Portal promocja.mielec.pl prezentuje informacje i relacje - zapraszamy do współpracy: ogłoszenia - reklama w internecie i gazecie, grafika i skład komputerowy, zdjęcia reklamowe, foto i wideo reportaże
Strona główna / Najnowsze wiadomości / Konkurs recytatorski poświęcony twórczości Ignacego Krasickiego w 215 rocznicę śmierci

Konkurs recytatorski poświęcony twórczości Ignacego Krasickiego w 215 rocznicę śmierci

„Ten najlepszy, co się najmniej chwali”

Konkurs recytatorski poświęcony twórczości Ignacego Krasickiego w 215 rocznicę śmierci.

REGULAMIN

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu recytatorskiego jest Wypożyczalnia Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej Miejskiej Biblioteki Publicznej Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu .
 2. Głównym celem konkursu recytatorskiego jest zachęcenie do czytania
  i poznawania twórczości Ignacego Krasickiego, uwrażliwienie na piękno literatury polskiej oraz rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich.
 3. Konkurs odbędzie się Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wypożyczalni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej, ul. Kusocińskiego 2 w dniach
  12 maja 2016 (czwartek) dla uczniów w I kategorii wiekowej oraz 13 maja 2016 (piątek) dla uczestników II kategorii wiekowej. Początek konkursu
  o godzinie 9:00. Po zaprezentowaniu przez uczniów przygotowanych utworów komisja uda się na naradę, po której zostanie ogłoszony werdykt i wręczenie nagród.
 4. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych,
  z uwzględnieniem podziału na dwie kategorie wiekowe :
 • uczniowie klas I-III,
 • uczniowie klas IV-VI .
 1. Uczestników konkursu recytatorskiego oceni Jury powołane przez Organizatora. Przewodniczący wygłasza słowo wstępne, kieruje pracami komisji, ogłasza wyniki, wręcza nagrody.
 2. Zaleca się zainteresowanym nauczycielom przeprowadzenie w klasach eliminacji do konkursu. Każda szkoła może wyłonić swoją reprezentację liczącą w I i  w II kategorii wiekowej maksymalnie po 2 osoby.
 3. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia (załącznik nr 1).
 4. Zgłoszenie do udziału w konkursie dokonuje się przez dostarczenie karty zgłoszeniowej do WLDiM MBP SCK w Mielcu ul. Kusocińskiego 2 do dnia
  29 kwietnia 2016 r. włącznie.
 5. Osoby, które dostarczą karty zgłoszeniowe , po terminie określonym
  w punkcie 7  nie będą mogły uczestniczyć w konkursie.
 6. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków i regulaminu konkursu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatorów oraz Jury konkursu i żadne odwołania w tym zakresie nie będą uwzględniane.
 • 2. Ocena
 1. Uczestników oceni powołane przez Organizatora Jury konkursowe.
 2. Decyzja Jury jest ostateczna, nie podlega odwołaniu ani zaskarżeniu.
 1. Jury konkursowe przy ocenie uczestników weźmie pod uwagę :
 • Dobór repertuaru : (0-2 punkty)
 • dopasowanie tekstu do wieku i płci recytatora,
 • tekst umożliwiający uczestnikowi zaprezentowanie wszystkich walorów głosowych.
 • Dykcja : (0-4 punkty)
 • staranna wymowa,
 • prawidłowa artykulacja głosek,
 • właściwe akcentowanie wyrazów,
 • panowanie nad oddechem, swobodne posługiwanie się nim.
 • Interpretacja : (0-7 punktów)
 • modulowanie głosem,
 • właściwe akcentowanie ważnych treści utworu,
 • respektowanie znaków interpunkcyjnych,
 • właściwe tempo wygłaszania tekstu,
 • bezbłędne opanowanie pamięciowe,
 • oryginalność występu recytatora,
 • skupienie na słowie, nie na nadmiernym ruchu scenicznym.
 • Do zasad ważnych, ale bezpośrednio niepunktowanych należy włączenie ubioru oraz poprawna postawa recytatora.
 1. Komisja konkursowa wybierze laureatów konkursu w każdej
  z powyższych kategorii. Oprócz tego Jury i Organizator mają prawo do przyznania wyróżnień i nagród specjalnych.
 2. Kolejność występu wyznacza się w drodze losowania.
 3. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje dyplom pamiątkowy.
 4. Zasady konkursu oraz wymagany załącznik będą dostępne na stronie internetowej organizatora www.biblioteki.mielec.pl , na wybranych portalach internetowych oraz w wersji papierowej u Organizatora. Informacje można uzyskać także telefonicznie : 17 5855251 wew. 26 .

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU – recytatorskiego

Sprawdź również

„Mieleckie kolędowanie z Posłem” po raz drugi

„Mieleckie kolędowanie z Posłem” po raz drugi W niedzielne popołudnie, 29 stycznia br. w Pałacyku …