Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Region / Samorząd i społeczność / XVI Sesja Rady Powiatu Mieleckiego

XVI Sesja Rady Powiatu Mieleckiego

XVI Sesja Rady Powiatu Mieleckiego odbędzie się w dniu 22 lutego 2016 r. o godz. 11.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego
przy ul. Sękowskiego 2 b

Tematyka Obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/91/2016 Rady Powiatu Mieleckiego
  z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok Powiatu Mieleckiego Nr XIV/89/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2016 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej – Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Mieleckim a Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” zaplanowanego do realizacji w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu projektu pozakonkursowego pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mieleckim (II) współfinansowanego
  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 – Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
 8. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE

Inf. STAROSTWO POWIATOWE W MIELCU

Asystent Starosty

Ewelina Indyk

Sprawdź również

Wrześniowy Bieg Konstytucji 3 Maja – Rydzów Gmina Mielec [125 zdjęć i wideo]

Tak się złożyło, że dopiero dzisiaj odbył się przełożony z powodu pandemii Bieg Konstytucji 3 …