Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Bezpieczeństwo / Wpadki i wypadki / Papieskie wyróżnienie

Papieskie wyróżnienie

Ojciec Święty tytuł ten nadał ks. dr. Piotrowi Bajorowi. Wywodzący się z Woli Mieleckiej duchowny od 7 lat pracuje w watykańskiej Kongregacji Wychowania Katolickiego. Publiczne ogłoszenie nominacji nastąpiło w południe 23 maja. Tego aktu dokonał kardynał Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego.

To ogromne wyróżnienie dla 42-letniego kapłana, a także dla rodzinnej parafii czy też diecezji. Tym bardziej, że papież ograniczył przyznawanie tytułów honorowych. Zasłużeni księża diecezjalni nie będą już zostawali prałatami i infułatami. Jedyny tytuł, który będzie mógł im zostać przyznany po 65. roku życia to Kapelan Jego Świątobliwości. Nie dotyczy to jednak kapłanów z Kurii Rzymskiej. Prałatura to dowód uznania dla duchownego. Jej widzialnym znakiem jest sutanna w kolorze amarantowym.

Piotr Bajor urodził się 26 września 1972 r. w Mielcu, jako syn Józefa i Michaliny z domu Wrzesień. Ukończył Szkołę Podstawową w Woli Mieleckiej i mieleckie Technikum Mechaniczne. W 1992 r. po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święceń diakonatu udzielił mu biskup Józef Życiński. W maju 1998 r. został magistrem teologii po obronie pracy dotyczącej powojennej historii parafii św. Mateusza w Mielcu. 30 maja 1998 r.  w tarnowskiej katedrze, przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Wiktora Skworca. Dzień później, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w kościele parafialnym św. Mateusza w Mielcu, odprawił prymicyjną mszę świętą. Z kolei 1 czerwca w swojej rodzinnej wsi po raz pierwszy sprawował Eucharystię w tamtejszej kaplicy. Do 2001 r. był wikariuszem w parafii św. Pawła w Bochni, a następnie przeniesiono go do parafii św. Kazimierza w Nowym Sączu. W 2002 r. rozpoczął studia doktoranckie z zakresu teologii dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie św. Krzyża w Rzymie. Zwieńczeniem pięcioletniej nauki była obrona rozprawy doktorskiej o pochodzeniu Ducha Świętego napisanej pod kierunkiem  ks. prof. Janusza Królikowskiego. 18 czerwca 2007 r. rozpoczął pracę w Kongregacji Wychowania (Edukacji) Katolickiego w Watykanie, której przewodniczy Polak, prefekt kard. Zenon Grocholewski. W ten sposób został drugim księdzem z powiatu mieleckiego w Kurii Rzymskiej.

W Kongregacji tej ważą się losy katolickiego szkolnictwa. Dzieli się ono na trzy grupy dotyczące: szkół katolickich, seminariów duchownych, a także wydziałów i uniwersytetów katolickich. I właśnie do tej ostatniej został przydzielony ks. Piotr. Odpowiada w niej za sprawy uniwersytetów katolickich i wydziałów kościelnych w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym i w Polsce. – Nadzór nad kościelnymi wydziałami jest bardzo dokładny. Działając w imieniu papieża i jego autorytetem zatwierdzamy statuty czy programy nauczania. Ale przede wszystkim, jeśli w jakimś państwie jest tworzony nowy wydział kościelny to musi on być zatwierdzony przez naszą kongregację. Od kiedy w niej jestem założony został wydział teologiczny w Sarajewie w Bośni, w Preszowie na Słowacji, Wydział Nauk o Rodzinie na UKSW w Warszawie, a przede wszystkim na bazie PAT-u powstał Papieski Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie. To z naszej Kongregacji profesorowie muszą uzyskać tzw. nihil obstat, czyli orzeczenie Stolicy Apostolskiej o braku przeciwwskazań nominacji dla wykładowcy wydziału kościelnego. Bierzemy też udział w zatwierdzeniu statutów uczelni czy rektorów, ale już nie weryfikujemy wykładowców, dajmy na to z wydziału matematyki czy fizyki – opowiadał przed kilkoma laty o swojej pracy.

arz

Fot. Ks. dr Piotr Bajor

Sprawdź również

Odpowie za włamania do altanek działkowych

19.03.2019. Policjanci zatrzymali sprawcę włamań do altanek działkowych na ogródkach przy ul. Przemysłowej w Mielcu. …