Portal promocja.mielec.pl prezentuje informacje i relacje - zapraszamy do współpracy: ogłoszenia - reklama w internecie i gazecie, grafika i skład komputerowy, zdjęcia reklamowe, foto i wideo reportaże
Strona główna / Najnowsze wiadomości / REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POEZJI ,,DŹWIĘKOSŁOWA” – 2016

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POEZJI ,,DŹWIĘKOSŁOWA” – 2016

cisna siekierezada stronaREGULAMIN  OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POEZJI  ,,DŹWIĘKOSŁOWA”  –  2016

 • 1. KONKURS DŹWIĘKOSŁOWA zwanym dalej Konkursem  jest wydarzeniem cyklicznym organizowanym  przez Stowarzyszenie Natchnieni Bieszczadem w Cisnej
 • 2.W Konkursie mogą  wziąć udział wszyscy chętni – amatorzy  i profesjonaliści, udział jest bezpłatny.

Osoby niepełnoletnie, zobowiązane są dołączyć pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na udział w konkursie (w formie skanu dokumentu).

 • 3.Wiersze przesyłane na Konkurs nie mogą naruszać praw stron trzecich i nie mogą być to wiersze wcześniej nagradzane lub  publikowane w wydawnictwach zwartych z nr. ISBN.

Wiersze będą  oceniane indywidualnie – komisja nie ocenia nadesłanych zestawów.

 • 4. Oceny z wierszy głoszonych do Konkursu dokona Komisja powołana przez Stowarzyszenie NB. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany składu  Komisji.  Decyzja Komisji jest ostateczna, a kryteria oceny niejawne. Komisja nie jest zobowiązana do wyjaśniania swoich decyzji.
 • 5.Nagrody rzeczowe zostaną przygotowane przez Stowarzyszenie NB i będą wręczane  zwycięzcom Konkursu  podczas wieczoru poezji przez przewodniczącego Jury lub osoby wskazane przez Stowarzyszenie. Laureaci Konkursu będą mogli zaprezentować nagrodzone  wiersze w czasie wieczoru poezji jak również będą promowani przez Stowarzyszenie NB.
 • 6.Wszyscy Laureaci Konkursu ,,Dźwiękosłowa” otrzymują bezpłatne bilety wstępu na wszystkie dni festiwalu – jeżeli jest odpłatne wejście.
 • 7.Nadsyłane wiersze przyjmowane będą tylko w formie elektronicznej  od 20.04 . do 20.06. br.   tylko e-mailem na adres  dzwieko_slowa@o2.pl  oraz bfnatchnienibieszczadem@o2.pl (w temacie e-maila proszę wpisać „Konkurs Dźwiękosłowa”).
 • 8. Kryteria zgłoszenia

Ilość przesyłanych wierszy – maksymalnie 3 (mile widziana tematyka bieszczadzka). Każdy przesyłany wiersz powinien być zapisany w oddzielnym dokumencie (jeden wiersz na stronie) – w formacie pliku Word, opisanym ,,godło autora_tytuł wiersza”. W osobnym pliku – oznaczonym wyłącznie godłem autora należy podać dane – imię i nazwisko uczestnika, nr  telefonu kontaktowego, adres e-mail –  kontaktowy. Godło to słowna nazwa, oznaczenie autora przesyłanych wierszy, stanowiąca jego identyfikację, a jednocześnie gwarantująca prawidłowy przebieg poszczególnych etapów konkursu.

 • 9.Sprawy organizacyjne
 1. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu
 1. Wszyscy laureaci Konkursu wyrażają zgodę na bezpłatną rejestracje występu i umieszczania nagrania w różnych materiałach informacyjnych, promocyjnych, wykorzystywania ich w internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. w formie elektronicznej, publiczne prezentacje, umieszczania wierszy w tomikach poezji itp. ) w celu związanym z działalnością lub promocją Stowarzyszenia NB.
 1. Przystąpienie uczestników do Konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na:

– wykorzystanie ich nazwisk, imion w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z działaniem Stowarzyszenia NB

– przetwarzanie danych przesyłanych  dla potrzeb konkursu zgodnie z obowiązującym  prawem,

– publikację nadesłanych wierszy  oraz informacji o autorach na stronie Stowarzyszenia NB oraz  w materiałach wydawanych przez Stowarzyszenie Natchnieni Bieszczadem w celach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych

 1. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych lub roszczenia stron trzecich w stosunku do wykonywanych utworów.
 1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 1. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w czasie wieczoru poezji.
 1. Laureaci Konkursu otrzymają zawiadomienia mailem do dnia 11.07.br. w celu podania informacji zwrotnej dotyczącej ich obecności na wieczorze poezji, co umożliwi im osobiste zaprezentowanie wierszy
 1. Wszelkie zapytania i informacje należy przesyłać na adres: dzwieko_slowa@o2.pl .

ORGANIZATOR

STOWARZYSZENIE NATCHNIENI BIESZCZADEM W CISNEJ

Sprawdź również

„Mieleckie kolędowanie z Posłem” po raz drugi

„Mieleckie kolędowanie z Posłem” po raz drugi W niedzielne popołudnie, 29 stycznia br. w Pałacyku …