Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Najnowsze wiadomości / Mielec wybrany do programu Dom Kultury+

Mielec wybrany do programu Dom Kultury+

Narodowe Centrum Kultury realizuje trzecią edycję programu Dom Kultury+. Jego celem jest poszerzenie dostępu do kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej, pobudzenie aktywności Polaków w przestrzeni kultury. Z przyjemnością chcieliśmy poinformować, że Dom Kultury Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu zakwalifikował się do obecnej edycji projektu.

Trzecia edycja programu nosi nazwę Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019 i skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne w bliskiej współpracy z przedstawicielami społeczności lokalnej. Projekt zakłada, że domy kultury jeszcze głębiej zaangażują się w życie społeczności lokalnej, poprzez  rozwijanie potencjału kulturowego oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

Stałe relacje z mieszkańcami, odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych projektów na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.

W realizacji zadania wspomagać nas będzie wskazany przez NCK animator, który udzieli mu merytorycznego i fachowego wsparcia w przeprowadzeniu lokalnej diagnozy społecznej, a finalnie pomoże oszacować efekty i wyciągnąć wnioski na przyszłość. Animator wspomoże nas wiedzą i doświadczeniem z zakresu zarządzania projektami i współpracy ze społecznością lokalną.

Jednym z oczekiwanych efektów Programu jest wzmocnienie roli domu kultury jako miejsca otwartego, wspólnego dla wszystkich mieszkańców.

W praktyce realizacja programu zacznie się od przeprowadzenia przeglądu samodzielnych inicjatyw mieszkańców Mielca, z których kilka (od 3 do 7) skierowanych zostanie do realizacji.

Dom Kultury SCK wraz z autorami wybranych inicjatyw stworzy plany i harmonogramy działań i preliminarz wydatków, a potem pomoże w realizacji wybranych zadań.Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury, Joanna Kruszyńska, uważa, że program Dom Kultury+ pozwoli na zawiązanie swoistego sojuszu między społecznością lokalną a Domem Kultury Samorządowego Centrum Kultury. To partnerstwo zaktywizować ma mielecką społeczność, zachęcić do współpracy, do definiowania lokalnych problemów i ich rozwiązywaniu.Zaangażowanie społeczności lokalnej w organizację i planowanie życia kulturalnego to zarówno konsultacje z ludźmi, jak iintegracja nowych i już istniejących środowisk. Dla nas ważne jest, aby uświadomić lokalnej społeczności, że kultura, szczególnie ta przez nich tworzona, może wpływać na ich przyszłość i na pozycję miejsca, w którym żyją. Drzemiący w nas wszystkich potencjał kulturowy ma być tworzywem dla programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne. Liczymy, że poprzez nowatorskie działania animujące kulturę uda nam się nawiązać kontakt z nieaktywnymi dotąd mielczanami. Warunkiem jest dotarcie z ofertą kulturalną do miejsc, w których była ona dotąd nieobecna. Stąd pomysł na tworzenie lokalnych „miejsc kultury”, które poprzez ogólną dostępność mogłyby pełnić rolę „pierwszego kontaktu” z kulturą.

Małgorzata Rojkowicz

 

 

Sprawdź również

II Rundka Rowerowa z Powiatem Mieleckim [45 zdjęć]

Za nami II Rundka Rowerowa z Powiatem Mieleckim. Mimo odwołania tegorocznej edycji Powitania Lata udało …