Portal promocja.mielec.pl prezentuje informacje i relacje - zapraszamy do współpracy: ogłoszenia - reklama w internecie i gazecie, grafika i skład komputerowy, zdjęcia reklamowe, foto i wideo reportaże
Strona główna / Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich odbywa się od dnia 25 maja 2018 roku.

Miło nam poinformować, że Agencja Wydawnicza „Promocja” Włodzimierz Gąsiewski z siedzibą w Mielcu przy ul. Jana III Sobieskiego 1/1, dba o powierzone dane osobowe z zachowaniem wszystkich wymogów, określonych w nowych przepisach o ochronie danych osobowych. Chronimy Państwa dane, przy zachowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Mając na uwadze powyższe chcielibyśmy poinformować, zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Wydawnicza „Promocja” Włodzimierz Gąsiewski 39-300 Mielec , ul. Jana III Sobieskiego 1/1

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust 1 pkt b lub pkt f- do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w tym dochodzenia swoich praw i roszczeń – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Jeżeli będziemy chcieli przetwarzać podane dane osobowe w innym celu poprosimy Państwa o zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a.

3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora , instytucje publiczne oraz firmy prywatne upoważnione do tego i w zakresie wskazanym, w obowiązujących przepisach.

4) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym okres archiwizacji lub w przypadku udzielenia zgody, przez okres w niej wskazany.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym – dobrowolnym jednak niezbędnym do realizowania celów. Brak podania danych osobowych uniemożliwi realizację wyżej wskazanych celów.

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.