Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Najnowsze wiadomości / Rozpoczęły się przygotowania do tegorocznych – opóźnionych matur. Cykl egzaminów pisemnych potrwa od 8 do 29 czerwca.

Rozpoczęły się przygotowania do tegorocznych – opóźnionych matur. Cykl egzaminów pisemnych potrwa od 8 do 29 czerwca.

W dniu dzisiejszym (18 maja) otrzymaliśmy dokument Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

Dokument określa kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu, jakie środki ochrony osobistej powinni zastosować zdający i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu oraz jakie środki bezpieczeństwa należy wdrożyć w związku z organizacją przestrzeni.

W wytycznych znalazła się także informacja o możliwości modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu, szczegółowe rozwiązania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu oraz sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

Jutro odbędzie się wideokonferencja z dyrektorami podległych szkół – informuje Andrzej Bryła, wicestarosta mielecki. – Musimy przygotować nasze szkoły w taki sposób, aby spełniały wszystkie ministerialne wytyczne, uwzględniając przy tym specyfikę każdej ze szkoły i ich warunki lokalowe– dodał.

Według danych deklaracji tegorocznych absolwentów jakie spłynęły do starostwa, do egzaminów powinno przystąpić 861 osób. Wielkość ta może jednak ulec zmianie ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego i sytuację losową poszczególnych uczniów.

Marek Patyk

Sprawdź również

Zamek, zamek w Mielcu mamy! [wideo]

Kolejny film Muzealnego kącika dla najmłodszych. Video Pałacyk Oborskich zaprasza na drugi film serii animowano-dokumentalnej …