Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Najnowsze wiadomości / Informacja medialna dotycząca sprawy Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomyślu Wielkim

Informacja medialna dotycząca sprawy Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomyślu Wielkim

Informacja medialna dotycząca sprawy Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomyślu Wielkim

W związku z wprowadzającym w błąd opinię publiczną listem Pana Andrzeja Przybyszewskiego pełniącego publiczną funkcję Dyrektora Gminnego Zespołu Administracyjno-Ekonomicznego Szkół Urzędu Miasta i Gminy Radomyśl Wielki, a piszącego w imieniu niepublicznego Stowarzyszenia Nasza Gmina, opublikowanego w dniu 4.03.2016 r. na portalu hej.mielec.pl, w którym Powiat Mielecki został bezzasadnie obwiniony przez Pana Przybyszewskiego o to, że „po cichutku” postanowił zlikwidować Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Radomyślu Wielkim, Zarząd Powiatu Mieleckiego czuje się w obowiązku szerzej przedstawić opinii publicznej tę sporną sytuację.

Słowo likwidacja jest w tej sytuacji niewłaściwe bowiem decyzja o cofnięciu udzielania wsparcia na działalność niepublicznych poradni została podjęta zgodnie z trybem legislacyjnym podczas XIII Sesji Rady Powiatu w dniu 26.11.2015 r. Jednym z punktów porządku obrad było podjęcie uchwały, w której zlikwidowano zapis pozwalający na dofinansowywanie przez Powiat Mielecki niepublicznych poradni. Należy podkreślić, że oprócz poradni w Radomyślu Wielkim na terenie Powiatu Mieleckiego działają jeszcze dwie inne niepubliczne poradnie, które zgodnie z zasadą transparentności i równości traktowania podmiotów również powinny zostać objęte taką dotacją. W przedmiotowej sprawie dochodziło więc przez lata do dublowania zadań własnych Powiatu Mieleckiego w zakresie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego przez niepubliczny podmiot. Co niezwykle ważne uchwała Rady Powiatu w zakresie usystematyzowania tej kwestii została podjęta jednogłośnie przy 100% frekwencji Radnych, w tym także obu Panów Radnych klubu PSG – Michała Deptułę i Eugeniusza Rybę – objętych podziękowaniami w liście Pana Przybyszewskiego.

Kolejną kwestią, którą należy wyjaśnić jest sprawa zapewnień złożonych środowisku radomyskiemu w grudniu 2015 roku. Na spotkaniu Władz Powiatu w grudniu 2015 r. rodzice dzieci objętych wsparciem i pracownicy poradni zostali zapewnieni, że Powiat nie pozwoli na to, aby poradnia została zamknięta z początkiem roku 2016 z uwagi na brak dotacji i że będzie dążył do tego, aby wspomóc dokończenie trwających już terapii.

I takie działania zostały podjęte. Oprócz szeroko opisywanej przez Pana Przybyszewskiego wymiany korespondencji, przedstawiciele Starostwa: Członek Zarządu, Skarbnik Powiatu i osoba z Wydziału Finansowego spotkali się na kolejnym spotkaniu w Radomyślu Wielkim z przedstawicielami Stowarzyszenia i Poradni, dyskutowali o ewentualnych innych możliwościach wsparcia funkcjonowania Poradni, ale wspólnego, możliwego do zaakceptowania przez obie strony rozwiązania nie znaleźli. Pojawiały się różne propozycje w tym m.in. zawarcie umów cywilno-prawnych z dotychczasowymi pracownikami poradni. Potrzebna była tylko chęć władz Stowarzyszenia do realizacji składanych przez Powiat Mielecki propozycji, ale Stowarzyszenie odmówiło pisemnie twierdząc: „… że propozycje kierowane z Państwa strony nie są dla nas korzystnym rozwiązaniem…”. Zarząd Powiatu Mieleckiego do momentu otrzymania tej odmowy był przekonany, że w całej sprawie chodzi o dobro dzieci, a nie o dobre rozwiązania dla Stowarzyszenia.

Opisując pokrótce całą sytuację staramy się przedstawić ją obiektywnie mieszkańcom Powiatu Mieleckiego. Odcinamy się od stylu narracji zaprezentowanej w liście przez Pana Andrzeja Przybyszewskiego. Nie zamierzamy też dochodzić czyje interesy reprezentuje Pan Przybyszewski zabierając głos w dyskusji jako osoba odpowiedzialna za publiczną oświatę na terenie Gminy Radomyśl Wielki.

Kończąc tą nikomu niesłużącą dyskusję Zarząd Powiatu Mieleckiego pragnie poinformować, że w najbliższym czasie uruchomiony zostanie w budynku Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim Punkt Konsultacyjny publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu którego zadaniem będzie udzielenia wsparcia dzieciom będącym w trakcie konsultacji, diagnozy czy terapii lub na nie oczekujących. Rozwiązania zaś długofalowe i docelowe zostaną zaproponowane w ramach reorganizacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu i będą dotyczyły szerszej dostępności do usług świadczonych przez poradnię dla wszystkich mieszkańców Powiatu Mieleckiego.

W imieniu Zarządu Powiatu Mieleckiego

Łącząc wyrazy szacunku

Zbigniew Tymuła

Starosta Powiatu Mieleckiego

Maria Napieracz

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego

Andrzej Bryła

Członek Zarządu Powiatu Mieleckiego

Odpowiedź także w pliku pdf: odpowiedz

 

Sprawdź również

Od poniedziałku Stal Mielec wznawia treningi!

W piątek w godzinach wieczornych piłkarze wrócili już do Mielca. W weekend dostali wolne, by …