej i stalinowskiego terroru. Pochowani na cmentarzu parafialnym w Gawłuszowicach luz związani z Parafią Gawłuszowice i Ziemią Gawłuszowicką (2009).

31. ,,Kapliczka Drogowców Matki Boskiej Częstochowskiej w parafii Trójcy Przenajświętszej w Mielcu przy drodze Mielec Kolbuszowa”. Mielec 2009.

32. „V Ogólnopolski i Polonijny Turniej Poetycki o ”Srebrne Pióro” Prezydenta Miasta Mielca”. (redakcja) Mielec 2009.

33. ,,Mieleckie Zapiski nr 9-11. Rocznik Ziemi Mieleckiej 2006-2008”. Mielec 2009 (redakcja).

34. ,,Lager Mielec, niemieckie obozy wojskowe, pracy przymusowej i zagłady na Ziemi Mieleckiej” (mapa z częścią opisową). Mielec 2010.

35. ,,Inwentarz archiwum Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Mielcu 1905-2010”. Mielec 2010 (redakcja).

36. ,,Z ludu i dla ludu… Ks. Feliks Podgórniak (1901-1985), proboszcz Rzędzianowic – jego parafia i parafianie.” Mielec 2010.

37. ,,Mielecka gimnazjalna lista katyńska”. Mielec 2010.

38.  ,,Mieleckie Zapiski nr 12-13. Rocznik Ziemi Mieleckiej 2009-2010”. Mielec 2010 (redakcja).

39. ,,W Bogu tylko człowiek tu zwycięża… Działalność religijna, społeczna i patriotyczna ks. dr Adama Kopycińskiego jako proboszcza parafii Gawłuszowice w latach 1893-1914 – przyczynki biograficzne”. Gawłuszowice 2010.

40. „VI Ogólnopolski i Polonijny Turniej Poetycki o ”Srebrne Pióro” Prezydenta Miasta Mielca”. (redakcja) Mielec 2010.

41. ,,I Memoriał im. Posła na Sejm RP Leszka Deptuły. ”. Wadowice Górne 2011.

42. ,,Polskie gniazdo. Dwór Przybysz w Izbiskach w dobrach Ossolińskich na Ziemi Mieleckiej, szkic historyczny czasów świetności i upadku”. Mielec 2011.

43.  ,,Mieleckie Zapiski nr 14. Rocznik Ziemi Mieleckiej 2011”. Mielec 2011 (redakcja).

44. ,,Ochotnicza Straż Pożarna w Pławie. Zarys dziejów 1885-2011.” Pławo 2011.

45. „VII Ogólnopolski i Polonijny Turniej Poetycki o ”Srebrne Pióro” Prezydenta Miasta Mielca”. (redakcja) Mielec 2011.

46. „Z życzliwością przez naukę”. W: „Nauczycielowi – uczniowie. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Mandziukowi z okazji 70. rocznicy urodzin. Rzeszów 2011, s. 171-172.

47. ,,II Memoriał im. Posła na Sejm RP Leszka Deptuły. ”. Wadowice Górne 2012.

48. „VIII Ogólnopolski i Polonijny Turniej Poetycki o ”Srebrne Pióro” Prezydenta Miasta Mielca”. (redakcja) Mielec 2012.

49. „Mieszkańcy szklanej kuli (hipermaarket reality”. W: ,,Artefakty. Mielecki Rocznik Literacki Nr 1″. Mielec 2012, s. 86-95.

50. ,,Hohenbach. Kolonia niemiecka Czermina 1783-1944″. Czermin 2013.

51. „IX Ogólnopolski i Polonijny Turniej Poetycki o ”Srebrne Pióro” Prezydenta Miasta Mielca”. (redakcja) Mielec 2013.

52. „Blizna fakty i sensacje, niemiecki poligon broni V-1 i V-2 i walka polskiego ruchu oporu. Park Historyczny Blizna w Gminie Ostrów na Podkarpaciu. Mielec 2013.

53. ,,Mieleckie Zapiski 15-16 Rocznik Ziemi Mieleckiej 2012-2013’’ (2013) – redakcja.

54. „Leszek Deptuła (1953-2010). Marszałek Województwa Podkarpackiego (2002-2006). Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (2007-2010). Patron Publicznego Gimnazjum w Wadowicach Górnych” (2014).

55. ,,1914-2014 – Sto lat Kaplicy pod wezwaniem Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej oraz inne stare kapliczki, figury i krzyże w Piechotach w parafii Zachwiejów.” Mielec-Piechoty 2014.

