Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Najnowsze wiadomości / Informacja Starosty Powiatu Mieleckiego

Informacja Starosty Powiatu Mieleckiego

Starosta Powiatu Mieleckiego informuje o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla gminy Przecław, powiat mielecki, województwo podkarpackie.

Na  podstawie  art. 4 ust. 1a, art. 7d, art. 22 ust. 1, art. 24a  ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne  (tekst  jednolity  Dz. U z 2017 roku, poz. 2101 z późniejszymi zmianami), Starosta Powiatu Mieleckiego informuje o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków na obszarze następujących obrębów ewidencyjnych położonych w gminie Przecław:

1) obręb nr 0061    –  Biały Bór
2) obręb nr 0062    –  Błonie
3) obręb nr 0063    –  Dobrynin
4) obręb nr 0064    –  Kiełków
5) obręb nr 0065    –  Łączki Brzeskie
6) obręb nr 0066    –  Podole
7) obręb nr 0068    –  Rzemień
8) obręb nr 0069    –  Tuszyma
9) obręb nr 0070    –  Wylów
10) obręb nr 0071    –  Zaborcze

 

Wyłożenie nastąpi w terminie od dnia 20 czerwca 2018 r. do dnia 10 lipca 2018 r. w następujących godzinach : w poniedziałki od 800 do 1600, we wtorki, środy i czwartki od 800 do 1530, w piątki od 800 do 1430, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6, pokój nr 223, 224 (II piętro).

 

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać do protokołu ewentualne uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania wyjaśnić niezgodności ze stanem faktycznym, a także wyeliminować błędy i omyłki.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

STAROSTWO POWIATOWE W MIELCU

 Biuro Promocji i Informacji

 Monika Piątek

 

Sprawdź również

Kacper Sadłocha zawodnikiem francuskiego RC Lens

Młody napastnik PGE FKS Stal Mielec przenosi się na zasadzie transferu definitywnego do francuskiej Ligue …