Portal promocja.mielec.pl prezentuje informacje i relacje - zapraszamy do współpracy: ogłoszenia - reklama w internecie i gazecie, grafika i skład komputerowy, zdjęcia reklamowe, foto i wideo reportaże
Strona główna / Historia i Kultura / Godne polecenia / Najważniejsza w pracy samorządowej jest współpraca

Najważniejsza w pracy samorządowej jest współpraca

Rozmowa z Janem Tarapatą – obecnym radnym i kandydatem na radnego do Sejmiku Województwa Podkarpackiego

 

Włodzimierz Gąsiewski – Proszę wymienić główne zadania i inicjatywy, które pan współorganizował, wspierał na rzecz Ziemi Mieleckiej i ościennych powiatów w ramach Sejmiku?

Jan Tarapata – Najważniejszą sprawą, która realizowaliśmy i doprowadziliśmy do finału,  jest budowa wschodniej obwodnicy miasta Mielca. Zadanie to jest naszym największym osiągnięciem, jeśli chodzi o udział Sejmiku Województwa Podkarpackiego, bo jednak ta inwestycja doszła do skutku i jest realizowana w pełnym zakresie, czyli od miejscowości Rzochów do Połańca. Jest to więc największa nasza chluba jeśli chodzi o obecna kadencję Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Jest to inwestycja bardzo kosztowna, powyżej 300 mln zł, a więc zostały na nią przeznaczone potężne pieniądze. Na początku kadencji wydawało się, że jest to niemożliwe. Jednak przy współdziałaniu wielu osób udało sie tą inwestycję doprowadzić do końca. Jest ona w tej chwili w trakcie budowy, część będzie oddana jeszcze w tym roku, a pozostałe dwa odcinki do połowy przyszłego roku.

Drugim takim ważny zadaniem jest budowa wałów przeciwpowodziowych w miejscowości Kiełków, jeśli chodzi o Wisłokę i wzmocnienie wałów na Nowym Brniu w miejscowości Otałęż, Ziempniów. To są ważne inwestycje o charakterze infrastrukturalnym.

Inne sprawy, którymi się zajmowaliśmy, to było m.in. tworzenie Strategii Województwa Podkarpackiego, w którym szczególnie brałem udział. Jest to strategia, która przedstawia i pokazuje obraz potrzeb dla województwa podkarpackiego w przedziale czasowym 2014-2020. Tam są zapisane wszystkie inwestycje, wszystkie potrzeby województwa podkarpackiego na ten okres.

Włodzimierz Gąsiewski – Zdecydował się pan kandydować na następną kadencję, w związku z tym jakie są tego motywy, co chciałby pan kontynuować, co realizować w tej następnej kadencji?

Jan Tarapata – Myślę że tak, a wracając do Strategii Województwa Podkarpackiego, chciałbym uczestniczyć w przyszłej kadencji, gdyż to co zapisaliśmy w „strategii”, co będzie realizowane z nowych środków unijnych w latach 2014-2020. Jest to więc szereg inwestycji, które dotyczą m.in. powiatu mieleckiego, czyli budowa drugiej obwodnicy Mielca, łącznie z mostem na Wisłoce; to rewitalizacja kolei, która także jest zapisana w „strategii” i trzeba walczyć aby znalazły się na to środki w budżecie Województwa Podkarpackiego. Trzecią taką ważną inwestycją, która na tym terenie będzie realizowana to jest sprawa internetowej sieci szerokopasmowej, jak i też dalsza kontynuacja zabezpieczeń przeciwpowodziowych na Wisłoce. Budowa polderów przeciwpowodziowych koło Kiełkowa, dalsza renowacja wałów na Brniu i inne mniejsze inwestycje infrastrukturalne, które będą realizowane w ramach środków międzyunijnych na terenie powiatu mieleckiego. I tym chciałbym się zajmować w następnej kadencji.

Włodzimierz Gąsiewski – Jest pan przedsiębiorcą i radnym wojewódzkim, co realizacja tych inwestycji, które obecnie się kończą i tych przyszłych daje i da przeciętnemu obywatelowi, przedsiębiorcy? Jak się to przełoży na warunki życia mieszkańców tego terenu?

Jan Tarapata – Zależy nam na tym, ażeby rozwijać przedsiębiorstwa i gospodarkę województwa podkarpackiego i powiatu mieleckiego. Takim ważnym czynnikiem jest dostępność komunikacyjna i ważne jest aby była ona jak najlepsza, bo wówczas, czy inwestor, czy kontrahent może łatwo dotrzeć na dany teren. Dlatego można powiedzieć, jest to naszym oczkiem w głowie, żeby tą infrastrukturę rozwijać, zarówno kołową, kolejową i lotniczą. Druga sprawa która również wpływa na gospodarkę, to jest dobra sieć informatyczna, internetowa, bo bez tego dzisiaj, przy globalizacji w zinformatyzowanym świecie, nie można się obejść. Są to więc główne kierunki, o które zabiegamy, jak również i o to, co jest zawarte w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, bo w tym programie duże środki będą przeznaczone na wspomaganie przedsiębiorstw. Tu więc połączenie tych pieniędzy z ośrodkami badawczymi, naukowymi da wymierny efekt dla przyszłości rozwoju gospodarczego powiatu mieleckiego i województwa podkarpackiego. Następnym etapem, który również zapisaliśmy w Strategii Województwa Podkarpackiego, jest rozwój lotniska w Rzeszowie i dostępności do tego lotniska, bo to jest ważne z punktu widzenia dostępności dla poszczególnych kontrahentów i inwestorów.

Włodzimierz Gąsiewski – W obecnej kadencji radni z różnych opcji politycznych współpracowali ze sobą i dzięki temu m.in. te inwestycje kończą się powodzeniem. Czy planuje pan taką współpracę ewentualnie w przyszłym sejmiku wojewódzkim?

Jan Tarapata – Myślę, że najważniejsza w tym wszystkim, jeśli się uczestniczy we władzach samorządowych, jest współpraca, bo ona buduje. To jest ważne, bo rzeczywiście przy tych wszystkich zadaniach, które są lub będą realizowane, to była wspólna praca, wspólne porozumienie się poszczególnych radnych, którzy byli w sejmiku samorządowym, łącznie z marszałkiem województwa. Wszyscy czterej reprezentowaliśmy powiat mielecki. Dbaliśmy o to, aby nie zaniedbać żadnego kierunku, który będzie korzystny dla rozwoju naszego regionu mieleckiego.

Włodzimierz Gąsiewski – Dziękuję bardzo.

 

Posłuchaj audio:

Sprawdź również

Za nami 5. Zimowy Triathlon w Mielcu

Tym razem na nowo oddanej hali, wszystkie 3 dyscypliny odbyły się na terenie basenu. Patronat …