Agencja Wydawnicza "Promocja" zaprasza do współpracy: reklama w internecie i gazecie, filmy reklamowe i reportaże, zdjęcia, antykwariat - skup książek i przedmiotów kolekcjonerskich, galeria - ikony obrazy - wystawa i sprzedaż....
Strona główna / Najnowsze wiadomości / Wykaz jednostek udzielających wsparcia potrzebującym osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Wykaz jednostek udzielających wsparcia potrzebującym osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie opracował aktualny wykaz instytucji i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na ternie województwa podkarpackiego.

Przypominamy, że na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znajduje się aktualny wykaz instytucji i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego. Poniżej przedstawiamy przedmiotowy wykaz:

 1. Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
 2. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej;
 3. Wykaz punktów konsultacyjnych, punktów interwencji kryzysowej udzielających, pomocy osobom – rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie;
 4. Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
 5. Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno – terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
 6. Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom – rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie;
 7. Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących na poziomie województwa realizację działań poszczególnych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 8. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa;
 9. Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia.

W Mielcu podmiotem realizującym programy oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu
przy ul. Żeromskiego 34,  nr tel. 017 78 00 470,

Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu
przy ul. Wyszyńskiego 16, nr tel. 017 78 00 505

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu
przy ul. Łukasiewicza 1C, nr tel. 017 58 35 556

Aktualnie zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizuje koordynator niebieskiej karty: sierż. szt. Ewelina Ziemba , referent Zespołu Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 8, tel. 47 82 274 20, e-mail: ewelina.ziemba@rz.policja.gov.pl.

Pamiętaj!

Sprawca przemocy wobec osób bliskich, gdy czuje się bezkarny, będzie dalej stosował przemoc, bez względu na składane obietnice – następnym razem może być znacznie gorzej!

Zgłoś się do ludzi, instytucji, organizacji zobowiązanych do udzielenia ci wsparcia i pomocy!

Jeśli przemoc w rodzinie jest związana z nadużywaniem alkoholu, zgłoś się do Gminnej/Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Odwykowej lub Klubu Abstynenta.

Możesz zadzwonić też na numery telefonów:

 • Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 800 – 120 – 002 (czynną całą dobę) w tym:
 • dyżur w języku angielskim – poniedziałki w godzinach 18-22
 • dyżur w języku rosyjskim – wtorki w godzinach 18-22
 • dyżur prawny – środy w godzinach 18-22
 • telefoniczne dyżury prawników tel. 22 – 666 – 28 – 50 (poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21)

Poradnia e-mailowa:

 • W ramach Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” działa również poradnia e-mailowa pod adresem niebieskalinia@niebieskalinia.info a także dyżur w języku migowym poprzez SKYPE – pogotowie.niebieska.linia (poniedziałki w godzinach 13-15)

Inf.: https://podkarpacka.policja.gov.pl/rze/komendy-policji/kpp-mielec/wydarzenia/99275,Wykaz-jednostek-udzielajacych-wsparcia-potrzebujacym.html

Sprawdź również

Wystawa poplenerowa na finiszu

Galeria ESCEK w Domu Kultury SCK znów jest czynna i zaprasza mielczan do obejrzenia ekspozycji …