Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Najnowsze wiadomości / ZAWIADOMIENIE XLIII SESJA RADY POWIATU MIELECKIEGO

ZAWIADOMIENIE XLIII SESJA RADY POWIATU MIELECKIEGO

odbędzie się w dniu  26 czerwca 2018 r. o godz. 9.30 w Sali Obrad  Starostwa Powiatowego w Mielcu  przy ul. Wyspiańskiego 6

Tematyka Obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu:
 4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za 2017 rok,
 5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Mieleckiego z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/269/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty – Przewodniczącego Zarządu Powiatu Mieleckiego.
 10. Raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu za rok 2017.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania
  z działalności Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu za 2017 rok.
 12. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu za rok 2017.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania
  z działalności Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Kreatywni uczniowie w nowoczesnym liceum” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w zakresie Osi priorytetowej IX, Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 –Poprawa, jakości kształcenia ogólnego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/262/2017 Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz haromonogramu dyżurów całodobowych na terenie Powiatu Mieleckiego w 2018 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie skargi z dnia 8 maja 2018 r.
 17. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli w 2018 r.
 18. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE

Przewodniczący

Rady Powiatu Mieleckiego

 Henryk Niedbała

Sprawdź również

Komendant docenił uczciwość młodej kobiety

15.04.2019. Komendant Powiatowy Policji w Mielcu docenił postawę młodej kobiety, która znalazła półtora tysiąca złotych …