Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Bezpieczeństwo / Wpadki i wypadki / Z powiatu mieleckiego do parlamentu europejskiego

Z powiatu mieleckiego do parlamentu europejskiego

Z powiatu mieleckiego
do parlamentu europejskiegoWywiad z Robertem Plutą kandydatem do parlamentu Europejskiego.
Wieści Regionalne Nr 6/04 z 4 czerwca 2004 r.Leszek Midura – Czy sceptycyzm wobec tworu, jakim jest Unia Europejska nie przeszkadza Panu w kandydowaniu do Parlamentu Europejskiego?
Robert Pluta – Jeżeli Unia Europejska nam się nie podoba, trudno coś zmienić, będąc poza nią. Bojkot wybor&#243w nie wystarczy – nie głosowanie, też będzie jakimś wyborem. W Parlamencie Europejskim trzeba być obecnym, chociażby z powodu dostępu do informacji, kt&#243re powinny docierać do naszego regionu, ważnym zadaniem deputowanego z naszego, miejmy nadzieje, powiatu i miasta będzie r&#243wnież pomoc w pozyskiwaniu inwestor&#243w i środk&#243w na inwestycje, tak niezbędne dla rozwoju, kt&#243ry skutkowałby zmniejszeniem bezrobocia i podniesieniem poziomu życia mieszkańc&#243w naszego powiatu.Leszek Midura – Czy młody wiek może być przeszkodą, czy jest atutem?
Robert Pluta – 30 lat to już nie jest aż tak młody wiek. Uważam, że właśnie młodzi ludzie, mogą i powinni zmieniać rzeczywistość, by stawała się ona przyjazna zwykłemu człowiekowi, każdy kto od czasu do czasu obserwuje zachowania niekt&#243rych posł&#243w, czy nieudolność i korupcje rządzących, chce zmian, kt&#243re uzdrowiłyby nasz kraj. Sadzę jednak, że dopiero wymiana pokoleniowa doprowadzi do uzdrowienia sytuacji. Wracając do spraw z powiatu mieleckiego, przewodnicze od 2002 r. Komisji Regulaminowej i Porządku Publicznego, jako radny powiatu spotykam się z wyborcami w czasie dyżur&#243w radnych z miasta Mielec i powiatu na ul. Kościuszki 2/4, gdzie staramy się pomagać wszystkim, kt&#243rzy do nas przyjdą. Obecnie wspieram inicjatywę radnych miejskich, dotyczącą uwłaszczenia mieszkańc&#243w miasta Mielec, gdyś każdy powinien się stać rzeczywistym właścicielem swego mieszkania.Leszek Midura – Dlaczego mieszkańcy naszego Powiatu mają głosować na LPR i na Pana?
Robert Pluta – Ponieważ, proszę zwr&#243cić uwagę na choćby kr&#243tki program LPR: uwłaszczenie polskich rodzin – my jako radni z LPR dążymy do uwłaszczenia mieszkańc&#243w Mielca, obrona interes&#243w rodzimych – sprzeciwy radnych dotyczące podnoszenia podatk&#243w, wymieniać można by długo ale proszę zwr&#243cić uwagę, że te kr&#243tkie hasła są realizowane, będąc radnymi nie zapominamy z jakim programem szliśmy do wybor&#243w samorządowych. My pamiętamy o zwykłych i uczciwych ludziach. Odnośnie mojej osoby, jako absolwent wydziału prawa, a obecnie doktorant wydziału nauk społecznych, sądzę że mogę reprezentować nasz powiat nie tylko godnie, ale i kompetentnie. Ponadto mieszkałem, mieszkam i będę mieszkał w powiecie mieleckim, gdyś jest to moja ziemia ojczysta, o kt&#243rej sprawy zabiegam jako radny powiatu, oraz będę walczył jako ewentualny reprezentant w Parlamencie Europejskim .
Leszek Midura – Dziękuję za Rozmowę

Sprawdź również

Policjanci poszukują zaginionego Krzysztofa Gintera

19.01.2021. Policjanci Zespołu ds. Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Mielcu, …