Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....

O nas

Szanowni Goście!
Początki działalności Agencji Wydawniczej „Promocja” sięgają 1990 r., zaś 22 V 1991 r. została zarejestrowana jednoosobowa działalność gospodarcza – Włodzimierz Gąsiewski, która jest kontynuowana do dnia dzisiejszego. Obecnie AW „Promocja” wydaje czasopisma: „Wieści Regionalne”, „Nadwisłocze”, „Magazyn Prasowy Strefa” oraz „Studia Regionalne”. Ponadto AWP zajmuje się działalnością reklamową i wydawniczą książek i innych druków, a w siedzibie przy ul. Jana III Sobieskiego 1/1 w Mielcu znajduje się redakcja, biuro ogłoszeń oraz galeria sztuki i antykwariat. Agencja Wydawnicza „Promocja” poprzez swoją wieloletnią, nieprzerwaną działalność ma uznaną pozycję na lokalnym rynku mediów, reklamy i sztuki. Z jej usług skorzystało wiele podmiotów gospodarczych i osób prywatnych, zarówno z regionu mieleckiego, jak też niekiedy klientów krajowych i zagranicznych. Wydawane przez AW „Promocja” czasopisma zostały wielokrotnie nagrodzone w konkursach o zasięgu ogólnopolskim, a za osiągnięcia związane z działalnością AW „Promocja” jej właściciel oraz współpracownicy zostali wielokrotnie wyróżnieni i nagrodzeni. Misją Agencji Wydawniczej „Promocja” jest działalność informacyjna, wydawnicza, reklamowa oraz promocja sztuki, zwłaszcza twórców regionalnych i do tego typu usług i działań zapraszamy naszych obecnych i potencjalnych Klientów i Współpracowników.

Zapraszamy też twórców wszelkich dyscyplin sztuki, zarówno z Mielca, Ziemi Mieleckiej, jak też i z innych regionów Polski, a także z zagranicy do współpracy z naszą galerią, a także sklepem internetowym, na który można wejść przez naszą stronę.