Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Grid / Wieści z Mazowsza – Dzieje Pułtuska tom I do 1795 r.

Wieści z Mazowsza – Dzieje Pułtuska tom I do 1795 r.

Z dużą satysfakcją, jako urodzony w Pułtusku, odnotowałem ukazanie się podczas obchodów Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza 15-18 września 2016 r., publikacji „Dzieje Pułtuska” tom I do 1795 r. Podczas dwudniowych odwiedzin w moim rodzinnym mieście znalazłem trochę czasu, aby choć przez chwilę uczestniczyć w promocji tego wydawnictwa oraz nabyć „świeżo wydrukowaną książkę”, pachnącą jeszcze drukarską farbą oraz historią pułtuskiego grodu, jednego z najstarszych na Mazowszu i w Polsce. Miasta, które było zawsze ośrodkiem szkolnictwa nauki, a obecnie także życia akademickiego i związanych z tym poważnych publikacji naukowych.

Wydawcą książki jest Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora i Akademickie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe ATENA. Redaktorami naukowymi są: Henryk Samsonowicz i Radosław Lolo. Publikacja sygnowana Pułtusk 2016 ma format 17×24,5 cm, twardą kolorową okładkę, jest szyta i zawiera 463 strony. Jej lekturę należy rozłożyć na wiele jesiennych wieczorów, nie mówiąc już o wykorzystaniu naukowym do innych opracowań czy wystąpień. Przy okazji pozwalam sobie załączyć kilka zdjęć ze spotkania promocyjnego oraz gratulacje dla organizatorów, wykonawców i sponsorów wydawnictwa.

Włodzimierz Gąsiewski

dr nauk humanistycznych w zakresie historii

Spis treści:

Henryk Samsonowicz, Radosław Lolo

Wstęp

Włodzimierz Pela

Wyniki badań archeologiczno-architektonicznych jako źródło poznawcze do dziejów Pułtuska od XII do XVIII wieku

Zbigniew Morawski

Dzieje Pułtuska w średniowieczu

Na pograniczu wielkich puszcz

Burg pułtuski

Pułtusk miastem

Pierwsze dekady pokoju

Miasto i wieś

Rezydencja

Ks. Tadeusz Żebrowski!

Pułtuski kościół, kapituła i szkolnictwo w okresie średniowiecza i pierwszej połowy XVI wieku

Powstanie kolegiaty i kapituły pułtuskiej

Kolegiata, jej kaplice oraz inne kościoły

Szkolnictwo pułtuskie w średniowieczu

Krzysztof Wiśniewski

Pułtusk w XVI-XVIII wieku. Ustrój – gospodarka- ludzie

Ustrój miasta w XVI-XVIII wieku

Pułtusk w XVI i pierwszej połowie XVII wieku

W drugiej połowie XVII wieku i w stuleciu XVIII

Mieszczanie Pułtuska – pochodzenie społeczne i etniczne

Z życia codziennego pułtuskiego mieszczaństwa

Radosław Lolo

Kościół w epoce nowożytnej

Pułtusk w strukturach administracyjnych Kościoła katolickiego

Rezydencja i dobra biskupie

Kapituła kolegiacka

Synody diecezjalne odbywane w Pułtusku

Seminarium duchowne

Pułtuskie świątynie – uposażenie, funkcjonowanie i stan w XV-XVIII wieku

Zakony

Życie religijne

Radosław Lolo

Oświata i kultura w Pułtusku w epoce staropolskiej

Oświata

Kultura

Artur K. F. Wołosz

Architektura i sztuka w Pułtusku – od średniowiecza do czasów staropolskich

Średniowiecze (XII-XVI wiek)

Złoty wiek – późny gotyk i renesans (XVI wiek)

Barok i wczesny klasycyzm (XVII i XVIII wiek)

Bibliografia

Wykaz skrótów

Indeks nazwisk

Sprawdź również

Śp. Bogumiła Gajowiec – wspomnienie koleżanki nauczycielki z I LO, z współpracy redakcyjnej i działalności społeczno-kulturalnej

W dniu 4 marca 2021 r. dotarła do mnie smutna wiadomość o śmierci Bogumiły Gajowiec, …