Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Region / Gospodarka i ekonomia / Starosta interweniował w sprawie wałów przeciwpowodziowych

Starosta interweniował w sprawie wałów przeciwpowodziowych

Starosta Zbigniew Tymuła złożył wniosek o uwzględnienie rzeki Wisłoki w Planie Zarządzania Środowiskiem dla Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Odra – Wisła. Wniosek mieleckiego starosty umożliwi sfinansowanie budowy wałów przeciwpowodziowych w miejscowościach Boża Wola i Kiełków z programu Banku Światowego.

Planowany do sfinansowania ze środków Banku Światowego Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła był tematem spotkania, które odbyło się 10 marca w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie. Uczestniczyli w nim samorządowcy z województw podkarpackiego (m.in. przedstawiciele mieleckiego starostwa), świętokrzyskiego i lubelskiego.

Przygotowany do konsultacji Projekt Ramowego Planu Zarządzania Środowiskiem dla Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Odra – Wisła w Komponencie 3 Górna Wisła zawierał ochronę Tarnobrzega i Sandomierza, a także zlewnię Sanu. Nie było w nim jednak mowy o ochronie terenów Powiatu Mieleckiego. W związku z tym starosta Zbigniew Tymuła wystąpił z wnioskiem o ujęcie w Planie rzeki Wisłoki, która mocno dała się we znaki mieszkańcom powiatu podczas powodzi z 2010 r. – Wisłoka wraz z jej dopływami od szeregu lat stwarza duże ryzyko i generuje spore straty podczas powodzi. Rozszerzenie wspomnianego Komponentu 3 Górna Wisła o zapis dotyczący Wisłoki pozwoli zagwarantować bezpieczeństwo mieszkańcom powiatu między innymi poprzez realizację zadania, które obecnie jest na etapie uzyskiwania zezwoleń. Chodzi mianowicie o projekt budowy 4,3- kilometrowego odcinka wałów przeciwpowodziowych na Wisłoce oraz Potoku Kiełkowskim w celu ochrony miejscowości Boża Wola i Kiełków. Będzie to drugi etap tej inwestycji – mówi starosta Zbigniew Tymuła.

Inne propozycje samorządowców, zgłoszone podczas debaty, dotyczyły budowy kompleksu suchych zbiorników w zlewni Wielopolki. Mówiono także o konieczności pilnego rozpoczęcia zadania „Wisła etap I”, czyli rozbudowy prawostronnego wału Wisły od Tarnobrzega do granicy z województwem świętokrzyskim. Stanowiska władz lokalnych poparli przedstawiciele Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Wojewody Podkarpackiego. Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, który będzie inwestorem a zarazem beneficjentem środków Banku Światowego, również potwierdził konieczność realizacji tych zadań, jako priorytetowych, zaznaczając, że obecnie są one w bardzo zaawansowanej fazie przygotowania do realizacji. Dodajmy, że Plan muszą jeszcze zaakceptować władze centralne.

Krzysztof Babiarz

Starostwo Powiatowe w Mielcu

 

 

Sprawdź również

BUDYNKI PASYWNE Z DOFINANSOWANIEM UNIJNYM

Zarząd Województwa dokonał dziś wyboru projektów do dofinansowania realizacji planów niskoemisyjnych w ramach Regionalnego Programu …