Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Antykwariat wydawnictwa / Wydawnictwa / Wieści regionalne / Wieści Regionalne Nr 6 z 26 VI 2006r

Wieści Regionalne Nr 6 z 26 VI 2006r

Niemniej jednak rzeka Wisłoka nie powiedziała jeszcze swojego ostatniego słowa. Według przekaz&#243w historycznych  wezbrane wody Wisłoki dotarły do kościoła św. Mateusza, a przedstawiony wyżej wykres najwyższych stan&#243w Wisłoki na wodowskazie w Łabuziach wyraźnie pokazuje katastrofalne wezbrania z lat 80. XIX w. oraz z 1934 r. Kolejne wezbrania Wisłoki z końca XX w. oraz występujące na początku lat 2000. nie przekraczają tak znacznie stan&#243w alarmowych. Dla przykładu podczas powodzi z 2006 r. – 5 czerwca stan Wisłoki w Łabuziach wynosił 722 cm i przekroczył 100 cm stan alarmowych, a w Mielcu 762 cm i przekraczał 112 cm stan alarmowych. Tymczasem z wykresu wyraźnie wynika, że na przestrzeni ostatnich 130 lat Wisłoka wezbrała do blisko 10 metr&#243w, a więc ok. 2,5 metra więcej niż obecnie, co praktycznie przy braku wał&#243w przeciwpowodziowych w Mielcu, oznacza zalanie znacznych części miasta.
W związku z tym jest także rzeczą dziwną, że władze Mielca przynajmniej na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat nie postarały się o zbudowanie wał&#243w nad Wisłoką, kt&#243ra może swobodnie podtapiać nie tylko nadbrzeżne łąki, ale także pojedyncze domy oraz gospodarstwa.
W og&#243le mieleckie tereny nad Wisłoką są dzikie i zaniedbane. Mielec nie ma nadwodnych teren&#243w rekreacyjnych, a z chwilą uruchomienia oczyszczalni znacznie poprawi się czystość wody w Wisłoce, kt&#243ra przed wojną, a także w latach powojennych była chociażby trasą spływ&#243w kajakowych. Być może kt&#243raś z kolejnych ekip samorządowych podejdzie do tego zagadnienia poważnie i nie tylko zabezpieczy miasto przed powodzią ale też utworzy miejsca do rekreacji i wypoczynku nad Wisłoką.Pow&#243dź w powiecie mieleckim
W wyniku trwałych opad&#243w poziom wody na rzece Wisłoce podni&#243sł się znacznie i nastąpił wzrost zagrożenia powodziowego w powiecie. Z dniem 4 czerwca 2006 roku Starosta Powiatu Mieleckiego ogłosił alarm przeciwpowodziowy. Przypominamy, że stan alarmowy to 650 cm. Na terenie miasta Mielca przystąpiono do zabezpieczenia osiedla Rzoch&#243w oraz ulic Wiejskiej, Teligi i Zagrody. Drogi powiatowe w okolicach miasta Radomyśl Wielki i w samym mieście były przejezdne. Trwały prace przy umacnianiu wał&#243w na Potoku Zg&#243rsko w m. Podborze. W gminie Przecław (sołectwo Łączki Brzeskie) doszło do zalania 50 ha łąk i upraw rolnych. Nieprzejezdna była droga powiatowa nr 175 w Łączkach Brzeskich – 1 km, droga gminna do przysi&#243łka Zagrody – 1 km. Na terenie gminy Gawłuszowice Wisłoka wystąpiła z koryta, od godziny 4.30 nieprzejezdna była droga wojew&#243dzka nr 982 w m. Gawłuszowice.
 
Stan w&#243d w dniu 4 czerwca 2006 r.
WISŁA:  OSTRÓWEK  – G. 7.00 – 498 cm
WISŁOKA:  MIELEC  – G. 7.00 – 746 cm
WISŁOKA:  MIELEC  – G. 10.00 – 762 cm. To 112 cm powyżej stanu alarmowego. WISŁOKA:  Pustk&#243w  – G. 10.00 – 858 cm
WISŁOKA Krajowice – G.14.00 – 470 cm – MINUS 43cm/3H
WISŁOKA Łabuzie – G.14.00 – 722 cm – MINUS 38 cm/3H
WISŁOKA Pustk&#243w- G.14.00 – 878 cm – PLUS 8 cm/3H
WISŁOKA Mielec- G.14.00 – 782 cm – PLUS 20 cm/3H
WISŁOKA Mielec- G.15.00 – 790 cm
WISŁOKA Mielec- G.23.00 – 806 cm
w dniu 5 czerwca 2006 r.
WISŁOKA Ostr&#243wek- G.7.00 – 692 cm
WISŁOKA Mielec- G.7.00 – 792 cm
WISŁOKA Mielec- G.14.00 – 724 cmStraty po powodzi
Według wstępnych, szacunkowych wyliczeń przygotowanych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres od 4 do 6 czerwca 2006 roku straty związane z powodzią wynoszą.
I. Straty w infrastrukturze powiatowej – drogi:
1. Łączne szkody na drogach powiatowych o długości ok. 10 km.
II. Straty w infrastrukturze gminnej:
1. Drogi – ok. 25 km oraz ok. 30 przepust&#243w,
2. Budynki użyteczności publicznej – 2 ( Szkoła Podstawowa, boisko szkolne – gmina Przecław).
III. Straty w użytkach rolnych:
1. Podtopionych i zalanych og&#243łem ok. 9050 ha co stanowi 15,51% użytk&#243w rolnych powiatu (gminy Gawłuszowice, Przecław, miasto i gmina Mielec, Radomyśl Wielki),
2. Podtopienia gospodarstw domowych – ok. 146 (gminy Gawłuszowice, Przecław, miasto i gmina Mielec oraz Radomyśl Wielki), w tym ewakuowano 2 rodziny z m. Kiełk&#243w oraz osiedla Rzoch&#243w.
IV. Użyto do działania:
1. Worki – ok. 48,5 tys. sztuk,
2. Piach – 870 mł,
3. Pochodnie – 1000 szt.,
4. Ubi&#243r ochronny OP – 42 szt.,
5. Wydatki – na posiłki regeneracyjne ok. 3700 zł,- (miasto Mielec).
V. W akcji uczestniczyło og&#243łem ok. 1431 os&#243b, w tym:
1. GZR oraz PZRK – zmianowo 110 os&#243b,
2. PSP – 42 zastępy – 172 strażak&#243w,
3. OSP – 97 zastępy – 629 strażak&#243w,
4. Pozostali – ok. 520 os&#243b. 

Sprawdź również

„Wieści Regionalne” nr 2-3 (369-370) z 7 IV 2020 r. – bezpłatna wersja pdf

„Wieści Regionalne” nr 2-3 (369-370) z 7 IV 2020 r. – bezpłatna wersja pdf W …