Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Najnowsze wiadomości / Ukazał się BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDU GMINY WADOWICE GÓRNE

Ukazał się BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDU GMINY WADOWICE GÓRNE

Drodzy mieszkańcy Gminy Wadowice Górne

22 czerwca 2017 roku odbyła się sesja Rady Gminy Wadowice Górne, której głównymi punktami było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wadowice Górne. Czternastu radnych spośród piętnastoosobowej Rady Gminy opowiedziało się za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
W roku 2016 zrealizowano dochody w wysokości 26 954 088,48 zł, co stanowi 100,18 % planowanych dochodów oraz zrealizowano wydatki w wysokości 26 731 901,43 zł co stanowi 93,23 % wydatków planowanych w 2016 roku. W trakcie roku dokonano spłaty kredytów w łącznej wysokości 1 330 000,00 zł,  w związku z czym zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło 2 470 000,00 zł.
Korzystając z okazji otrzymania absolutorium chciałbym mieszkańcom gminy Wadowice Górne przedstawić w skróconej formie informacje o inwestycjach realizowanych w 2015 i 2016 roku, o podejmowanych działaniach w zakresie spraw społecznych, sportowych i kulturalnych jak i innych dziedzinach życia Gminy.
Jednocześnie dziękuję radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy za współpracę i zaangażowanie dla dobra Gminy na przestrzeni dwóch ostatnich lat.
Życzę miłej lektury,

Jerzy Kos
Wójt Gminy Wadowice Górne

Biuletyn dostępny jest w wersji pdf: biuletyn czerwiec 2017 internet

Sprawdź również

Spotkanie sieci nauczycieli bibliotekarzy Mielca i powiatu mieleckiego

14 marca 201 8 roku w czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie – Filia w …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *