Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....

„STUDIA REGIONALNE” 1(2007)

„STUDIA REGIONALNE” 1(2007) – SPIS TREŚCI

ks. Janusz Królikowski, „Studia Regionalne”. Na początku drogi;
Włodzimierz Gąsiewski, Budo-wanie pomostów;
Statua Pana Jezusa Nazareńskiego z Krywicz – Mielec, 17 lutego 2008 r.;
ks. Janusz Królikowski, Mielec-kie wspomnienie poświęcone trynitarzom;
ks. Janusz Królikowski, Z historii zakonu trynitarzy;
ks. Mirosław Łanoszka, Wy-zwoleni przez Chrystusa. Przesłanie duchowe statuy Pana Jezusa Nazareńskiego;
ks. Andrzej Witko, Ikonografia trynitarska;

Rozprawy
Waldemar Basak, Formowanie się władzy komunistycznej na Rzeszowszczyźnie w latach 1944-1947;
Jacek Krzysztof Danel, Dar pułkownika Stefana Zamoyskiego dla narodu polskiego. Nieznana historia miecza króla Zygmunta Starego;
Irena Duszkiewicz, Funkcjono-wanie polityki regionalnej Unii Europejskiej na tle funduszy przedakcesyjnych;
Natalia Gancarz, Regionalizm wobec regionu;
Włodzimierz Gąsiewski, Kolo-nizacja niemiecka na Ziemi Mieleckiej od końca XVIII do połowy XX wieku;
Anna Gąsior, „Dzieje duszy łaską wyryte”. O debiutanckim tomiku księdza Jerzego Janeczka we wszystkim;
ks. Sylwester Jaśkiewicz, O potrzebie i znaczeniu historii według świętego Augustyna;
ks. Marek Kluz, Ponowoczesność jako wyzwanie moralne dla chrześcijańskiego wychowania dzieci;
ks. Piotr Łabuda,
Aleksandra Witkowska OSU, Księgi cudów – źródło do badań praktyk pątniczych na ziemiach polskich;

Materiały
ks. Janusz Królikowski, Księga cudów z Krywicz. Świadectwo pobożności z przełomu XVIII i XIX wieku;
Księga cudów doznanych od Pana Jezusa Nazareńskiego w krzywickim kościele (wyd. Anna Gąsior, ks. Janusz Królikowski)
ks. Janusz Królikowski, Powiat mielecki w 1873 r. Cesarsko-Królewska Komisja Szacunkowa, Opis powiatu mieleckiego (wyd. Krystyna Gargas-Gąsiewska, Anna Gąsior, ks. Janusz Królikowski)
ks. Janusz Królikowski, Z życia i działalności błogosławionego Romana Sitki;
Bł. ks. Roman Sitko, Listy (wyd. ks. Janusz Królikowski)

Omówienia i recenzje
Vitalina i Michał Pastuchowie, Pieśni ludu krakowskiego. Krakowiacy Wschodni, oprac. Aleksandra Szurmiak-Bogucka, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2007, ss. 224 (Natalia Gancarz);
Stanisław Potępa, Z życia półświatka, Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne, Tarnów 2007, ss. 238 (Natalia Gancarz);
Marta Burghardt, Nieznany przyjaciel Karola Wojtyły – Wincenty Bałys, Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2007, ss. 100 (Anna Gąsior);
Z podróży na wyspy słowa. Pierwszy Almanach Twórców Grupy Literackiej „Słowo”, Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera, Mielec 2007, ss. 152 (Anna Gąsior);
Marek Łabuz, Duchowieństwo diecezji tarnowskiej w latach 1886-1918, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2007, ss. 776 (ks. Janusz Królikowski);
Maria Konopnicka, Listy do Ignacego Wasiłowskiego, opracował, wstępem i przypisami opatrzył Jacek Nowak, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2005, ss. 684 (ks. Janusz Królikowski);
Paweł Jasienica, Pamiętnik, Prószyński i S-ka, Warszawa 2007, ss. 230 (ks. Janusz Królikowski);
Jerzy Jurkiewicz, Ambrozjańska koncepcja wolności religii chrześcijańskeij w świetle relacji Ambrożego z Mediolanu z dworem cesarskim, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2006, ss. 245 (ks. Januz Królikowski);
Naukowe dzieło Profesora Gerarda Labudy, red. J. Dobosz, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006, ss. 285 (ks. Janusz Królikowski);
Marek Wrede, Sejm i dawna Rzeczpospolita. Momenty dziejowe, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005, ss. 227 (ks. Janusz Królikowski);
Sławomir Zych, Zarys dziejów parafii w Ostrowach Tuszowskich, Mielec 2006, ss. 72 (ks. Janusz Królikowski);
Szczepan Siekierka, Henryk Komański, Przewodnik – pomniki, tablice pamięci i mogiły ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i tzw. Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) w latach 1939-1947, Wrocław 2007, ss. 301 (ks. Józef Mandziuk);
Szczepan Siekierka, Henryk Komański, Eugeniusz Różański, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie stanisławowskim 1939-1946. Wrocław 2007, ss. 879 (ks. Józef Mandziuk).