Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Najnowsze wiadomości / Śp. Bogumiła Gajowiec – wspomnienie koleżanki nauczycielki z I LO, z współpracy redakcyjnej i działalności społeczno-kulturalnej
Na pierwszym planie Bogumiła Gajowiec pod czas Rady Krajowej Stowarzyszeń Regionalnych w 2010 r. fot. Józef Gajda

Śp. Bogumiła Gajowiec – wspomnienie koleżanki nauczycielki z I LO, z współpracy redakcyjnej i działalności społeczno-kulturalnej

Bogumiła Gajowiec w 2009 r. odbiera wyróżnienie „Albertusa” (foto. arch)

W dniu 4 marca 2021 r. dotarła do mnie smutna wiadomość o śmierci Bogumiły Gajowiec, którą przez wiele lat znałem osobiście i współpracowałem jako nauczyciel i w działalności społeczno-kulturalnej.  Gdy w 1986 r. przeszedłem z pracy nauczyciela w Zbiorczej Szkole Gminnej w Borowej do I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Mielcu, koleżanka Bogumiła Gajowiec pracowała tam jako nauczycielka emerytka języka polskiego w niepełnym wymiarze godzin. Musiało być tych godzin całkiem sporo, bo spotykaliśmy się bardzo często w pokoju nauczycielskim, na radach pedagogicznych i przy innych zawodowych okazjach. Była niezwykle koleżeńska, chętnie rozmawiała i udzielała wskazówek co dla mnie jako bardzo młodego nauczyciela była bardzo ważne. Często rozmawialiśmy, zwłaszcza że mieliśmy wspólne zainteresowania historią lokalną. Szczególnie nasiliło się to na przełomie lat 80. i 90., kiedy zacząłem wydawać własną gazetę lokalną „Wieści z Gminy” (1990) oraz byłem współzałożycielem Tygodnika Mieleckiego „Korso”. Pani Bogumiła się tym bardzo interesowała, wspierała i niejednokrotnie uczestniczyła w pracach redakcyjnych. Podobnie przy powstawaniu trzeciego tomu monografii „Mielec. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu” (1994), pod redakcją prof. Feliksa Kiryka, gdzie byłem autorem jednego z artykułów, a Bogumiła Gajowiec  aktywnie uczestniczyła w pracach redakcyjnych tego wydawnictwa. Nasza współpraca zacieśniła się bardziej gdy w 2003 r. rozpocząłem wydawanie i kierowałem redakcją kwartalnika „Nadwisłocze”, gdzie Bogumiła Gajowiec zamieściła kilka artykułów w tym bardzo cenny pt. „Mieleccy Żydzi – obrazki z życia i gehenny” („Nadwisłocze” R. 2011, nr 4, s. 38-41). Kolejnym owocnym polem naszej współpracy było Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Wł. Szafera, gdzie początkowo m.in. od  2000 r. byłem autorem artykułów, a od 2006 r. także redaktorem kolejno pięciu edycji „Mieleckich zapisków – Rocznika Ziemi Mieleckiej” do 2014 r., gdy TMZM zaprzestało edycji tego periodyku. Na tym forum również wielokrotnie współpracowałem z Panią Bogumiłą Gajowiec, autorką licznych artykułów. Oczywiście śp. Bogumiła Gajowiec udzielała się na wielu innych niwach działalności społecznej. Jej obszerny biogram opracował Józef Witek w „Encyklopedii miasta Mielca”. W zmarłej tracimy szanowaną Mielczankę, która pracowicie i godnie przeszła przez swoje długie życie. Niech spoczywa w pokoju.

Włodzimierz Gąsiewski

 

Artykuł śp. Bogumiły Gajowiec jest dostępny poniżej w bezpłatnym pdf:

 

Mieleccy Żydzi – obrazki z życia i gehenny – 78. rocznica deportacji przez Niemców z Mielca

Sprawdź również

„Droga do Łopienki” i „Akatyst Łopieński” w miesięczniku „Nasz Dom Rzeszów”

W kwietniowym numerze nr 4(186) z 2021 r. Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego „Nasz Dom Rzeszów” ukazała się …