Portal promocja.mielec.pl prezentuje informacje i relacje - zapraszamy do współpracy: ogłoszenia - reklama w internecie i gazecie, grafika i skład komputerowy, zdjęcia reklamowe, foto i wideo reportaże
Strona główna / Najnowsze wiadomości / Kolejna klasa patronacka

Kolejna klasa patronacka

Jest kolejne porozumienie partnerskie pomiędzy sektorem biznesu z mieleckiej strefy ekonomicznej i mieleckiej oświaty zawodowej. Firma Kirchhoff podpisała porozumienie z mieleckim starostwem i Zespołem Szkół Technicznych.

Stronami porozumienia są: Powiat Mielecki, Kirchhoff Automotive Mielec, Zespół Szkół Technicznych w Mielcu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. Porozumienie partnerskie dotyczy kształcenia dualnego uczniów klasy patronackiej (obecna 2BM), kształcącej się w zawodzie technik mechanik.

Firma Kirchhoff realizuje staże uczniowskie i nauczycielskie w ramach  projektu „Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe”, którego beneficjentem jest Wschodni Sojusz Motoryzacyjny w Tarnobrzegu. Projekt został opracowany w ramach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Zdaniem Stanisława Lonczaka, Starosty Mieleckiego zacieśnianie współpracy obu stron – przemysłu i oświaty zawodowej jest długo oczekiwanym i pożądanym kierunkiem. Choć wiele już pozytywnych zmian nastąpiło w polskim szkolnictwie zawodowym, to dopiero ścisła współpraca pozwala młodemu pokoleniu nabyć doświadczeń, których nie jest w stanie dostarczyć nawet najlepiej zorganizowany warsztat szkolny.  Przy tej okazji Starosta bardzo wysoko ocenił bazę mieleckiego szkolnictwa zawodowego. Jego nowoczesne wyposażenie, wyprzedzające o lata inne tego typu obiekty w kraju tez było możliwe dzięki współpracy z firmami mieleckiej strefy ekonomicznej.

Mieczysław Wilk, koordynator projektu w ZST jeszcze przed podpisaniem umowy podsumował dotychczasową współpracę szkoły i firmy Kirchhoff, ze szczególnym uwzględnieniem zrealizowanego już stażuuczniowskiego i nauczycielskiego w roku szkolnym 2018/2019. Taka współpraca – jego zdaniem – przynosi realne korzyści dla szkoły, uczniów i nauczycieli. Pokreślił również, ze osiągane efekty nie byłyby możliwe bez współpracypomiędzy Powiatem Mieleckim, firmą Kirchhoff Polska oraz CKPiDN Mielec i  ZST Mielec, które M. Witek ocenił jako wzorowe.

Wszyscy sygnatariusze umowy podkreślali zgodnie konieczność kształcenia młodzieży w partnerstwie z zakładami pracy, by uczniowie nie tylko znali teorię ale i umieli wykonywać przyszłe zadania produkcyjne w praktyce.

Porozumienie partnerskie podpisali:

Stanisław Lonczak – Starosta Powiatu Mieleckiego,

Janusz Soboń – Prezes Zarządu Kirchhoff Polska,

Stanisław Rajda – p.o. Dyrektor ZST Mielec,

Zdzisław Nowakowski – Dyrektor CKPiDN Mielec.

W spotkaniu uczestniczyli również: wicestarosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Bryła, pracownicy firmy Kirchhoff oraz nauczyciele szkoły.

Wypowiedź Stanisława Lonczaka – Starosty Powiatu Mieleckiego

Marek Patyk

Sprawdź również

Można składać wnioski na dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął dwie uchwały, dzięki którym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie może …