Portal promocja.mielec.pl prezentuje informacje i relacje - zapraszamy do współpracy: ogłoszenia - reklama w internecie i gazecie, grafika i skład komputerowy, zdjęcia reklamowe, foto i wideo reportaże
Strona główna / Najnowsze wiadomości / Poseł Kapinos spotkał się z sołtysami

Poseł Kapinos spotkał się z sołtysami

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu był miejscem spotkania dla sołtysów z powiatu mieleckiego, które zorganizował Poseł Fryderyk Kapinos.

Spotkanie, które odbyło się w piątek 23 września br.,zgromadziło kilkudziesięciu sołtysów, a także włodarzy i radnych gmin powiatu mieleckiego. W spotkaniu wzięli również udział: Joanna Kidzińska, Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodno-Ściekowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej; Anna Sowa, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie;Kacper Rosa, Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych i Zarządzania Środowiskiem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie;Krzysztof Sobiecki, Dyrektor Zarządu Zlewni Sandomierz;Tomasz Nowakowski, Członek Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A..;Barbara Ignarska, Wojewódzki Inspektor ds. Zwalczania Chorób Zakaźnych;Marcin Hendzel, Łowczy Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Rzeszowie;Jerzy Fijał, Prezes Zakładu Doświadczalnego w Chorzelowie;Maria Kozioł, Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu;Stanisław Kagan, Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Mielcu;Mateusz Pałach, Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Mielcu; Maria Napieracz, Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

List do uczestników spotkania skierował Marek Gróbarczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Poruszone zostały tematy:bieżącej działalności Krajowej Grupy Spożywczej i jej planów na przyszłość;spraw związanych z inwestycjami przeciwpowodziowymi, bieżącym utrzymaniem cieków wodnych, funkcjonowania zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków; bieżącego zagrożenie ASF w powiecie mieleckim; działań podjętych przez Polski Związek Łowiecki w walce z ASF w powiecie mieleckim, tradycji i nowoczesności w rolnictwie – na przykładzie Zakładu Doświadczalnego w Chorzelowie, planowania odmian zbóż w 2022 roku.

– Cieszę się, że odbyło się kolejne spotkanie dla sołtysów z powiatu mieleckiego. Była to świetna okazja do rozmów i wymiany doświadczeń oraz pozyskania informacji na temat istotnych spraw dotyczących miejscowości powiatu mieleckiego w kontekście m. in. inwestycji przeciwpowodziowych, ASF oraz rolnictwa – mówił poseł Fryderyk Kapinos.–Dziękuję wszystkim obecnym na spotkaniu za merytoryczną dyskusję. Chciałbym również podziękować dyrektorowi Zespołu Szkół Kazimierzowi Śpiewakowi za wsparcie organizacyjne spotkania – dodał.

Poczęstunek dla uczestników spotkania przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu pod kierunkiem nauczycieli: Janiny Bierzyńskiej  i Krzysztofa Golby.

Kamil Kagan

Dyrektor Biura Poselskiego Fryderyka Kapinosa

Uwaga. Zdjęcia otwierają się pojedynczo

Sprawdź również

Są pieniądze na izbę pamięci

Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim pozyskał 1,6 mln zł na przebudowę budynku byłej rzeźni w …