Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Najnowsze wiadomości / ZARZĄDZENIE Nr55/2020 WOJEWODY PODKARPACKIEGO

ZARZĄDZENIE Nr55/2020 WOJEWODY PODKARPACKIEGO

ZARZĄDZENIE Nr55/2020
WOJEWODY PODKARPACKIEGO

z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie

województwa podkarpackiego

 

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się chorobie COVID-19, zarządzam zawieszenie na terenie województwa podkarpackiego organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych.

§ 2. Zawieszenie organizowania imprez obejmuje także zakaz przeprowadzania takich imprez i dotyczy:

1)   imprez artystycznych i rozrywkowych o których mowa w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

2)   imprez masowych artystyczno-rozrywkowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171)

– organizowanych przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, bez względu na lokalizację tych imprez i sposób ich odbywania na terenie województwa podkarpackiego oraz bez względu na liczbę ich uczestników, w tym w szczególności dotyczy imprez organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury, galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach.

§ 3. Zawieszenie organizowania imprez obowiązuje do dnia 25 marca 2020r.

§ 4.Wykonanie zarządzenia powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Rzeszowie.

§ 5.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz na tablicy ogłoszeń Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

§ 6. Informacja o wydaniu zarządzenia zostanie podana niezwłocznie do wiadomości publicznej także w środkach masowego przekazu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 marca 2020 r.

 

WOJEWODA PODKARPACKI

 

Ewa Leniart

 

 

Sprawdź również

Śp. Bogumiła Gajowiec – wspomnienie koleżanki nauczycielki z I LO, z współpracy redakcyjnej i działalności społeczno-kulturalnej

W dniu 4 marca 2021 r. dotarła do mnie smutna wiadomość o śmierci Bogumiły Gajowiec, …