56. 10. Gminne Święto Plonów Gminy Padew Narodowa Rożniaty 2014. Tradycja i historia – kaplice, figury i krzyże przydrożne w Rożniatach. Mielec-Rożniaty 2014.

57. „Dawidowe dziedzictwo”. W: „Konkret i wyobraźnia” Almanach Związku Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie. Rzeszów 2014, s. 59-64.

58. „Księga Jubileuszowa 50-lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu 1964-2014”. Mielec 2014. Redakcja.

59. „Ludzie i miejsca pamięci gminy Mielec”. Chorzelów 2015. Format 16×23,5 cm, 204 strony.

60. „Sprawozdanie dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu za lata 2010-2015. Wydanie jubileuszowe z okazji 110-lecia 1905-2015. Mielec 2015.  Współredakcja.

61. „Gmina Wadowice Górne historia i współczesność”. Wadowice Górne 2016. Format 21×21 cm, 104 strony.

62. „Eksplorator regionalny” – mielecki, podkarpacki, ogólnopolski i globalny (historia, sztuka, kultura, nauka). T. I, 2016. Mielec 2016. Redakcja. Format 21×21 cm, 178 stron.

63. „Nadwisłocze” Rocznik Społeczno-Kulturalny nr 46-47/2015-2016. Redakcja

64. ,,Lager Mielec, niemieckie obozy wojskowe, pracy przymusowej i zagłady na Ziemi Mieleckiej” (mapa z częścią opisową). Wydanie II  poprawione i uzupełnione. Mielec 2017.

65. Z cyklu „Kresowe i galicyjskie cmentarze [smętarze]”. W: „Z księgi życia”. Almanach poezji autorów zrzeszonych w Oddziale ZLP w Rzeszowie. Rzeszów 2017, s. 55-66.

67. „Sceny filmowe i życiowe – dzieciństwo na gapę w Kinie „Narew”. W: „Deskrypcje” Almanach prozy autorów zrzeszonych w Oddziale ZLP w Rzeszowie. Rzeszów 2017, s. 38-46.

68. Szkic historyczny Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Mielcu 1893-2018. Mielec 2018. ISBN 97883875499664. Format A-5, 168 stron.

69. Blizna – od poligonu rakietowego do Parku historycznego. Mielec 2019. ISBN 9788387549671. Format A-5, 150 stron.

70. Sceny filmowe i życiowe, czyli dzieciństwo na gapę w kinie „Narew”. Mielec-Pułtusk 2019. ISBN 9788387549695. Format 16×23,5 cm, 284 strony.

71. BIESZCZADZKIE SZLAKI IKON /BIESZCZADY TRAIL OF ICONS/ DROGA DO ŁOPIENKI /THE WAY TO ŁOPIENKA/ (współautorka Krystyna Gargas-Gąsiewska). Mielec 2019, 15×23 cm, 44 strony.

72. Pamięć i świadomość, mielecka gimnazjalno-licealna lista katyńska. Nauczyciele i uczniowie Gimnazjum i Liceum w Mielcu z lat 1905-1939 zamordowani w ZSRR przez sowieckie NKWD wiosną 1940 r. Mielec 2020 r. ISBN 9788387549701format: 15×21 cm, 208 stron.

73. Listy za Ocean / Letters over the Ocean (współautorka Krystyna Gargas-Gąsiewska0 po polsku i angielsku. Mielec 2020. ISBN 9788387549718, format 10,5×22,6 cm, 170 stron.

74. Literackie „Nadwisłocze” nr 48/2020 (redakcja).

75. Historyczne „Nadwisłocze nr 49/2020 (redakcja).

76. „Sprawiedliwi i nie tylko ziemi mieleckiej i okolic”. Mielec 2021. ISBN 9788387549725. Format 16,2×24,5 cm, 275 stron. Dodruk luty 2022, 284 strony.

77. „Natchnieni Kazimierzem” (współautorka Krystyna Gargas-Gąsiewska). Mielec 2021, ISBN 9788387549732, format 21×29,7 cm, oprawa twarda, 64 strony.

78. „Berek obok starej synagogi Wspomnienia i historie dzieci oraz dorosłych polskich i żydowskich mieszkańców Pułtuska z czasów pokoju i wojny XX wieku” Mielec-Pułtusk 2022. ISBN 978-83-67354-00-4. Format 17×24 cm, 376 stron.

79. „V Kolumna III Rzeszy i kaci ziemi mieleckiej podczas okupacji niemieckiej – Rudolf Zimmermann i inni”. Mielec 2022, ISBN 9788387549749, format 14,9×21 cm, 148 stron.

