Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Historia i Kultura / Historia i ludzie / Kultura, a nowa lewica i ideologia gender – mielecka prelekcja ks. dr hab. Tadeusza Guza, profesora KUL-u

Kultura, a nowa lewica i ideologia gender – mielecka prelekcja ks. dr hab. Tadeusza Guza, profesora KUL-u

18 października 2013 r., podczas Chrześcijańskich Dni Formacyjnych, zorganizowanych przez Klub Inteligencji Katolickiej w Mielcu, w Katolickim Ośrodku Kultury ,,Tchnienie'' przy parafii pw. Ducha Świętego w Mielcu, ks. dr hab. Tadeusz Guz, prof. Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie (kierownik Katedry Filozofii Prawa KUL) oraz dziekan Zamiejscowego Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim wygłosił  prelekcję pt. ,,Problematyka zdominowania współczesnej kultury przez nową lewicę na przykładzie ideologii gender''.

Problematyka ideologii gender staje się dziś tematem wielu dyskusji naukowych i medialnych. Poglądy nowej lewicy, neomarksizmu i gender zupełnie niepostrzeżenie wcisnęły się do przestrzeni publicznej, do środków informacji, szkół i uczelni, a poprzez ich przekaz także do naszych domów. Idee nazywane równością, tolerancją przemycają znane już od lat 70. XX w., szczególnie w Niemczech nowolewicowe prądy. Mimo jednak, że zawierają w sobie lewicowość, są zupełnie odmienne od chociażby marksimu-leninizmu, opartego na materializmie. W ideologii gender, jak mówi ks. dr Guz, jest nicość, „że wszystko co jest, jest sposobem w jaki nicość jest. To znaczy, że wszystko co jest, jest negatywne”. W materialiźmie na pytanie kim jest człowiek, można odpowiedzieć, że „jest to sposób w jaki materia jest”, tymczasem w ideologii gender nicość w człowieku artykułuje się jako popęd płciowy i w gender na pytanie kim jest człowiek, odpowiada się, że człowiek jest popędem seksualnym. W ideologii tej dąży się do wykazania, że nie ma żadnego ładu, bo skoro nicość, przejawia się jako człowiek, wszystko jest w chaosie. I tak samo jest w relacji między człowiekiem a człowiekiem na płaszczyźnie płci. Dotyczy to relacji nie tylko między kobietą a mężczyzną, ale też zachowań homoseksualnych, jak również swobodnego wyboru płci.

Tymczasem klasyczne, czy też chrześcijańskie rozumienie człowieka polega na tym, że człowiek jest istotą duchowo-cielesną, że człowiek posiada nieśmiertelną duszę i w niej rozum, pamięć, wolną wolę, które umożliwiają człowiekowi poznawanie świata, poznawanie samego siebie, łącznie z poznawaniem Boga. Człowiek posiada także ciało, które nie może być sprowadzone tylko do płciowości. Godność człowieka jako osoby jest skonstruowana na wzór osobowego Boga i nie jesteśmy produktami nicości, jak usiłuje wmówić to nam ideologia gender.

Mimo trudnego naukowego filozoficznego języka ks. dr Guza, dość łatwo można przenieść jego określenia i definicje na przykłady z codziennego życia. Receptą, którą daje nam lubelski filozof jest trzymanie się chrześcijańskiej koncepcji człowieka, jako stworzenia Bożego i jako życia, które zmierza ku Bogu. I jeśli opowiemy się za taką prawdą o człowieku, to ideologia gender poniesie całkowitą porażkę. Prelekcja ks. dr hab. Tadeusza Guza zamknęła się w 45 minutowym czasie, jak szkolna lekcja. I też w rzeczywistości była taką lekcją, którą należałoby przekazywać dalej, wśród dorosłych i młodzieży, zwłaszcza że we współczesnej szkole polskiej nie ma nauczania filozoficznego, zaś ideologia gender swoje wpływy rozpoczyna już od przedszkola, by kontynuować je poprzez dalsze szczeble edukacyjne.

W prelekcji uczestniczyli m.in. mec. Władysław Bieniek, były wieloletni prezes mieleckiego KIK-u oraz jego obecny szef dr Andrzej Skowron. Przybył też doc. dr Wacław Nelec, rektor Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Mielcu, natomiast prelegenta i słuchaczy przywitał jako gospodarz ks. mgr Waldemar Ciosek – proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Mielcu.

 

Inf., zdjęcia i nagranie wideo: Włodzimierz Gąsiewski  

 

Prelekcja na nagraniu wideo:

 

Kultura, a nowa lewica i ideologia gender

Sprawdź również

Mieleckie Starostwo sfinansowało drugą, poszerzoną edycję książki „Nierozstrzelana Pamięć – Mielecki Słownik Katyński”, autorstwa Jerzego Skrzypczaka

Mija właśnie 80 lat, gdy Sowieci postanowili dokonać ludobójstwa na polskich jeńcach – internowanych oficerach …