Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Historia i Kultura / Godne polecenia / W Padwi Narodowej półtora miliona złotych w półtora roku na inwestycje

W Padwi Narodowej półtora miliona złotych w półtora roku na inwestycje

Dzięki środkom finansowym pozyskanym przez Urząd Gminy Padew Narodowa z różnych zewnętrznych źródeł lokalny samorząd nadal przeprowadza sporo inwestycji.

 

Od marca 2013 r., a więc od półtora roku, władzę w gminie sprawuje wójt Robert Pluta. W tym czasie udało się zdobyć pieniądze zwłaszcza na remonty dróg i budowę PSZOK-u. W sumie udało się pozyskać 1,5 mln złotych. – W czasie, gdy środki unijne na lata 2007-13 zostały już w zasadzie rozdysponowane, a nowe z perspektywy 2014-20 będą do dyspozycji samorządów gminnych najwcześniej w przyszłym roku szukamy innych źródeł, z których możemy pozyskać pieniądze na rożnego rodzaju inwestycje. Jednym z takich źródeł jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dzięki korzystaniu ze środków zewnętrznych udaje się nam wciąż prowadzić całkiem sporo inwestycji, przy jednoczesnym, stopniowym zmniejszaniu zadłużenia gminy z poprzednich lat – mówi wójt Robert Pluta.

Pomimo, że środki unijne na lata 2007-13 były na ukończeniu samorząd gminy Padew Narodowa pozyskał jeszcze w tym roku z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 215 tysięcy złotych. 134 tys. zł przeznaczone zostało na budowę ogólnodostępnego parku rehabilitacji ruchowej wraz ze ścieżkami do ćwiczeń w Padwi Narodowej, a 81 tys. zł na termomodernizację świetlicy wiejskiej w Zadusznikach. Z kolei z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach konkursu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko gmina otrzymała 29 tys. zł. na opracowanie Gminnego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Także z NFOŚiGW do gminnej kasy trafiła największa dotacja w ciągu ostatnich dwóch latach. 429,5 tys. zł zasiliło przedsięwzięcie dotyczące budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Do tego należy doliczyć 30 tysięcy złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na wyposażenie PSZOK-u w pojemniki do selektywnej zbiórki.

Ponad pół miliona złotych gmina pozyskała na modernizację dróg. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego przyznał gminie dotacje na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W ubiegłym roku 100 tys. zł trafiło na drogę dojazdową do gruntów poscaleniowych w Wojkowie, a 56 tys. zł wykorzystane zostało na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Padwi Narodowej i Babulach. W tym roku 74 tys. zł gmina przeznaczyła na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie sołectwa Zarównie.

Z kolei w 2013 r. z rezerwy celowej budżetu państwa na odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku powodzi w latach 2010-2012 gmina otrzymała 103 tys. zł na remont drogi gminnej „Zarównie – Zachwiejów” w Zarówniu i 61 tys. zł na remont drogi gminnej „Babule-Klęskówka”. W tym roku z tego samego funduszu padewska gmina otrzymała 80 tys. zł na remont drogi gminnej „Do Dworu” w miejscowości Przykop oraz 85 tys. zł na remont drogi Padew Narodowa – Zarównie – Piechoty na odcinku „Piechoty – Biały Krzyż”.

Kolejne dwie dotacje dla gminy wójt Robert Pluta odebrał z powiatu mieleckiego. Samorząd otrzymał 15 tys. zł na budowę ścieżki edukacyjno-ekologicznej na obszarze Natura 2000 w miejscowości Piechoty. Z kolei blisko 9 tys. zł trafiło do Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracji szczegółowej w Padwi Narodowej (Nart), Wojkowie (Domacyński, Załuże, Olsz Główny) i Babulach (rów A).

W ubiegłym roku gmina Padew Narodowa otrzymała dotacje z WFOŚiGW w Rzeszowie (30 tys. zł) i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP (20 tys. zł) na zakup dwóch przenośnych motopomp dla jednostek OSP Padew Narodowa i OSP Kębłów. W tym roku z WFOŚiGW w Rzeszowie 51 tys. zł trafiło na doposażenie jednostek OSP z terenu gminy Padew Narodowa w motopompy pożarnicze, przyczepkę strażacką i ubrania specjalistyczne, zaś 8 tys. zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

5 tys. zł gmina otrzymała od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu na prace konserwatorskie przy kaplicy pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Zadusznikach.

arz

Sprawdź również

Władze miasta Mielca i Powiatu Mieleckiego pod Pomnikiem Wolności

Dziś mija 230 lat od uchwalenia Konstytucji 3. Maja. Tę wyjątkową rocznicę uczciliśmy wspólnie z …