80. „Mielec w fotografii ulicznej i słowie 20/21 – Mielec in street photo and the word 20/21” – po polsku i angielsku. Mielec 2022, ISBN 978-83-67354-01-1. Format 23,5×16,3 cm, oprawa twarda, 68 stron.

81. „Bieszczadzkie szlaki ikon / Bieszczady trail of icons / droga do Łopienki / The way to Łopienka” (współautorka Krystyna Gargas-Gąsiewska). Wydanie II, Mielec 2022, ISBN 978-83-67354-02-8. Format 16×23,5 cm, oprawa twarda, 88 stron.

82. „Moje okruchy Kantora od krakowskiej „Umarłej klasy” przez Hohenbach (Czermin), Schönanger, Mielec, Cricotekę w Krakowie, do Wielopola 1978-2022 wspomnienia, eseje, wiersze i sceny dramatyczne, wywiady i foto-reportaże”. Mielec 2022, ISBN978-83-67354-03-5. Format 14,9×21 cm, 112 stron.

oraz ponad  1000 artykułów naukowych, publicystycznych, wywiadów, reportaży, wierszy i opowiadań publikowanych od 1989 r. m.in. w czasopismach: „Głos Mielecki”, „Korso”, „Wieści z Gminy”, „Wieści Regionalne”, „Wizjer Regionalny”, ,,Super Nowości” oraz w roczniku naukowym ,,Studia Regionalne”.

Udział w wystawach fotograficznych:
,,Pamiątki kolonizacji niemieckiej w okolicach Mielca”. W kwietniu 2000 r. wziął udział w Dniach Kultury Niemieckiej zorganizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu, z autorską wystawą fotograficzną pt. , która spotkała się z dużym zainteresowaniem, a jej fragmenty i wypowiedź autora zostały zaprezentowane w TVP Rzeszów. Wystawa ta prezentowana była także w Ośrodku Kultury Gminy Tuszów Narodowy z siedzibą w Grochowem i w Bibliotece Ośrodka Kultury gminy Mielec z/s w Chorzelowie oraz ponownie w TVP Rzeszów w audycji z cyklu ,,Rzeszowska karta historii’’.

„Mielecjana – Mielec i Ziemia Mielecka w Sztuce” art. studio – galeria Mielec. Fotografie prezentowane od  2001 r.

,,Romskie wakacje”. Udział w Wystawie zbiorowej Klubu Środowisk Twórczych Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej. Samorządowe Centrum Kultury 7-30 marzec 2006; Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie 18-30 kwiecień 2006.

,,Katolickie twarze Białorusi” – wystawa fotograficzna Parafia Trójcy Przenajświętszej w Mielcu (marzec 2009). Wystawa fotograficzna Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Mielcu. Czerwiec-sierpień 2009.

„Mieleckie zaułki” zdjęcia na wystawie zbiorowej z okazji  35-lecie Klubu Środowisk Twórczych TMZM. Wrzesień 2016.

Zdjęcia na na Dorocznej wystawie Klubu Środowisk Twórczych Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej. Mielec, wernisaż 25 10 2019 r.

Zdjęcia na Dorocznej wystawie Klubu Środowisk Twórczych Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej. Mielec, listopad 2020 – marzec 2021.

„Bieszczadzkie szlaki ikon / Bieszczady trail of icons / droga do Łopienki / The way to Łopienka”- zdjęcia bieszczadzkie, wystawa indywidualna 19 sierpnia 2022 r. w Bibliotece Publicznej SCK w Mielcu.

Nagrody i wyróżnienia:

1. (1977–78) Nagrody i wyróżnienia w Turnieju Jednego Wiersza „O Jaszczurowy Laur” w Studenckim Centrum Kultury „Pod Jaszczurami” w Krakowie, m.in.:
– I Nagroda w turnieju na wiersz satyryczny z Jury pod przewodnictwem Jana Pietrzaka – informacja o nagrodzie w tygodniku satyrycznym „Szpilki”;
– Wyróżnienie w konkursie z Jury pod przewodnictwem Włodzimierza Sokorskiego;
– Laureat Ogólnopolskiego Turnieju Jednego Wiersza w SCK „Pod Jaszczurami” w Krakowie (1977 r.).
2. Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Klubów Studenckich „Czerwonej Róży”, jako kierownik programowy Klubu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie „Bakałarz” (1978)
3. Brązowa odznaka SZSP za działalność kulturalną (Kraków 1978 r.)
4. Wyróżnienie w Konkursie Niezależnej Prasy Lokalnej zorganizowanym przez Nowojorski Instytut na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej IDEE (1992)
5. Nagroda II kategorii w kraju, w Konkursie Niezależnej Prasy Lokalnej zorganizowanym przez Nowojorski Instytut na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej IDEE. (1994);
6. Wyróżnienie na Międzynarodowych Targach Mieleckich za „Powiat Mielecki Przewodnik” (1999); 7. Wyróżnienie w konkursie dziennikarskim „Polacy i Niemcy w Europie’’ zorganizowanym przez Magazyn Międzynarodowy „Obyczaje’’ oraz Stowarzyszenie „Dialog i Współpraca’’ w Lublinie. W konkursie zostało wyróżnione opowiadanie „Wypędzani i wypędzeni”, (2002). Opowiadanie zostało opublikowane w książce pt. Polacy i Niemcy dalecy i bliscy wydanej przez Stowarzyszenie „Dialog i Współpraca” w Lublinie 2001 roku, dzięki dotacjom Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz Fundacji Konrada Adenauera. W książce oprócz autorów polskich są także przetłumaczone na język polski prace autorów niemieckich.

8. Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego za szczególne osiągnięcia w twórczości artystycznej i ochronie dóbr kultury (2002).
9. Dyplom Uznania 1967-2002 Przyjaciel Rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Z okazji 35-lecia istnienia profesjonalnego środowiska literackiego w obecnym województwie podkarpackim, a także z podkreśleniem zasług dla rozwoju literatury pięknej oraz z podziękowania za bezinteresowną życzliwość i udzielanie wszechstronnej pomocy (Rzeszów 2002).
10. Wyróżnienie w konkursie dla dziennikarzy pt. ,,Zrozumieć powódź” ogłoszonym przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Meteoreologii i Gospodarki Wodnej (Kraków, luty 2003).

11. Nagroda Ministra Kultury – Odznaka Zasłużony Działacz Kultury (2005)

12. ,,Złote Pióro” Związku Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie za tryptyk dramatyczny ,,Trzy dni później” (2005), Rzeszów, styczeń 2006.

13.  GLORIA ARTIS – ZASŁUŻONY KULTURZE, Medal przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  (numer legitymacji 1082) za działalność kulturalno-oświatową: za poczynania kulturotwórcze, za przedsięwzięcia na niwie rozwoju prasy regionalnej oraz za osiągnięcia publicystyczno-literackie (2008).

14. ,,Złote Pióro”  Honorowa Nagroda Literacka Związku Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie dla Agencji Wydawniczej PROMOCJA Włodzimierz Gąsiewski Wydawcy Kwartalnika NADWISŁOCZE. (2008)
15. SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w uznaniu dotychczasowego dorobku i osiągnięć w pracy zawodowej (Warszawa 22 IX 2009 r.

16. NAGRODA STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO za całokształt dokonań pedagogicznych i zasługi dla rozwoju oświaty w powiecie mieleckim (październik 2009).

17. Wyróżnienie Prezydenta Miasta Mielca za podejmowanie cennych inicjatyw kulturalnych. 2009.
18. Nominowany do tytułu ,,Mielczanina Roku 2010” przez mielecki Tygodnik Regionalny ,,Korso”

19. Medal Starosty Mieleckiego 10 Lat Powiatu Mieleckiego. 10 Lat Samorządności. 2010.

20. Tytuł Honorowego ”Wiarusa” Podkarpackiego Wojska nadany przez Szefa Wojewódzkiego sztabu Wojskowego w Rzeszowie.2012.

21. Honorowy Tytuł ,,Nauczyciel Twórca Sukcesu” nadany przez Starostę Powiatu Mieleckiego. 2013.

22. Złota Odznaka Jubileuszowa 50-lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej (2015)

23. Nagroda Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu (2015)

24. Medal Patrona Szkoły SAPERE AUSO dla Włodzimierz Gąsiewskiego wieloletniego i oddanego nauczyciela I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu (2018)

25. Nominowany przez Kapitułę Redakcji Gazety Codziennej „Nowiny” do tytułu Osobowość Roku 2019 w kategorii Kultura (2020)

26. Odznaczony nagrodą „Chroniąc Pamięć” przez Fundusz Michaela Traisona dla Polski oraz Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie (2022).

Sprawdź również

Kuźma Aneta

Aneta Kuźma ur. 30 VII 1977 r. w Tarnowie. Absolwentka PLSP w Tarnowie, kierunek Tkactwo …