Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Historia i Kultura / Godne polecenia / Tomasz Poręba dla Polski wschodniej…

Tomasz Poręba dla Polski wschodniej…

Komisja Europejska wzywa polski rząd do poświęcenia większej uwagi Polsce Wschodniej w procesie przyjmowania programów operacyjnych

 

Podczas debaty poświęconej opóźnieniom we wdrażaniu programów w ramach polityki spójności w nowej perspektywie budżetowej Tomasz Poręba podkreślał, że najważniejsze jest, by państwa członkowskie w proponowanych przez siebie programach operacyjnych zachowywały równowagę pomiędzy rozwiniętymi i biednymi regionami.

 

Europoseł PiS przypomniał, że głównym celem polityki spójności powinny być działania pobudzające wzrost gospodarczy, zrównoważony rozwój oraz zmniejszające dysproporcje między bogatymi i najbiedniejszymi państwami i regionami UE, co jest podstawą filozofii europejskiej polityki spójności.

 

Tomasz Poręba zauważył, że wdrażaniu polityki spójności nie służą opóźnienia w uruchomieniu programów na lata 2014-2020. "A przecież już doświadczenia z lat 2007-2013, kiedy procedury uzgadniania zapisów w dokumentach trwały bardzo długo, czasami nawet około roku, powinny być wystarczającym ostrzeżeniem dla wszystkich" – zauważył europoseł PiS.

 

Ostatnio w mediach pojawiły się informacje, że do tej pory nie zatwierdzono żadnego z 21 zgłoszonych przez Polskę programów operacyjnych. Tymczasem Elżbieta Bieńkowska jeszcze jako minister rozwoju regionalnego obiecywała, że porozumienie w tej sprawie nastąpi najpóźniej w lipcu. Brak porozumienia powoduje zablokowanie 77 mld euro, które miały trafić do Polski na realizację RPO.

 

W ostatnich dniach europoseł Poręba spotkał się w tej sprawie z komisarz ds. polityki regionalnej Coriną Crețu. "Podczas rozmowy pani komisarz zapowiedziała, że jednym z priorytetów jej działalności będzie obrona interesów przede wszystkim najuboższych regionów UE. W czasie swojej wizyty w Polsce komisarz Crețu zadeklarowała, iż oczekuje od polskiego rządu przemodelowania projektów w ramach RPO tak, by ich duża część trafiła do Polski Wschodniej. Bardzo się cieszę z takiego stanowiska pani komisarz, bo pokazuje to znaczącą różnicę w podejściu do problemów, z jakimi boryka się wschodnia Europa takimi jak brak dostępności komunikacyjnej, migracja, ubóstwo czy duże bezrobocie" – powiedział europoseł Poręba.

 

Inf. Katarzyna OCHMAN-KAMIŃSKA  

Sprawdź również

ZNAMY WYNIKI GŁOSOWANIA W MIELECKIM BUDŻECIE OBYWATELSKIM 2021

14 października 2020 r. Zakończył się pracochłonny proces liczenia głosów oddanych przez mieszkańców Mielca w …