Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Najnowsze wiadomości / XV SESJA RADY POWIATU MIELECKIEGO

XV SESJA RADY POWIATU MIELECKIEGO

odbędzie się w dniu  29 stycznia 2020 r. o godz. 12.00 w Sali Obrad  Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6

TEMATYKA OBRAD:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
  2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu Naprawczego Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu ”.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/51/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Powiatu Mieleckiego w skład Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego i wybrania kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Mielecki do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu projektu pozakonkursowego pn. Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie mieleckim (VI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII  Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół im. J. Groszkowskiego w Mielcu.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019 r.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Mieleckiego za 2019 rok.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Mieleckiego na 2020 rok.
  12. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 r.
  13. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
  14. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

  OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

        Marek Paprocki

Sprawdź również

Naba i Bary rozpoczynają służbę w mieleckiej komendzie

Dwa nowe psy zasilą szeregi mieleckiej policji. Czworonogi wraz ze swoimi przewodnikami właśnie wróciły ze …