Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Region / Gospodarka i ekonomia / VII SESJA RADY POWIATU MIELECKIEGO

VII SESJA RADY POWIATU MIELECKIEGO

VII SESJA RADY POWIATU MIELECKIEGO,  14 maja 2015 r. o godz. 9.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego przy ul. Sękowskiego 2 b.

 

TEMATYKA OBRAD:

 

1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Powiatu.
2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/2015 Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Powiatu Mieleckiego Nr IV/26/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 Powiatu Mieleckiego Nr IV/26/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/2015 Rady Powiatu Mieleckiego
z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą Strategia Rozwoju Powiatu Mieleckiego na lata 2014-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia 3  – letniego powiatowego programu dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017.
9. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej na terenie Powiatu Mieleckiego za rok 2014 wraz z rekomendacjami.
10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej za rok 2014 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej, obejmujące;
a) Ocenę działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mielcu przy ul. Kocjana 15 za rok 2014,
b) Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu w zakresie realizacji zadań dotyczących pieczy zastępczej zakresu pieczy zastępczej obejmujące zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej oraz sprawozdanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z efektów pracy za rok 2014,
c) Sprawozdanie z realizacji za rok 2014 „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Mieleckim na lata 2011-2015”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/140/2012 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 28 czerwca 2012 roku.
12. Stanowisko Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie sytuacji w polskim rolnictwie.
13. Stanowisko Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na śmigłowce wielozadaniowe dla polskiej armii.
14. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

 

 

Sprawdź również

BUDYNKI PASYWNE Z DOFINANSOWANIEM UNIJNYM

Zarząd Województwa dokonał dziś wyboru projektów do dofinansowania realizacji planów niskoemisyjnych w ramach Regionalnego Programu …