Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Region / Gospodarka i ekonomia / Mielecki PUP uruchamia pożyczki dla mikro przedsiębiorców!

Mielecki PUP uruchamia pożyczki dla mikro przedsiębiorców!

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu ogłosił nabór wniosków o udzielenie jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez mikro przedsiębiorców przyznawanej na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 Z pożyczki mogą skorzystać mikro przedsiębiorcy, czyli firmy które w co najmniej jednym roku z 2 ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie dwa warunki:zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro). Przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniali pracowników nie mają możliwości ubiegania się o pożyczkę.

Pożyczka jest udzielana jednorazowo w kwocie do 5000 zł a jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05% stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie przez okres 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikro przedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że przedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia, nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020r.

Wniosek o pożyczkę należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioski powinny być wnoszone w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl lub w postaci papierowej do urzędu.

łożenie wniosku i umowy poprzez platformę praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie i znacznie przyśpieszy otrzymanie pożyczki.Wnioski w wersji papierowej można przesłać pocztą lub pozostawić w specjalnej skrzynce ustawionej w przedsionku budynku PUP w Mielcu.Ważne jest podanie poprawnego adresu email, który ułatwi kontakt elektroniczny. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku urząd wyśle do przedsiębiorcy umowę na wskazany przez niego adres e-mail lub pocztą tradycyjną (jeżeli przedsiębiorca nie wskaże adresu mailowego). Po otrzymaniu umowy należy ją przeczytać i podpisać. Podpisaną umowę należy przekazać do PUP w Mielcu.

Szczegółowe zasady dotyczące ubiegania się o wsparcie oraz druk wniosku i wzór umowy dostępne są na stronie internetowej: https://mielec.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

Marek Przygoda
Główny specjalista
Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu

Sprawdź również

Komunikat prasowy dotyczący wniosków ws. zmian w składzie zarządu województwa podkarpackiego

Rzeszów 21.09.2020  Zapewnienie stabilnego i działającego w pełnym zaufaniu zarządzania województwem podkarpackim jest podstawowym zadaniem …