Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Najnowsze wiadomości / ZAWIADOMIENIE XLIII SESJA RADY POWIATU MIELECKIEGO

ZAWIADOMIENIE XLIII SESJA RADY POWIATU MIELECKIEGO

odbędzie się w dniu  26 czerwca 2018 r. o godz. 9.30 w Sali Obrad  Starostwa Powiatowego w Mielcu  przy ul. Wyspiańskiego 6

Tematyka Obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
 2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu:
 4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego za 2017 rok,
 5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Mieleckiego z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/269/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty – Przewodniczącego Zarządu Powiatu Mieleckiego.
 10. Raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu za rok 2017.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania
  z działalności Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu za 2017 rok.
 12. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu za rok 2017.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania
  z działalności Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Kreatywni uczniowie w nowoczesnym liceum” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w zakresie Osi priorytetowej IX, Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 –Poprawa, jakości kształcenia ogólnego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/262/2017 Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz haromonogramu dyżurów całodobowych na terenie Powiatu Mieleckiego w 2018 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie skargi z dnia 8 maja 2018 r.
 17. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli w 2018 r.
 18. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE

Przewodniczący

Rady Powiatu Mieleckiego

 Henryk Niedbała

Sprawdź również

Kacper Sadłocha zawodnikiem francuskiego RC Lens

Młody napastnik PGE FKS Stal Mielec przenosi się na zasadzie transferu definitywnego do francuskiej Ligue …