~~ XLII SESJA RADY POWIATU MIELECKIEGO – Promocja Mielec
Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Najnowsze wiadomości / XLII SESJA RADY POWIATU MIELECKIEGO

XLII SESJA RADY POWIATU MIELECKIEGO

odbędzie się w dniu  25 maja 2018 r. o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej  Centrum Kształcenia Praktycznego  i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu  (Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania) przy ul. Wojska Polskiego 2 b

Tematyka Obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 2. Informacja Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii na temat zasad bioasekuracji gospodarstw w przypadku zagrożenia wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń.
 3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego
  na 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/269/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania
  i wykorzystania udzielonej dotacji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu i wybrania kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Specjalistycznym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków
  i zasad korzystania z tych obiektów, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Mielecki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie skargi z dnia 30 kwietnia 2018 r.
 12. Zbiorcza informacja o obowiązujących i zawartych w 2017 r. umowach najmu przez Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Mielcu.
 13. Ocena zasobów pomocy społecznej na terenie Powiatu Mieleckiego za rok 2017 wraz
  z rekomendacjami.
 14. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Mieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok.
 15. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE

  Przewodniczący

Rady Powiatu Mieleckiego

 Henryk Niedbała

Sprawdź również

Wyjątkowe święto plonów w Mielcu. Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Zapraszamy na Wojewódzkie Dożynki w Mielcu połączone z Dożynkami Powiatu Mieleckiego. Impreza już 26 sierpnia. …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *