Portal promocja.mielec.pl prezentuje informacje i relacje - zapraszamy do współpracy: ogłoszenia - reklama w internecie i gazecie, grafika i skład komputerowy, zdjęcia reklamowe, foto i wideo reportaże
Strona główna / Najnowsze wiadomości / Zakończyła się rekrutacja do szkół średnich Powiatu Mieleckiego na rok szkolny 2023/2024.

Zakończyła się rekrutacja do szkół średnich Powiatu Mieleckiego na rok szkolny 2023/2024.

Absolwenci podstawówek mieli czas na składanie dokumentów od 15 maja do 16 czerwca. Składane w początkowym etapie wnioski młodzież musiała uzupełnić później (do 10 lipca) donosząc świadectwo oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

17 lipca dyrektorzy mieleckich szkół opublikowali listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia, które są wynikiem dokonanej w piątek 14.07 elektronicznej rekrutacji.

Przez kolejny tydzień, nie później jednak niż do piątku 21 lipca, przyszli uczniowie powinni złożyć potwierdzanie woli podjęcia nauki. Po tym terminie dopiero ustalana jest ostateczna lista osób przyjętych w ramach przeprowadzonej rekrutacji i również wtedy publikowana jest ostateczna lista przyjętych.

W Powiecie Mieleckim na 1648 absolwentów szkół podstawowych, którzy zostali zakwalifikowani do rekrutacji przygotowano łącznie 1701 miejsc.

Z wstępnego procesu naboru (złożone wnioski) wynikało, że chęć kontynuowania nauki w mieleckich szkołach wyraziło blisko 300 uczniów spoza Powiatu Mieleckiego.

-To duża grupa – zauważa Andrzej Bryła, Wicestarosta Mielecki odpowiedzialny za edukację na terenie Powiatu.

Z drugiej strony nie jesteśmy tym zdziwieni. Poziom nauczania w naszych szkołach jest bardzo wysoki. Poza tym staramy się z roku na rok wzbogacać naszą ofertę edukacyjną. W niektórych przypadkach jesteśmy wręcz liderami w skali krajowej np.  jeśli chodzi o wdrażanie nowych kierunków nauczania (technik robotyk profil otworzony dwa lata temu jako pierwszy w Polsce, a w roku bieżącym jako nowy kierunek powstanie klasa o profilu technik stylista odzieży) – dodał A. Bryła.

Dla tych, którzy spóźnili się ze złożeniem stosownych dokumentów, bądź nie dostali się do preferowanej klasy istnieje szansa wyboru szkoły podczas rekrutacji uzupełniającej.

Z rekrutacji uzupełniającej mogą skorzystać:

  • osoby, które nie złożyły wniosków w terminie,
  • osoby, których wnioski zostały odrzucone przez np. braki formalne, brak uzupełnienia wniosku,
  • osoby, które nie dostały się do wskazanych we wniosku szkół,
  • osoby, które zmieniły zdanie i chciałyby jednak wybrać inną szkołę.

Postępowanie uzupełniające przeprowadza się do wszystkich szkół na wszystkie wolne miejsca nieobsadzone w ramach postępowania rekrutacyjnego. Do postępowania uzupełniającego mogą przystępować wszyscy kandydaci niezależnie od tego do jakich szkół aplikowali w ramach zakończonego postępowania rekrutacyjnego, w tym kandydaci, którzy potwierdzili wolę przyjęcia do szkoły – przypomina MEiN

Marek Patyk

p r o m o c j a :

…to próba ukazania historii ratowania społeczności żydowskiej, przez konkretne osoby, a niekiedy nawet całe rodziny. W sumie znalazło się 39 miejscowych „Sprawiedliwych” z ziemi mieleckiej lub ratujących mieleckich Żydów, uznanych oficjalnie przez Instytut Yad Vashem w Izraelu, a do tego jeszcze doszło kilkadziesiąt innych osób i ich rodzin.

Sprawiedliwi i nie tylko ziemi mieleckiej i okolic. Włodek Gąsiewski. Wydanie II – Mielec 2023

Sprawdź również

Kulturalny rozkład jazdy SCK – marzec

1 marca Wernisaż wystawy poplenerowej(w Łańcucie, Kolbuszowej i Niedzicy-Frydmanie)-1 marca, godz. 18, Galeria ESCEK DK …