Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Bezpieczeństwo / Wpadki i wypadki / WIEŚCI REGIONALNE Nr 11 (185) 22 listopad 2004r

WIEŚCI REGIONALNE Nr 11 (185) 22 listopad 2004r

WIEŚCI REGIONALNE
Nr 11 (185) 22 listopad 2004rRozpoczęto kolejny etap prac przy budowie przebicia z mostu na Wisłoce, wchodzącego w skład tzw. obwodnicy wewnętrznej Mielca, a łączącego rondo przy ulicy Legion&#243w z ulicą Kilińskiego. NOWE MIELECKIE DROGIOficjalne rozpoczęcie rob&#243t miało miejsce 4 listopada br., a jako pierwsi łopaty wbili marszałek wojew&#243dztwa podkarpackiego Leszek Deptuła, prezydent Mielca Janusz Chodorowski i dyrektor Przedsiębiorstwa Rob&#243t Drogowych Paweł Chamioło. Nieco wcześniej w Pałacyku Oborskich miała miejsce prezentacja przyszłego układu komunikacyjnego w Mielcu i na Podkarpaciu.Obecny etap budowy obwodnicy wewnętrznej jest realizowany w ramach programu Unii Europejskiej PHARE 2002. Wybudowane mają być odcinki dr&#243g łączące most na Wisłoce z ulicą Staszica, oraz przedłużenie ulicy Wojska Polskiego do Sienkiewicza i połączenie jej z ulicą Jagiellończyka. Koszt przedsięwzięcia powinien zamknąć się w granicach 3 mln euro, a kierowcy będą mogli korzystać z nowych szlak&#243w komunikacyjnych pod koniec przyszłego roku. To dopiero początek komunikacyjnej rewolucji w Mielcu. W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) realizowanego z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego ma zostać wykonane zadanie nazwane "Rozbudowa układu drogowego łączącego mieleckie dzielnice przemysłowe z regionem". Pod tą długą nazwą kryje się modernizacja istniejących lub budowa nowych dr&#243g w okolicy ulic Witosa, Powstańc&#243w Warszawy, Wyszyńskiego, Św. Kingi i Wolności. W ramach tego projektu zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych ponad 4,5 km dr&#243g wraz z dodatkową infrastrukturą. Koszt inwestycji, kt&#243rej zakończenie planowane jest na 31 grudnia 2006 roku wynosi prawie 15,5 mln PLN z czego 75% środk&#243w ma pochodzić z Unii Europejskiej. Od kilku trwa też projektowanie zewnętrznej obwodnicy wschodniej, kt&#243ra ma przebiegać od ulicy Wojsławskiej do trasy na Szydłowiec.
Jak m&#243wił marszałek Deptuła budowa nowej infrastruktury komunikacyjnej w Mielcu jest koordynowana z planami wojew&#243dztwa. Za kilka lat ma powstać nowa trasa szybkiego ruchu Dębica – Mielec – Nagnaj&#243w (Tarnobrzeg), oraz zmodernizowana Lisia G&#243ra – Mielec.
Inwestycje drogowe pozwolą na usprawnienie komunikacji w obrębie samego miasta poprzez wyeliminowanie z centrum ruchu samochod&#243w ciężarowych dojeżdżających do przedsiębiorstw ulokowanych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz znaczne ograniczenie poziomu hałasu i spalin. Włodarze miasta i wojew&#243dztwa zgodnie także przyznają, że nowa infrastruktura komunikacyjna spowoduje większe zainteresowanie inwestor&#243w SSE, a dzięki temu będzie możliwy rozw&#243j gospodarczy Mielca. Wybiegając nieco dalej w przyszłość rozbudowa infrastruktury drogowej ma wpłynąć także na zwiększenie roli mieleckiego lotniska w regionie.
Krzysztof Babiarz

Sprawdź również

Pobił mężczyznę, który udzielił mu schronienia

04.09.2020. Dozór policji i zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego to środki, które zastosował prokurator wobec …