Portal promocja.mielec.pl prezentuje informacje i relacje - zapraszamy do współpracy: ogłoszenia - reklama w internecie i gazecie, grafika i skład komputerowy, zdjęcia reklamowe, foto i wideo reportaże
Strona główna / Region / Gospodarka i ekonomia / Rozmowa z radnym powiatowym Michałem Deptułą

Rozmowa z radnym powiatowym Michałem Deptułą

W.G. Ile ma Pan lat?

M.D. Jeszcze 25, ale w dniu wyborów samorządowych będę już miał 26 lat. Pamiętam jak zaczynałem pracę w Radzie Powiatu to niektórzy mówili za młody, ale to cecha, która szybko przemija, zapewniam. Przeglądnąłem listy kandydatów na radnych i stwierdzam, że już są młodsi i tak ma być.

W.G. Panie Michale mijają cztery lata kadencji samorządu powiatowego, był Pan najmłodszym radnym powiatu w obecnej kadencji, jak Pan ocenia z perspektywy czasu pracę w samorządzie?

M.D. Przez ostatnie cztery lata, nabrałem trochę doświadczenia samorządowego i mogę śmiało stwierdzić, że praca w samorządzie wymaga cierpliwości i konsekwencji w działaniu. Uważam, że aby być dobrym samorządowcem trzeba opanować sztukę kompromisu i słuchania ludzi. Należy również nie bać się wyrażać swoich poglądów oraz umiejętnie je argumentować. Często rozmawiam z innymi samorządowcami z terenu naszego województwa, nasz powiat stawiany jest przez nich za wzór do naśladowania – to cieszy, ale nie może usypiać! Uważam, że wiele jeszcze jest do zrobienia, ale współpracuję z ludźmi którzy chcą dla tego powiatu pracować, rozwijać go, więc z optymizmem patrzę w przyszłość.

W.G. Co w pana ocenie jest największym sukcesem czterech lat wykonywania mandatu Radnego Powiatu?

M.D. Bardzo cieszyłem się z wielu inwestycji drogowych na terenie moich gmin Wadowice Górne i Radomyśl Wielki. Zbiegałem o ich wykonie, nie tylko w wymiarze zgłoszenia ich na sesji, ale w szczególności zakresie pozyskania na środków finansowych w Rzeszowie czy Warszawie. Myślę, że w mijającej kadencji byłem jako Radny Powiatu bardzo częstym gościem w różnych ministerstwach czy innych instytucjach, gdzie można było znaleźć środki. Największym moim osobistym sukcesem było koordynowanie zakończonych sukcesem prac nad przyznaniem z rezerwy budżetu państwa prawie 1,2 mln złotych na nową siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz na wyposażenie Domu Pomocy Społecznej. Takie działania to dla mnie jest esencja bycia radnym, a nie tylko zgłaszanie spraw na sesji i czekanie na odpowiedź. Starałem się być aktywny w każdej dziedzinie funkcjonowania powiatu i poza strategicznymi kwestiami, mam satysfakcję z każdego grantu dla lokalnego stowarzyszenia czy nowego znaku przy drodze wnioskowanego na zebraniu wiejskim, bo takie drobne sprawy decydują o jakości funkcjonowania samorządu.

W.G. Jakie w Pana ocenie wyzwania stoją przed Powiatem Mieleckim?

M.D. Po pierwsze musimy skutecznie sięgnąć po nowe środki europejskie, dlatego też przez ostatnie lata pilnowaliśmy dyscypliny budżetowej, aby mieć wkład własny na nowe projekty. W kwestii strategicznej musimy doprowadzić do budowy mostu na Wisłoce, bo jego brak hamuje rozwój gospodarczy całego powiatu. Konieczne jest także, utrzymanie dużej ilości inwestycji na drogach powiatowych – myślę o nowych nawierzchniach, chodnikach i ścieżkach rowerowych. Wielkim wyzwaniem jest rozbudowa Szpitala Powiatowego w oddział onkologiczny oraz nowe bloki operacyjne. W dziedzinie edukacji, koniecznie należy wybudować co najmniej dwie hale sportowe przy naszych szkołach średnich. Wspólnie z innymi samorządami musimy zadbać o poprawę stanu środowiska naturalnego w szczególności jakości powierza i wód rzecznych. Należy także, rozwijać współpracę z stowarzyszeniami w zakresie tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.

 

W.G. Jak układała się Pana współpraca z samorządami gminnymi, które Pan reprezentował w Radzie Powiatu?

M.D. Bardzo cienię sobie dobre relacje zarówno z Wójtem Stefanem Rysakiem oraz Burmistrzem Józefem Rybińskiem. Ich doświadczenie samorządowe oraz otwartość na nowe pomysły przyniosła wiele pozytywnych efektów. Równie dobry kontakt przez ostatnie cztery lata miałem z radnymi gminnymi oraz sołtysami poszczególnych miejscowości, bez ich wsparcia trudno byłoby funkcjonować w przestrzeni samorządowej. Życzyłby wszystkim samorządom, aby funkcjonowały w atmosferze tak konstruktywnej współpracy, jak w Radomyślu Wielkim i Wadowicach Górnych.

W.G. Jest Pan liderem listy Porozumienia Samorządowo-Gospodarczego do powiatu w okręgu nr 3, jakie są Pana plany na ewentualną następną kadencję?

M.D. Panie redaktorze przedstawiłem wyzwania dla powiatu i jako radny chciałbym aktywnie brać udział w realizacji założonych celów, nie jako radny, który tylko głosuje, ale jako radny inspirujący pewne rozwiązania i skutecznie działający. W moim okręgu wyborczym most na Wisłoce jest absolutnym priorytetem z modernizacją całej drogi wojewódzkiej 984 wraz z budową obwodnicy Radomyśla Wielkiego i tu liczę na współpracę, tak owocną jak teraz np. z Janem Tarapatą Radnym Wojewódzkim. Chciałbym dalej przynosić wsparcie w remontach dróg i mostów na drogach powiatowych oraz przy budowie chodników. Mam przyjemność startować z listy PSG, wspólnie z wielce zasłużonymi osobami dla lokalnych społeczności Radomyśla Wielkiego i Wadowic Górnych, wobec czego zachęcam Państwa do oddania na nas głosu w najbliższych wyborach samorządowych 16 listopada.

W.G. Dziękuję za rozmowę

Pytania zadał: Włodzimierz Gąsiewski

 

Sprawdź również

Władze pamiętają o społecznikach

Podczas tradycyjnego Samorządowego Spotkania Opłatkowego Gminy Radomyśl Wielki włodarze wyróżnili instytucje i osoby, które angażowały …