Portal promocja.mielec.pl prezentuje informacje i relacje - zapraszamy do współpracy: ogłoszenia - reklama w internecie i gazecie, grafika i skład komputerowy, zdjęcia reklamowe, foto i wideo reportaże
Strona główna / Grid / Pismo Marszałka Podkarpackiego do Przewodniczącego Lwowskiej Rady Obwodowej

Pismo Marszałka Podkarpackiego do Przewodniczącego Lwowskiej Rady Obwodowej

Poniżej przedstawiamy treść i skan pisma skierowany do Oleksandra Hanuszczyna, Przewodniczącego Lwowskiej Rady Obwodowej w związku z grudniowym apelem rady oraz w odniesieniu do wydanego zakazu wjazdu na teren Ukrainy dla prezydenta Przemyśla Roberta Chomy, przesłaną nam z Urzędu marszałkowskiego w Rzeszowie.

KZ-IV.0442.1.3.2017.JD

Rzeszów, 2017-01-

                                                                                                   Pan

                                                                                              Oleksandr Hanuszczyn

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                              Lwowskiej Rady Obwodowej

Samorząd Województwa Podkarpackiego realizując współpracę międzynarodową, za priorytetowy jej kierunek uznaje rozwijanie dobrosąsiedzkich stosunków z Ukrainą
opartych na obustronnym poszanowaniu relacji. Województwo Podkarpackie prowadzi sformalizowaną współpracę z pięcioma obwodami ukraińskimi tj. lwowskim, iwano-frankiwskim, tarnopolskim, odeskim oraz wołyńskim na podstawie porozumień o współpracy międzyregionalnej.

Dla Województwa Podkarpackiego, Ukraina jest jednym z najpoważniejszych partnerów zagranicznych. Zacieśnianie wzajemnych kontaktów i kooperacja na wielu płaszczyznach ma służyć nie tylko rozwojowi społeczno – gospodarczemu naszych regionów, lecz także ma stanowić drogę do poznania i lepszego zrozumienia wzajemnych relacji obywatelskich.

Dlatego też, po raz kolejny Zarząd Województwa Podkarpackiego, na którego czele stoję przyjął z niepokojem informację, o aktach wandalizmu i chuligaństwa do których doszło w ostatnim czasie. Złowrogie incydenty w naszym kraju zawsze spotykały się z naszym sprzeciwem i dezaprobatą. Z uznaniem przyjmujemy natomiast fakt, że ukraińska strona potępia podobne zachowania i akty wandalizmu jakie wydarzyły się w Hucie Pieniackiej. Wszelkie tego typu formy po polskiej oraz po ukraińskiej stronie, zorganizowane przez tzw. „nieznanych sprawców” mają na celu poróżnienie Polaków i Ukraińców poprzez uwypuklenie trudnych faktów z naszej wspólnej historii.

Dzieje Polski i Ukrainy na przestrzeni wieków splatały się wielokrotnie. Pamięć o nich jest konieczna, choćby dlatego aby nigdy więcej już się nie powtórzyły. Pamięć o przeszłości nie powinna przeradzać się w nienawiść, miłość do ojczyzny nie może usprawiedliwiać gloryfikacji oprawców, a historia nie może być usprawiedliwieniem, czy pretekstem do aktów przemocy czy też wandalizmu.

Zarówno Polska jak i Ukraina w ostatnich latach piszą zupełnie nowe karty historii. Obydwa kraje poczyniły duże postępy, wiele też przeszły. Ukraina wciąż znajduje się
w stanie wojny. Jako Zarząd Województwa Podkarpackiego apelujemy, aby odrzucić niepotrzebne emocje i nie ulegać prowokacjom. Zwracamy się także o zachowanie rozwagi
w podejmowaniu jakichkolwiek działań w tym zakresie. Ostatnie personalne ograniczenia
w stosunku do Prezydenta Miasta Przemyśla Pana Roberta Chomy, utrudniają dalszy dialog oraz są dla nas niezrozumiałe.

Warto podtrzymywać to co dobre w dotychczasowych wzajemnych stosunkach. Takim przykładem jest rozpoczynające się niespełna za dwa dni Forum Europa-Ukraina
w Jasionce k. Rzeszowa. Dobrym wzorcem jest też współpraca Samorządu Województwa Podkarpackiego z Obwodem Lwowskim. Mam tutaj na myśli między innymi przygotowywanie szkoleń dla rodzącego się samorządu na Ukrainie, pomoc naszych szpitali i lekarzy dla osób poszkodowanych po krwawych wydarzeniach na Majdanie, czy też organizacja pobytu dzieci i rodzin żołnierzy walczących na wschodzie Ukrainy. Oczekujemy także na zaplanowane na ten rok wspólne przedsięwzięcia.

Odnosząc się jednak do otrzymanego apelu prezydium Lwowskiej Rady Obwodowej, zapewniam po raz kolejny o swoim sprzeciwie wobec aktów wandalizmu, chuligaństwa
i agresji wymierzonych przeciwko mniejszości narodowej i obywatelom Ukrainy. Incydenty naruszające prawa godności obywateli naszych państw budzą ogromną obawę.
Do niepokojących zachowań dochodzi, po obu stronach granicy, czego wyrazem było zniszczenie pomnika w Hucie Pieniackiej.

Biorąc powyższe pod uwagę, pragnę zapewnić, że napływające do mnie informacje
o złowrogich incydentach, zawsze spotykają się z moją oraz Zarządu Województwa Podkarpackiego reakcją zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Ponadto chcę zadeklarować, że Zarząd Województwa Podkarpackiego podejmie stosowne stanowisko, które po uzgodnieniu z Klubami Radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Przewodniczącym Sejmiku Województwa Podkarpackiego zostanie przekazane pod obrady sesji Sejmiku.

W naszym wspólnym interesie jest zachowanie dobrych kontaktów, współdziałanie
i rozwijanie współpracy, bo wspólnymi siłami możemy wiele zyskać.

Wyrażając nadzieję na dalszą pozytywną współpracę między naszymi regionami, pozostaję

Do wiadomości:

– Wojewoda Podkarpacki,

– Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego,

– Przewodniczący Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej.

Zobacz pismo marszałka w pdf:

Pismo Marszałka Podkarpackiego

Sprawdź również

Wśród najlepszych na Podkarpaciu

Historyczny awans koszykarek ZSP Ruda (Gmina Radomyśl Wielki) do finału wojewódzkiego rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego! …