Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Grid / List otwarty Prezydenta Miasta Mielca do Rodziców tegorocznych sześciolatków

List otwarty Prezydenta Miasta Mielca do Rodziców tegorocznych sześciolatków

6-latkiSzanowni Państwo,

Bardzo możliwe, że wielu spośród Państwa rozważa obecnie ważną kwestię rozpoczęcia edukacji swojego dziecka. W roku szkolnym 2016/2017 dzieci sześcioletnie – zgodnie z Państwa decyzją – mogą rozpocząć edukację w klasie pierwszej.

To zrozumiałe, że mogą Państwo mieć pewne wątpliwości i niepokoje dotyczące funkcjonowania emocjonalnego dziecka w nowej przestrzeni edukacyjnej, jaką jest szkoła. Poszukujecie też odpowiedzi na wiele ważnych pytań dotyczących zarówno gotowości i dojrzałości Waszego dziecka, jak i przygotowania szkół pod względem bezpieczeństwa, wyposażenia czy atrakcyjności oferowanych zajęć.

Dziś jesteśmy bogatsi o dotychczasowe doświadczenia z dziećmi sześcioletnimi w szkołach. Mamy bardzo dobrych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, tych doświadczonych, którzy zdobyli najwyższe stopnie awansu zawodowego ale i młodych – uczących się od doświadczonych pedagogów, pełnych zapału i nowatorskich pomysłów. Jesteśmy przekonani, że start Waszego dziecka będzie harmonijny, spokojny, bez zakłóceń w procesie rozwojowym, wpływającym na późniejszą edukację i życie. Obecnie mamy jeszcze lepiej przygotowane szkoły, właśnie z myślą  o jak najlepszych warunkach dla dzieci najmłodszych, dopiero zaczynających swoją drogę edukacyjną. Sukcesywnie od kilku lat trwa proces doposażania mieleckich szkół,   zarówno jeżeli chodzi  o pracownie, sale do pracy  z uczniami najmłodszymi, świetlice jak i miejsca zabaw. Przy pięciu na osiem mieleckich szkołach podstawowych zbudowano nowe place zabaw, powstałe w ramach tzw. „Radosnej Szkoły”.

W grudniu ubiegłego roku znacząco doposażyliśmy plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 13. W miesiącach wakacyjnych zbudujemy place zabaw przy kolejnych szkołach, tj. przy Szkole Podstawowej nr 12 oraz w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 2 (przy ul. Rzecznej,  ponieważ szkoła nie posiada terenu wokół swojego budynku). Większość szkół ma także bardzo dobre zaplecze sportowe, (aktualnie budujemy jeszcze salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej nr 3, a przez wakacje wykonamy generalny remont segmentu sportowego w Szkole Podstawowej nr 9), gdzie dzieci pod okiem trenerów  i nauczycieli mogą rozwijać swoje pasje. We wszystkich szkołach podstawowych uczniowie już od klasy pierwszej objęci są dodatkową pomocą specjalistów: logopedy, pedagoga, psychologa oraz instruktora w zakresie zajęć korygujących nieprawidłowości postawy.

Dzisiejsze mieleckie szkoły to dobrze wyposażone placówki oświatowe. W naszych placówkach również sfera opiekuńcza, czyli oferta opieki świetlicowej jest uaktualniana pod względem  osobowym, wyposażenia i przestrzeni użytkowej. W ostatnim czasie  powiększone zostały świetlice przy Szkołach Podstawowych nr 2, 6 i 9.  Jesienią mamy nadzieję uzyskać w Szkole Podstawowej nr 3 cztery dodatkowe sale na potrzeby świetlicy szkolnej. Wychowawcy świetlic sprawują opiekę nad uczniami w godzinach od 6 do 16.30. W razie zgłaszanych potrzeb wydłużymy czas pracy świetlic szkolnych. Bardzo dobrze wyposażone kuchnie w naszych szkołach oferują smaczne i zdrowe obiady, podczas spożywania których najmłodsi uczniowie są pod opieką wykwalifikowanego personelu.

Chcąc przybliżyć Państwu funkcjonowanie szkoły, dyrektorzy szkół podstawowych zorganizują spotkania otwarte, podczas których zapoznają Państwa z podstawą programową, podzielą się pozytywnymi doświadczeniami osiągniętymi w dotychczasowej pracy z dziećmi sześcioletnimi w klasie pierwszej, zaprezentują funkcjonowanie świetlicy oraz możliwości szkoły w zakresie zajęć dodatkowych. Dyrektorzy szkół zapraszają na spotkania otwarte  wg następującego harmonogramu:

Szkoła Podstawowa nr 1 – 3.03.2016 od godz. 17:00

Szkoła Podstawowa nr 2 – 10.03.2016 w godz. 15:00 -18:00

Szkoła Podstawowa nr 3 – 2.03.2016 w godz. 16:00 – 18:00

Szkoła Podstawowa nr 6 – 9 i 10.03.2016 w godz. 16:00 – 19:00

Szkoła Podstawowa nr 9 – 1.03.2016 w godz. 16:00 – 18:00

Szkoła Podstawowa nr 11 – 4 i 7.03.2016 w godz. 17:00 – 18:00

Szkoła Podstawowa nr 12 – 3.03.2016 w godz. 12:00 – 18:00  lub do 14 marca w godzinach 8:00 – 13:00

Szkoła Podstawowa nr 13 –  3.03.2016 od godz. 16:30

Dyrektorzy szkół wraz z nauczycielami nauczania zintegrowanego będą towarzyszyć Państwu na spotkaniach z rodzicami w przedszkolach, w obwodach gdzie znajdują się wybrane przez Państwa szkoły. Ponadto w celu zapewnienia opieki najmłodszym uczniom w czasie ferii zimowych od początku roku szkolnego 2016/2017 jest planowane uruchomienie dyżurów w wyznaczonej szkole.

Szanowni Państwo, posyłając Wasze sześcioletnie dzieci do naszych placówek oświatowych, umożliwiacie swoim dzieciom wcześniejszy kontakt z edukacją szkolną, prowadzoną przez fachową kadrę w oparciu o nowoczesne pomoce dydaktyczne, czego nie doświadczą, pozostając w domu. Proszę o rozważenie tej kwestii i podjęcie trafnej decyzji.

Łączę wyrazy szacunku,

Prezydent Miasta Mielca

Daniel Kozdęba

Sprawdź również

II Rundka Rowerowa z Powiatem Mieleckim [45 zdjęć]

Za nami II Rundka Rowerowa z Powiatem Mieleckim. Mimo odwołania tegorocznej edycji Powitania Lata udało …