Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Najnowsze wiadomości / „MAŁOPOLSKA GALA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA”

„MAŁOPOLSKA GALA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA”

10 marca 2018 r. w Pijalni Głównej w Krynicy Zdroju odbyła się „MAŁOPOLSKA GALA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA”

Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża był organizatorem gali, która stanowiła doskonałą okazją do podsumowania programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” i turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”, jak również do wyrażenia uznania i podziękowania dla ofiarnych i zaangażowanych honorowych dawców krwi za ich dar, za stałą popularyzację honorowego oddawania krwi.
To właśnie im wszystkim pragniemy złożyć hołd za ich wspaniałe serce, za bezinteresowność, odwagę i chęć niesienia pomocy w każdej sytuacji – mówi Mieczysław Kurek – Prezes małopolskiego PCK. W województwie małopolskim działa 185 klubów honorowych dawców krwi PCK, zrzeszających ponad 10 tysięcy krwiodawców, którzy oddali w 2017 roku 10 590 980,000 mililitrów krwi. Wciąż przybywa nowych, młodych dawców, chcących bezinteresownie wspierać innych w potrzebie. Zasadniczą grupę stanowią krwiodawcy, którzy oddali wiele litrów tego bezcennego leku.
W wydarzeniu udział wzięli między innymi: Pan Józef Gawron Wicewojewoda Małopolski, Pan Marek Pławiak Starosta Nowosądecki, Wojciech Piech Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Pan nadbryg. Stanisław Nowak – Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ponad 300 krwiodawców, liczni zaproszeni goście. W trakcie gali wręczono odznaczenia dla 114 osób z Klubów HDK PCK w Tarnowie, Nowym Sączu, Krynicy- Zdrój, Nowym Targu, Bochni, Krakowie i Skawinie. Wręczano zarówno odznaczenia państwowe: Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Brązowy Krzyż Zasługi, odznaczenia Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu oraz odznaki Honorowe Polskiego Czerwonego Krzyża IV, III, II i I stopnia.
Dodatkowo wręczono 8 medali 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polskim Czerwonym Krzyżu jak również wręczono podziękowania dla nadbryg. Stanisława Nowaka, Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za zaangażowanie i aktywny udział w programie „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”. Krwiodawcy – strażacy, którzy w ramach swojej działalności zorganizowali w 2017 roku na terenie województwa małopolskiego 76 akcji zachęcając do oddawania krwi nie tylko członków – strażaków, ale swoje rodziny, przyjaciół i znajomych. W ramach tych akcji oddano ponad 1450 litrów krwi.
Program „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”- stawia sobie za cel pozyskanie dla rozwoju honorowego krwiodawstwa doskonale zorganizowanych środowisk strażaków zawodowych i ochotników. Jego podstawowym zadaniem jest poprawa zaopatrzenia służby zdrowia w krew, aktywizacja lokalnych środowisk strażackich w honorowym krwiodawstwie, zacieśnienie współpracy Polskiego Czerwonego Krzyża na wszystkich poziomach organizacyjnych z odpowiednimi strukturami Państwowej Straży Pożarnej i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Najaktywniejsze jednostki PSP i OSP jak również najaktywniejsi strażacy indywidualni zostali uhonorowani pucharami, dyplomami i statuetkami.
Program „Młoda Krew Ratuje Życie” promuje organizowanie honorowego krwiodawstwa w środowisku młodzieżowym, skierowany jest do Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych. Jego celem jest zapoznanie młodzieży z ideą honorowego krwiodawstwa oraz zachęcenie młodzieży do honorowego oddawania krwi. W trakcie uroczystości w Krynicy Zdrój zostały wręczone statuetki i dyplomy w kategoriach: „Najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa”, „Wskaźnik aktywności – ilość krwi oddanej w ramach turnieju w przeliczeniu na jednego pełnoletniego ucznia szkoły”, „Wyróżnienie dla szkoły której uczniowie oddali najwięcej krwi w czasie trwania turnieju”.
Uroczystość uświetnił koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej Nowego Sącza. Dziękujemy krwiodawcom jak i sympatykom Polskiego Czerwonego Krzyża za nieustające wsparcie. Wspaniale było mieć możliwość podzielenia się naszymi osiągnięciami i nagrodzenia osób za ich prace na rzecz honorowego krwiodawstwa. Mamy nadzieję, że kolejne spotkania czerwonokrzyskie będą cieszyły się równie dużym zainteresowaniem. – mówił Prezes małopolskiego oddziału PCK Mieczysław Kurek. Gala jest dorocznym spotkaniem służącym podsumowaniu roku w działalności na rzecz rozwoju honorowego krwiodawstwa oraz podziękowania krwiodawcom za ich dar.
SZCZEGÓŁOWE WYNIKI PROGRAMÓW:
 Program „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”:
I. w kategorii „Najaktywniejsza Jednostka PSP” Miejsce I – Komenda Miejska w Nowym Sącz Miejsce II – Komenda Powiatowa w Gorlicach Miejsce III – Komenda Powiatowa w Oświęcimiu
II. w kategorii „Najaktywniejsza jednostka OSP” Miejsce I – Ochotnicza Straż Pożarna Kwików Miejsce II – Ochotnicza Straż Pożarna Zakrzów Miejsce III – Ochotnicza Straż Pożarna Izdebnik
III. w kategorii „Najaktywniejszy strażak indywidualnie” Miejsce I P. Dariusz Cieśla KM PSP w Nowym Sączu Miejsce II P. Józef Szczupak z OSP Zakrzów Miejsce III P. Remigiusz Bury z OSP Targanice Górne
IV. w kategorii „Największa Ilość pozyskanej Krwi” Miejsce I – Komenda Miejska PSP w Nowym Sączu Miejsce II – Jednostka OSP w Kwikowie Miejsce III – Jednostka OSP w Zakrzowie
 Program: „Młoda Krew Ratuje Życie”:
– Najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa – szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie
II miejsce: Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta
III miejsce I Liceum Ogólnokształcące im. S. Goszczyńskiego
– Wskaźnik aktywności – ilość krwi oddanej w ramach Turnieju w przeliczeniu na jednego pełnoletniego ucznia szkoły – szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce: Zespół Szkół Budowlanych
II miejsce: Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1
III miejsce: Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach
– Wyróżnienie dla szkoły, której uczniowie oddali najwięcej krwi w czasie trwania Turnieju szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce: Zespół Szkół Budowlanych
II miejsce: Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1
III miejsce: Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach
– Najlepsza promocja honorowego krwiodawstwa – uczelnie wyższe:
I miejsce: Akademia Górniczo Hutnicza im. S. Staszica
– Wskaźnik aktywności – ilość krwi oddanej w ramach Turnieju w przeliczeniu na jednego studenta – uczelnie wyższe:
I miejsce: Wyższe Seminarium Duchowne
II miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
III miejsce: Akademia Górniczo Hutnicza im. S. Staszica
– Ilość akcji promocyjnych połączonych z otwartymi akcjami poboru krwi wśród studentów oraz społeczności lokalnej – uczelnie wyższe:
I miejsce: Akademia Górniczo Hutnicza im. S. Staszica
II miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
III miejsce: Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie


Katarzyna Sadowska

Sprawdź również

Śp. Bogumiła Gajowiec – wspomnienie koleżanki nauczycielki z I LO, z współpracy redakcyjnej i działalności społeczno-kulturalnej

W dniu 4 marca 2021 r. dotarła do mnie smutna wiadomość o śmierci Bogumiły Gajowiec, …