Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Historia i Kultura / Godne polecenia / Jeszcze o promocji książki Włodzimierza Gąsiewskiego

Jeszcze o promocji książki Włodzimierza Gąsiewskiego

Wieczór  promującym książkę Włodzimierza Gąsiewskiego „Ludzie i miejsca pamięci gminy Mielec”

 

reklama:

 

 

10 listopada 2015r.w Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu Gminy Mielec w Chorzelowie odbył się Wieczór promujący książkę Włodzimierza Gąsiewskiego „Ludzie i miejsca pamięci gminy Mielec”.

Witając zebranych gości w osobach: autora książki dr Włodzimierza Gąsiewskiego, Stefana Żarowa – przedstawiciela   Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Józefa Piątka – Wójta gminy Mielec, Radną Gminy Mielec – Zofię Paterak, Zbigniewa Wicherskiego – wice prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, kierowników z Urzędu Gminy Mielec, dyrektorów szkół, bibliotekarzy, dyrektorów i pracowników  instytucji kultury, sołtysów, przedstawicieli organizacji społecznych i politycznych m.in. Klub historyczny „Prawda i pamięć”, dyrektor Ośrodka Kultury Dorota Kieraś – Jędrychowska powiedziała, że spotkanie odbywa się w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, dlatego  tez chcąc wprowadzić zebranych gości w klimat obchodów Narodowego Święta zaprosiła na kilkuminutowy patriotyczny  program ZPiT „Chorzelowiacy”. Po występie dalszą cześć spotkania prowadziła  Dyrektor Ośrodka Kultury, która powiedziała, że po raz pierwszy w gminie Mielec została wydana publikacja poświęcona ludziom i miejscom pamięci w społeczności lokalnej. Po prawie dwóch latach starań o publikację udało się doczekać efektu końcowego w postaci wydrukowanej książki. Złożyła także podziękowania na ręce Stefana Żarowa, przedstawiciela Wojewódzkiego Dom Kultury w Rzeszowie, bowiem przy wsparciu Wojewódzkiego Domu Kultury

  w Rzeszowie pozyskane zostały środki  z budżetu Województwa Podkarpackiego, dzięki którym udało się opracować publikację. Natomiast koszty druku publikacji pokryte zostały  ze środków Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec z s. w Chorzelowie. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Mielec, który zaopatrzył książkę w słowo wstępne.

 W słowie wstępnym Wójt Gminy Mielec napisał m.in.

„Szanowni czytelnicy! Oddajemy do Waszych rak publikację” Ludzie i miejsca pamięci gminy Mielec”, która jest wyrazem troski samorządu gminy o zachowanie pamięci dla osób tu żyjących i w przeszłości jakikolwiek sposób zasłużonych dla naszej lokalnej społeczności”.

Książka, ta to pierwsza tego typu publikacja    w Gminie Mielec, zawiera około 350 biogramów ludzi godnych pamięci, zasłużonych dla Ojczyzny, to opisane postacie z rodu Tarnowskich i Ossolińskich, generał Władysław Sikorski- który został ochrzczony w Kościele  w Chorzelowie, dwóch biskupów, ale to również zwykli ludzie, rolnicy, synowie tej ziemi. Opisane w publikacji miejsca pamięci, te znane jak Miejsce Pamięci w Chorzelowie, ale również krzyże i kapliczki przydrożne, jest też opisana najnowsza historia –  tablica w Szydłowcu poświęcona Żołnierzom Wyklętym odsłonięta w 2014 r. przez Klub historyczny „Prawda i pamięć”.

Dyrektor SOKiS przedstawiła również samego autora publikacji wybierając z jego życiorysu tylko niektóre ważne informacje.

Dr Włodzimierz Gąsiewski  – urodził się w Pułtusku na Mazowszu, obecnie mieszkaniec Mielca.

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie oraz Studiów Podyplomowych na Wydziale Dziennikarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego  w Krakowie. Ukończył studia doktoranckie w zakresie historii  na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych.

Debiutował jako poeta w Studenckim Centrum Kultury „Pod Jaszczurami”  w Krakowie.  Pracę  nauczyciela rozpoczął  w Borowej,  a obecnie uczy w I Liceum Ogólnokształcącym   w Mielcu.

Na początku lat 90 założyciel niezależnej prasy lokalnej, obecnie wydawca i redaktor naczelny kwartalnika „Nadwisłocze”. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związku Literatów Polskich. Autor wielu publikacji książkowych m.in.” Powiat, Mielecki” ,,Leksykon Ziemi Mieleckiej”,  „Przewodnik Mielecki”,  „Gmina Czermin nad Wisłą”, „Z ludu dla ludu”.

Autor ok. 1000 artykułów naukowych, publicystycznych, reportaży, wywiadów, wierszy i opowiadań.

Doktor Włodzimierz Gąsiewski posiada liczne nagrody i wyróżnienia, nie sposób wymienić je wszystkie, oto kilka najważniejszych: Nagroda Ministra Kultury – Odznaka Zasłużony Działacz Kultury w 2005 r., Nagroda „Złote Pióro” Związku Literatów Polskich za tryptyk dramatyczny „Trzy dni później”,GLORIA ARTIS ZASŁUŻONY KULTURZE – Medal przyznawany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Nagroda „Złote Pióro” Związku Literatów Polskich za kwartalnik „Nadwisłocze” w 2009 r.

Nadeszła także chwila dla dr.Włodzimierza Gąsiewskiego , który podczas prezentacji multimedialnej opowiadał o pracy nad książką. Powiedział m.in. że miejscami godnymi pamięci są nie tylko materialne wytwory ich rąk ludzkich, jak zabytkowe budowle, ale także kościoły, kapliczki i krzyże przydrożne, wokół których gromadziła się nie tylko aktywność religijna, ale także i patriotyczna mieszkańców…… Zarówno ludzie jak i miejsca pamięci gminy Mielec znalazły się w tej książce, właśnie dla ich upamiętnienia. Ukazani są więc ci wszyscy godni takiego uwiecznienia, a znani autorowi z dostępnej literatury, jak też i przekazów i relacji mieszkańców gminy Mielec. W wielu przypadkach wiedza o ludziach pamięci gminy Mielec była możliwa, tylko dzięki ich żyjącym potomkom, zresztą nie tylko na tym terenie….. Po zakończonej prelekcji przyszedł czas na podziękowania i kwiaty a także na składaniu autografu na książce, która można było nabyć na sali Ośrodka Kultury.

 

Marcin Sasor

Wideo: Damian Gąsiewski

 

 

 

 

Wieczór promującym książkę Włodzimierza Gąsiewskiego

Sprawdź również

Jan Sehn [z Tuszowa Małego] Tropiciel nazistów, książka Filipa Gańczaka

Profesor Jan Sehn, rodem z Tuszowa Małego w powiecie mieleckim, byłej kolonii niemieckiej, potomek kolonistów. …