Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Region / Nauka / Oświata i wychowanie

Oświata i wychowanie

Najlepsi z ortografii

Maja Falarz, Damian Kukulski, Norbert Sypek i Wiktoria Wyzga to zwycięzcy XIII Gminnego Konkursu Ortograficzny, który w tym roku był organizowany pod hasłem „Sto lat Polski Niepodległej”.  Po eliminacjach w macierzystych szkołach podstawowych do finału gminnego, który odbył się 26 listopada w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wisłockiej (gm. Radomyśl Wielki), …

Czytaj więcej »

Szkoła odnowiona

Zakończyła się termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Janowcu. Gmina pozyskała na to zadanie dofinansowanie z funduszy zewnętrznych. Celem inwestycji było ocieplenie budynku szkoły w Janowcu. To znacznie obniży koszty utrzymania obiektu w okresie zimowym. Dodatkowo wykonany został remont dachu. Prace przeprowadzono także w kotłowni, gdzie docieplony został stropodach, …

Czytaj więcej »

Arkadiusz Gałkowski dyrektorem ZST

W Starostwie Powiatowym w Mielcu zakończył się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu. Komisja Konkursowa na to stanowisko wybrała kandydata, którym został Pan Arkadiusz Gałkowski. Marek Patyk

Czytaj więcej »

Mobbing w mieleckim „Elektryku”

Sytuacja w Zespole Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego, zwanym też „Elektrykiem” jest od dłuższego czasu analizowana przez Starostwo Powiatowe w Mielcu. Ostatnie doniesienia medialne są jedynie sygnałem, że problem, jaki narasta w tej placówce,zaczyna „wylewać się” już poza mury szkolne. Niemniej jednak docierające do mediów doniesienia o możliwym mobbingu i …

Czytaj więcej »

Z myślą o dzieciach

Dzieci z gminy Radomyśl Wielki mają szansę uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach rozwijających ich pasje. W tym roku oferta jest bardzo bogata. Jedną z najważniejszych nowości jest Samorządowe Ognisko Muzyczne działające przy SCKiB.  Ognisko ruszyło 1 października. Działa ono w strukturze SCKiB w Radomyślu Wielkim. Na zajęcia, które odbywają się …

Czytaj więcej »

16 laptopów dla Rudy

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzie wygrał mobilną pracownię multimedialną w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym „#OSEwyzwanie”. Do konkursu organizowanego przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) i Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej zgłosiło się 1606 szkół z całej Polski. Zmagania składały się z kilku etapów. Projekty, w których uczestniczyła szkoła …

Czytaj więcej »

Dzień Nauczyciela – nagrody starosty

W Pałacyku Oborskich odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Starosty Mieleckiego nauczycielom szkół średnich przyznawanych za szczególne osiągniecia dydaktyczno – wychowawcze. Są one Rok rocznie przyznawane zokazji Dnia Edukacji NarodowejNagrodę przyznano następującym nauczycielom: Jak podkreślał podczas uroczystości Andrzej Bryła, wicestarosta mielecki bardzo cieszy fakt, że nauczyciele z mieleckich szkół średnich są …

Czytaj więcej »

Książki Włodzimierza Gąsiewskiego dla biblioteki I LO w Mielcu

W dniu 2 października 2019 r. Włodzimierz Gąsiewski, emerytowany wieloletni nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Mielcu przekazał do szkolnej biblioteki napisane w ostatnim czasie książki swojego autorstwa. W tym: Szkic historyczny Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Mielcu 1893-2018, wydany z okazji 125. rocznicy mieleckiego „Sokoła” i 100-lecia niepodległości …

Czytaj więcej »

Polonijne warsztaty

W dniach 9-13 czerwca 2019 roku Stowarzyszenie “Nasza Gmina”, gościło 12-osobową grupę nauczycieli z Trembowli na Ukrainie. Celem wizyty był udział w warsztatach na temat opieki nad dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Polsce. Pracownicy Stowarzyszenia zaprezentowali gościom zasady działania poszczególnych placówek oraz zasady i metody pracy z uczniami ze …

Czytaj więcej »

Tegoroczne wyniki matur w powiecie mieleckim

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki matur tegorocznych absolwentów szkół średnich.Na ich tle oba mieleckie rodzaje szkół – licea i technika prezentują się lepiej niż średnie wyniki krajowe. Średni poziom  „zdawalności” w mieleckich liceach wyniósł 96,3%, podczas gdy w kraju to 86,4%. Mieleckie technika osiągnęły ten sam wskaźnik na poziomie 73,5%. …

Czytaj więcej »