Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Historia i Kultura / Historia i ludzie / Konferencja „W hołdzie wielkości Szafera” [zdjęcia]

Konferencja „W hołdzie wielkości Szafera” [zdjęcia]

DSC0332414 kwietnia 2016 r. odbyła się w Mielcu konferencja „W hołdzie wielkości Szafera. Jej organizatorami byli: Oddział Polskiego Towarzystwa Leśnego w Krośnie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. prof. Władysława Szafera w Mielcu, Liga Ochrony Przyrody Okręg Podkarpacki oraz Nadleśnictwo Mielec.

Konferencję zaszczycił swoją obecności Daniel Kozdęba – prezydent Mielca oraz Zbigniew Tymuła – starosta Powiatu Mieleckiego. Licznie byli reprezentowani pracownicy naukowi związani leśnictwem oraz wielu leśników> Uczestniczyli też członkowie Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej w Mielcu, przedstawiciele instytucji mieleckich, szkół oraz młodzież. Obecni byli też przedstawiciele rodziny Władysława Szafera.

Podczas konferencji wygłoszono następujące referaty:

Dorobek naukowy Władysława Szafera – prof. dr hab. Kazimierz Szczepanek- Instytut Botaniki UJ, Ogród Botaniczny w Krakowie.

Władysław Szafer – życie i działalność w zarysie – Elżbieta Oleksiak – MBP im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu.

Współpraca profesora Władysława Szafera z leśnikami i leśnictwem – prof. dr hab. Andrzej Grzywacz –  Wydział Leśny SGGW w Warszawie, Prezes Polskiego Towarzystwa Leśnego.

Związki Władysława Szafera z Mielcem i ziemią mielecką – dr Jerzy Skrzypczak -Dyrektor Muzeum Regionalnego w Mielcu.

Rzeszowski okres w życiu Władysława Szafera – ks. dr Sławomir Zych – Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Osobiste wspomnienia o Władysławie Szaferze – Władysław Szarski – wnuczek prof. Władysława Szafera.

Rodzina Szaferów w świetle ksiąg metrykalnych i innych dokumentów źródłowych  –   Krzysztof Haptaś – Muzeum Regionalne w Mielcu.

Monografia powiatu mieleckiego: wstęp – Hubert Sobiczewski – Nadleśnictwo Mielec.

Wstęp do fizyografii powiatu mieleckiego autorstwa Eugeniusza Romera – przygotował Janusz Świętoń – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu.

Stosunki rolnicze powiatu mieleckiego w zarysie, rękopis prof. Stefana Pawlika – przygotowała Elżbieta Lejko – Powiatowy Zespól Doradztwa Rolniczego w Mielcu.

Środki komunikacyjne, rękopis Mieczysława Szafera – przygotował Grzegorz Pikor- firma projektowa GProjekt.

Roślinność ziemi mieleckiej rękopis Władysława Szafera – przygotował Hubert Sobiczewski -Nadleśnictwo Mielec.

Wszystkie referaty zostały opublikowane w książce pt. „W hołdzie wielkości Szafera”, pod redakcją Huberta Sobiczewskiego oraz ks. dr. Sławomira Zycha. Publikację tę otrzymali wszyscy uczestnicy konferencji.

Konferencję uświetnił Występ Chóru Młodzieżowego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu pod batutą Pawła Lisa  oraz  towarzyszyły wystawy:

– poświęcona życiu i działalności Władysława Szafera (publikacje, fotografie, dokumenty);

– fotografii rzadszych roślin powiatu mieleckiego;

– prac konkursowych młodzieży szkolnej pt. Leśne ogrody Szafera;

– twórców Klubu Środowisk Twórczych z Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej.

Drugim dniu konferencji jest zmiana programu: w godz. 8.50-8.55 nastąpi przejazd uczestników autokarami pod powiatowe Centrum Przyrodnicze przy Nadleśnictwie Mielec (przy ul. Partyzantów 11) zamiast jak poprzednio pod kapliczkę na Smoczce.

Natomiast bez zmian będzie w godz. 10-12 – objazd terenowy (Rezerwat „Buczyna w Cyrance” im. Władysława Szafera).

Ponadto 17.04.2016 r. – niedziela odbędzie się Rajd rowerowy na terenie Mielca i okolic  – po miejscach związanych z Władysławem Szaferem

Inf. i fot. Włodzimierz Gąsiewski

Zobacz uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej i dębu im. Wł. Szafera:

130 rocznica urodzin Wł. Szafera – Nadleśnictwo Mielec – odsłonięcie tablicy pamiątkowej i zasadzenie dębu Szafera

 

Sprawdź również

Podkarpackie pamięta o Franciszku Kotuli

Wielki mural poświęcony wybitnemu etnografowi i znawcy kultury ludowej Franciszkowi Kotuli powstał na jednym z …