Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Zaproszenia i kalendaria / XXXVIII Sesja Rady Powiatu Mieleckiego odbędzie się w dniu 27 MAJA 2014 r.

XXXVIII Sesja Rady Powiatu Mieleckiego odbędzie się w dniu 27 MAJA 2014 r.

XXXVIII Sesja Rady Powiatu Mieleckiego odbędzie się w dniu 27 MAJA 2014 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego przy ul. Sękowskiego 2 b w Mielcu.

 

Planowany porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu, a także z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Powiatu Mieleckiego Nr XXXIV/287/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/288/2013 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/254/2013 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 11 września 2013 roku w sprawie udzielenia przez Powiat Mielecki poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/281/2013 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mieleckiego oraz harmonogramu dyżurów całodobowych na 2014 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z sąsiednimi powiatami porozumienia w sprawie przygotowania i realizacji wspólnego projektu pod nazwą „Budowa i modernizacja radiowej sieci łączności Starosty Powiatu kierowania reagowaniem, zintegrowanej z systemem wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Mieleckiego do złożenia wniosku o podpisanie umowy o dofinansowanie i przyjęcia dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturalnego. Cel Tematyczny, CT5 – Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzaniem ryzykiem pod nazwą „Budowa i modernizacja radiowej sieci łączności Starosty Powiatu kierowania reagowaniem, zintegrowanej z systemem wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/212/2012 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 27 grudnia 2012 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/300/2014 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 31 marca 2014 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
 12. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Powiatu Mieleckiego.
 13. Stan środowiska w rejonie Powiatu Mieleckiego w świetle wyników monitoringu lokalnego i krajowego.
 14. Informacja roczna o realizacji „Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Powiatu Mieleckiego na lata 2008-2015”.
 15. Interpelacje i wnioski oraz zapytania i oświadczenia radnych.

 

Inf. Bogusław Miga

Sprawdź również

XVI Sesja Rady Powiatu Mieleckiego

XVI Sesja Rady Powiatu Mieleckiego odbędzie się w dniu 22 lutego 2016 r. o godz. …