Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Antykwariat wydawnictwa / Wydawnictwa / Wieści regionalne / Wieści Regionalne Nr 8 z 26 VIII 2006r

Wieści Regionalne Nr 8 z 26 VIII 2006r

Święto to w liturgii kościoła katolickiego obchodzone jest r&#243wnież jako święto Matki Bożej Zielnej.  l listopada 1950 r. papież Pius XII w konstytucji apostolskiej "Munificentissimus Deus" ogłosił Prawdę o Wniebowzięciu Maryi jako dogmat wiary. W dniu tym wierni przynoszą do kościoła zioła, kwiaty i owoce, aby je poświęcić i podziękować Panu Bogu i Matce Bożej jako dziękczynienie za szczęśliwe zbiory plon&#243w ziemi. Ludzie wierzą , że poświęcone zioła, kwiaty i owoce spożywane chronią od chor&#243b. Ten zwyczaj staropolski święcenia zi&#243ł sięga dziewiątego wieku.
Już tradycyjnie od wielu pokoleń 15 sierpnia r&#243wnież i mieszkańcy Woli Mieleckiej, jedyna społeczność wiejska w parafii św. Mateusza w Mielcu kultywuje ten piękny staropolski zwyczaj święcenia wieńca żniwnego. W tym dniu na uroczystej sumie bardzo wielu wiernych gromadzi się, aby przy tej wielkiej uroczystości święcenia wieńca wsp&#243lnie się modlić.
Delegacja rolnik&#243w Woli Mieleckiej w składzie: Genowefa Krawiec, Stanisława Krawiec, Genowefa Węgrzyn, Urszula Trzpis, Maria Karaś, Stanisława Bańka, Maria Stala, Anna Dziekan, Teresa Maziarz, Tadeusz Stec, Henryk Jaworski Mieczysław Gancarz, Stanisław Miodunka, Adolf Cholewa, Marek Padykuła przywiozła do kościoła ciągnikiem rolniczym z przyczepą kierowanym przez Stanisława Kolat, wieniec żniwny zwieńczony w g&#243rnej części krzyżem, wykonany z tegorocznych kłos&#243w zboża, polnych zi&#243ł i kwiat&#243w oraz bochen chleba upieczony z ziaren tegorocznego zboża, aby poświęcić i złożyć w ten spos&#243b podziękowanie Panu Bogu i Matce Bożej za szczęśliwe tegoroczne zbiory. Delegacja jadąc do kościoła ulicami Mielca radośnie śpiewała pieśń religijną— "Barka".
Przed bramą kościelną zatrzymał się korow&#243d wieńcowy oczekujący na wyjście procesji ministrant&#243w pod przewodnictwem ks. prałata Stanisława Jurka oraz księży, kt&#243ry poświęcił bochen chleba i uczestnik&#243w, a następnie wprowadził uroczyście korow&#243d wieńcowy do kościoła śpiewając pieśń Maryjną: "Gwiazdo śliczna wspaniała …" Korow&#243d zatrzymał się przed ołtarzem i rozpoczęła się Msza święta w koncelebrze: ks. Władysław Burek, ks. Artur Miłoś i ks. prałat Jurek, w intencji rolnik&#243w Woli Mieleckiej i Piątkowca. Ks prałat wygłosił homilię, na zakończenie kt&#243rej wspomniał o 25-leciu małżeństwa Janiny i Wiesława Dziekan&#243w mieszkańc&#243w Woli Mieleckiej (intencja od dzieci). Ks. Jurek wspomniał też, iż modlimy się wsp&#243lnie za poległych żołnierzy w obronie ojczyzny, bowiem w tym dniu przypada Święto Wojska Polskiego.
Na ofiarowanie Henryk Jaworski przekazał ks. prałatowi bochen chleba, kt&#243ry został złożony na ołtarzu.
Na zakończenie Mszy świętej ks. prałat poświęcił wieniec żniwny oraz wiązanki zi&#243ł, kwiat&#243w i owoc&#243w przyniesione przez wiernych. Delegacja rolnik&#243w Woli Mieleckiej przekazała ks. prałatowi wieniec, chleb, kwiaty, warzywa, owoce jako dary ofiarne, a uczestniczyli w niej: Teresa Maziarz, Urszula Trzpis, Marek Padykuła i Maria Stala. Natomiast Genowefa Krawiec w tym czasie wygłosiła komentarz następującej treści:
"Uwielbiamy Cię Panie, naszego Boga, za wszystko, co stworzyłeś. Dziękujemy za Twoje hojne dary, kt&#243re dałeś nam z Twojej opatrzności. Oddajemy Ci chwałę i wraz z psalmistą wołamy: Jakże wielkie są dzieła Twoje Panie, Tyś wszystko mądrze uczynił. Składając na Twoim ołtarzu wieniec dożynkowy, dziękujemy za Twoją dobroć i prosimy:
"Wspieraj prace rolnik&#243w, wspieraj dzieło rąk naszych, aby nie osłabły nasze siły".
Przynosząc do ołtarza chleb, uwielbiamy Cię Boże, za obfite plony zboża na ziemi. Spraw, aby nigdy nie brakło chleba powszedniego wszystkim ludziom, więc wołamy: "Niech Cię wielbią pola i wszystko, co na nich rośnie".
Niosąc kwiaty błogosławimy Cię słowami psalmu:
"Błogosław duszo moja Pana i wszystko, co jest w niej święte Imię Jego, dziękując za piękno przyrody, polskich p&#243l i łąk.
Przynosząc wszelkie owoce na Tw&#243j ołtarz wiemy, że to z Twojej opatrzności "ziemia wydała sw&#243j owoc", bo Ty nas Boże błogosławiłeś.
Ty Panie każesz rosnąć trawie i ziołom, aby nam służyły, dlatego składamy na Twoim stole wszelkie zioła — niech służą człowiekowi zgodnie z Twoim planem.
Do Twej świątyni przynosimy warzywa – dziękując za Twoje dary wiemy, "nie odmawiasz dobrodziejstw żyjącym nienagannie".
Bądź pochwalony Boże za Twoją dobroć, miłość i za wszystkie hojne dary ziemi.
Amen
Ks. prałat dziękując za złożone dary ofiarne powiedział, iż to wszystko zawdzięczamy Matce Bożej i Jej Synowi. Dzisiaj wszyscy mamy wielką radość cieszymy się w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Przy tym podziękował mieszkańcom Woli Mieleckiej za piękny wieniec żniwny i kultywowanie tej przepięknej tradycji. Wieniec pozostał w kościele, weźmie on udział wraz z delegacją rolnik&#243w Woli Mieleckiej w Gminnych Dożynkach w Chorzelowie.
Rada Sołecka oraz mieszkańcy Woli Mieleckiej składają serdeczne podziękowania dla Adolfa Cholewy i Jana Chlosta za bezinteresowne wykonanie  w warsztacie produkcyjnym i przy ich pomysłowości metalowy szkielet wieńca.
Jerzy Klementowski

Sprawdź również

„Wieści Regionalne” nr 2-3 (369-370) z 7 IV 2020 r. – bezpłatna wersja pdf

„Wieści Regionalne” nr 2-3 (369-370) z 7 IV 2020 r. – bezpłatna wersja pdf W …