Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Najnowsze wiadomości / XLVI SESJA RADY POWIATU MIELECKIEGO

XLVI SESJA RADY POWIATU MIELECKIEGO

odbędzie się w dniu  12 września 2018 r. o godz. 9.00 w Sali Obrad  Starostwa Powiatowego w Mielcu

przy ul. Wyspiańskiego 6

Tematyka Obrad:

 

 1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Powiatu Mieleckiego.
 2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za pierwsze półrocze 2018 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego
  na 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Mieleckiego do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych” w ramach Osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i wymiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/262/2017 Rady Powiatu Mieleckiego, w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych na terenie Powiatu Mieleckiego
  w 2018 roku.
 9. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

 

OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE

 Przewodniczący

Rady Powiatu Mieleckiego

 Henryk Niedbała

Sprawdź również

Kradł perfumy w drogeriach

18.04.2019. Policjanci zatrzymali 31-latka, który kradł perfumy w mieleckich drogeriach. W ustaleniu tożsamości podejrzewanego pomógł …