Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Najnowsze wiadomości / XXXI Sesja Rady Powiatu Mieleckiego

XXXI Sesja Rady Powiatu Mieleckiego

odbędzie się w dniu  21 czerwca 2017 r. o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej  Centrum Kształcenia Praktycznego  i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu  (Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania) przy ul. Wojska Polskiego 2 b

 

Tematyka Obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu:
 4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za 2016 rok,
 5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Mieleckiego
  z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 – Podnoszenie  kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej w Mielcu oraz terminu i sposobu ich wnoszenia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów pierwszego postępowania rekrutacyjnego do Bursy Międzyszkolnej w Mielcu zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu za rok obrotowy 2016” wraz ze „Sprawozdaniem z działalności Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu za 2016 rok”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu za rok obrotowy 2016” wraz ze „Sprawozdaniem z działalności Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu za 2016 rok”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru członka Zarządu Powiatu Mieleckiego.
 14. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE

 Przewodniczący

Rady Powiatu Mieleckiego

 Henryk Niedbała

Sprawdź również

Już w sobotę 1. Bieg z przeszkodami dla dzieci w Mielcu !

Już w najbliższą sobotę 26 maja Urząd Miejski w Mielcu, Studio Wizualne Damian Gąsiewski oraz …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *